НОИ преизчислява служебно две групи пенсии

OFFNews 20 септември 2021 в 11:22 3868 0

НОИ ще извърши служебно преизчисляване на две групи пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване (ДОО). Промените в размерите на всяка от тях е в резултат на обнародваните изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети с актуализацията на бюджета за 2021 г.

От 1 септември ще бъдат преизчислени всички около 172 000 лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати на родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, ако началната дата на съответната пенсия е до 31 август 2021 г. включително и размерът ѝ е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент, съгласно нормативните правила, действали до началото на настоящия месец.

В съответствие с приетите изменения в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж вече се прилага нов механизъм за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на тази група лица. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на човека и конкретните периоди на осигуряването му.

Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване. Пенсиите на хората, които вече са подали такива заявления (около 2500 души), също ще бъдат преизчислени служебно. Това ще стане в 4-месечен срок.

Считано от 16 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно социалните пенсии за инвалидност. Техният размер се определя като процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се повишава от посочената дата.

При пенсиите на хората с над 90% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост. А при тези с увреждания между 71 и 90 процента – от 110 на 125 на сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група лица се определя в размер 200,76 лв. (при 178,45 лв. до изменението), а за втората група – в размер 185,89 лв. (при 163,58 лв. до изменението).

Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще бъде изплатена с пенсиите за ноември.

За всяко отделно преизчисляване на пенсиите длъжностните лица по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на НОИ постановяват разпореждания, които се зареждат веднъж месечно (първо число на месеца) в информационната система на НОИ и се достъпват с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, чрез сайта на института. Съгласно нормативните правила, установени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разпорежданията, с които се извършва служебно преизчисляване на пенсиите, се връчват на лицата при поискване от тяхна страна.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието