Над половин милион души у нас не се преброили през 2021 г. 1.7% се объркали къде живеят, 1.9% - женени ли са

Александра Маркарян Последна промяна на 30 ноември 2022 в 11:42 3953 2

Хора

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Хора

Повече от половин милион български граждани не са се преброили при преброяването на населението през 2021 година, показват данни на Националния статистически институт от контролните изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и пълнотата на обхвата на единиците за наблюдение.

НСИ оповести резултатите от тях днес.

Съотнасянето на данните към общото население показва, че непреброените са между 573.9 и 631.0 хил. души, или 9.2% от населението на страната.

Най-големият процент непреброени са хората до 19 години.

Повечето са мъже – 9.9%, жените са 8.7%.

Преобладават непреброените в градовете (10.5%) спрямо тези в селата (5.8%).

Това, че тези хора не са се преброили сами, не означава, че броят им не е включен в данните за населението. Включен е на база справки с регистъра на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) и останалите държавни регистри.

Има и хора, които са объркали къде живеят обичайно. Неправилно преброените по обичайно местоживеене са между 1.7 и 2.2%.

Контролни преброявания

Работата на терен по контролните изследвания започва на 11.10.2021 г., непосредствено след края на преброяването, и приключва на 31.10.2021 г. Контролните преброители са служители на НСИ, експерти в методологията на преброяването и с опит в провеждането на извадкови изследвания в домакинствата. С оглед осигуряване на високо равнище на отговоряемост се извършват посещения всеки ден от 8.00 до 20.00 часа, включително и през почивните дни. Контролните изследвания се провеждат посредством електронни устройства със специално разработено приложение за събиране на данни.

Контролно изследване за пълнотата на обхвата

Контролното изследване за пълнотата на обхвата при преброяването на населението към 7.09.2021 г. обхваща 7 210 жилища и 19 306 души. Основната цел на това изследване е да се оцени размерът на допуснатите грешки при обхвата на населението общо за страната чрез установяване на относителния дял на непреброените (пропуснатите) лица и да се оцени размерът на допуснатите грешки при отнасяне на лицата по принципа на „обичайното местоживеене“.

Непреброени

Резултатите от контролното изследване потвърждават установените изводи за сериозен дял на непреброените лица. При направените проверки са установени 1 596 души, които нито са се самопреброили по електронен път, нито са посетени от преброител. Преобладават непреброените мъже (9.9%) спрямо непреброените жени (8.7%). Най-висок е относителният дял на непреброените лица на възраст до 19 г.

Според резултатите от контролното изследване за пълнотата на обхвата значителни са разликите при относителния дял на непреброените по местоживеене - в селата този дял е 5.8%, а в градовете е почти два пъти по-висок - 10.5%.

При отнасяне на резултатите от контролното изследване към общото население на страната се установява, че броят на непреброените е между 573.9 и 631.0 хил. лица, или 9.2% от населението на страната.

Грешки при определяне на обичайното местоживеене

Съгласно методологията на преброяването хората се преброяват според тяхното „обичайно местоживеене“, тоест мястото, където обикновено прекарват дневния период на почивка (нощуване) независимо от временно отсъствие поради ваканция, летуване, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други.

По време на контролното изследване за пълнотата на обхвата са установени 326 случая на неправилно преброени лица по този признак. Преобладават неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица във възрастовата група 20 - 39 години (2.5% от проверените лица), следват лицата на възраст 0 - 19 години (2.2%). Относителният дял на този показател при мъжете (1.8%) е малко по-висок отколкото при жените (1.6%). Неправилно е определено обичайното местоживеене на 2.1% от живеещите в градовете и 0.9% от живеещите в селата.

Резултатите от контролното изследване показват, че неправилно отнасяне по обичайно местоживеене са допуснали предимно самопреброилите се по електронен път лица (3.1%) в сравнение с преброените от преброител (1.4%).

При отнасяне на резултатите към цялото население на страната се установява, че относителният дял на неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица е между 1.7 и 2.2%.

Контролно изследване за точността на регистрацията

Основната цел на контролното изследване за точността на регистрираните данни е да се оцени получената при Преброяване 2021 информация по отношение на верността на вписаните данни за населението и жилищата. Проверени са 2 001 жилища и 5 257 души.

При контролното изследване за точността на регистрацията са установени 99 случая (1.9% от проверените хора) на неправилно отбелязване на юридическото семейно положение и 60 случая (1.1%) на фактическото семейно положение.

Най-висок е относителният дял на разведените лица, за които при преброяването е посочена неправилна категория на юридическото семейно положение. При фактическото семейно положение най-висок е делът на неправилно отнесените лица във „фактическо съжителство“.

При контролното изследване са регистрирани 26 случая (0.5% от проверените) на неправилно отбелязване на отговора на въпроса „Н14. Живели ли сте извън България през периода 1980 - 2021 г. за повече от една година?“. За 18 души (0.3%) не е отчетен престоят в чужбина, а за 8 лица (0.2%) некоректно е отбелязан такъв.

При контролното изследване са установени 53 души (1.1% от проверените на възраст 15 и повече навършени години), за които при преброяването текущият им трудов статус е отбелязан некоректно.

При контролното изследване са идентифицирани 10 случая (0.1% от проверените лица), които неправилно са отбелязали като какви работят на основната работа.

Постигнатата стохастична точност на резултатите по основните признаци от проведеното контролно изследване е на добро ниво.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

5766

2

pisnamiotmutri

30.11 2022 в 14:12

Този половин милион да не е така нужната на мафията инжекция от мъртви души гарантиращи контрола на държавата?

-1980

1

Jingibi

30.11 2022 в 12:42

Сега прибавете тези 600000 към бройката на циганите официално преброени и ще разберете колко цигани има вече в тази територия.