Над 9000 места за прием след VII клас в София (пълен списък)

Много от училищата са избрали балообразуващите предмети от свидетелството да са български и математика

Александра Маркарян Последна промяна на 30 март 2017 в 17:01 19720 0

Над 9400 са местата в софийските гимназии с прием след VII клас, показва тазгодишният план-прием.

От тях 182 са местата в 91 Немска езикова гимназия, където има квотно разпределение за момчета и момичета (по 91). Балът ще се образува от удвоените резултати от изпитите по български и математика плюс преобразуваните в точки оценки от същите два предмета от свидетелството за завършен VII клас. Като втори чужд език приетите ще могат да изберат английски или руски език.

Във т. нар. Втора немска - 73 средно училище "Владислав Граматик" ще влязат 104 ученици. Там балообразуващи от свидетелството са български и математика, а оценките от националното външно оценяване имат еднаква тежест за бала - удвояват се.

196 ще са приетите в 9 Френска езикова гимназия, където във всяка от седемте паралелки ще бъдат приети по 14 момичета и 14 момчета. Там също резултатите от двата изпита ще бъдат удвоени и в бала ще бъдат включени преобразуваните в точки оценки по същите две дисциплини. Като втори език учениците ще могат да изучават английски, испански, немски или руски.

130 ще са приетите ученици в 35 средно училище "Добри Войников", което предлага обучение по френски и по немски като първи чужд език и балообразуващи отново са български и математика от свидетелството, а оценките от НВО имат еднаква тежест при балообразуването.

В 164 Испанска езикова гимназия ще бъдат приети 168 ученици, разпределени в 6 паралелки, също по квоти момчета:момичета. Там като втори език ще може да учи френски, италиански или португалски, а балообразуващите предмети от училище са български и математика.

В Първа английска ще влязат 196 момчета и момичета, разпределени поравно в 7 паралелки. Училището не прави изключение и също ще взема като балообразуващи оценките по български и математика от свидетелството.

Във Втора английска ще влязат 182 ученици, там балообразуващи от свидетелството също са български и математика.

В Софийската математическа гимназия ще влязат 112 седмокласници в паралелки с първи чужд език английски и още 56, чийто основен език ще е немският. В балообразуването за СМГ се взема веднъж резултатът от изпита по български, утроените точки от изпита по математика и бележките по двата предмета от свидетелството.

В Националната природоматематическа гимназия ще се класират 234 седмокласници. В първата математическа паралелка с английски балът ще се образува от броя точки от националното външно оценяване по български (х1), точките от НВО по математика (х3), а от свидетелството ще се вземат също български и математика. Същото е балообразуването и за паралелката с немски. Балът за втората математическа паралелка с английски ще се формира от точките от НВО по български (х1), точките от НВО по математика (х2), резултата от областния кръг от пролетното състезание по физика, а от свидетелството ще се вземат физика и математика. В паралелката на НПМГ с профил икономическо развитие и първи чужд език английски ще се вземат: НВО по български (х1), НВО по математика (х2), резултатът от областния кръг по география, а от свидетелството - преобразуваните в точки оценки по география и история. В паралелката с профил софтуерни и хардуерни науки и английски ще се влиза с: НВО по български (х1), НВО по математика (х3) и преобразуваните в точки оценки по математика и информационни техноогии от свидетелството. За паралелката с профил природни науки и английски ще се вземат: НВО по български (х1), НВО по математика (х2), резултатът от областния кръг по химия и оценките по химия и биология от свидетелството.

За паралелката с профил природни науки и немски ще се вземат: НВО по български (х1), НВО по математика (х2), резултатът от областния кръг по химия или по физика, или по биология, ще важи и резултатът от пролетното състезание по физика и астрономия. В бала ще влизат преобразуваните в точки оценки по химия и физика от свидетелството.

В другите две паралелки по природни науки ще важи резултатът от областния кръг на олимпиадата по биология, а от свидетелството ще се вземат оценките по биология и математика.

Обучение по различни от масово предлаганите езици - английски, немски, френски, отново ще предложи 18 средно училище "Уилям Гладстон" в София. То има по една паралелка с 26 места с първи чужд език английски и немски, два класа с френски, една паралелка с японски, една с китайски, една с корейски и една с арабски език. Във всяка от тях ще бъдат приети 29 деца. В 18-о училище приемът не е квотно разпределен между момичета и момчета. Балообразуващите предмети от свидетелството също са български и математика.

Японски ще се учи и в професионалната гимназия "Хенри Форд". 13 от записаните в паралелка със специалност Електрообзавеждане на транспортна техника ще учат японски, а останалите 13 - английски като първи чужд език.

105 средно училище "Атанас Далчев" също ще продължи да предлага обучение по италиански като първи чужд език. Тази година там ще влязат 26 деца с първи чужд език италиански, 26 в паралелка с английски, 26 ще учат профил софтуерни и хардуерни науки, а първият им чужд език отново ще е английски. Четвъртата паралелка на училището е с профил икономически науки и английски език.

Физика и изобразително изкуство ще са балообразуващите предмети от свидетелството от VII клас за Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Там ще влязат общо 182 ученици. С по-голяма тежест от оценките от външното оценяване ще е математиката. В бала ще влиза веднъж българският и утроеният резултат по математика.

182 ще са новоприетите и в Националната финансово-стопанска гимназия в София. Там балообразуващите предмети от свидетелството ще са български и математика. 280 ще са приетите в Националната търговско-банкова гимназия, където също оценките от свидетелството са български и математика.