Над 3000 са делата за домашно насилие годишно, половината се прекратяват

„Истории за доброто“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. - www.activecitizensfund.bg

Рени Петрова 03 ноември 2022 в 13:26 5924 0

жена

Снимка pixabay

Домашно насилие.

Колко са делата за домашно насилие от 2017 г. до 2021 г.; колко от тях са завършили с осъдителни присъди и колко от наложените наказания са ефективни; колко от делата са в условие на рецидив и води ли се статистика за издадените ограничителни заповеди - попитахме Министерството на правосъдието, Прокуратурата, Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд. 

Отговорите, които получихме, бяха или непълни, или че статистика не се води.

От Министерството на правосъдието обясниха, че запитването трябва да бъде изпратено към Висшия съдебен съвет, където се събира статистическа информация за това. Препратихме въпросите си до ВСС, откъдето ни предоставиха "пълен достъп" до поисканите данни, тъй като информацията се създава и съхранява във ВСС. 

24-годишен с 50 сигнала за домашно насилие отива на съд

Цифрите на Висшия съдебен съвет 

От получената информация става ясно, че делата за домашно насилие, постъпили в последните 5 години - от 2017 г. до 2021 г., са около 3000 за всяка година: 3027 дела през 2017 г., 3522 през 2018 г., 3708 през 2019 г., 3288 през 2020 г. и 3521 през 2021 г. 

От справката обаче е видно, че информацията е само за "постъпили, разгледани и приключени първоинстанционни производства по Закона за домашното насилие в районните съдилища". Делата за разглеждане са били между 3400 и 4400. 

За приключените дела от ВСС изпращат справка, в която посочват броя на исковете, уважени изцяло; исковете, уважени от части; отхвърлените искове; приключилите дела по спогодба и по други причини. Не е изпратена информация за наложените присъди и колко от тях са ефективни, колко са в условие на рецидив и какъв е броят на ограничителните заповеди, макар да се предоставя "пълен достъп". 

Анонимността на жертвите на домашно насилие свършва с един шамар - последния

За сметка на това в справката на ВСС има данни за делата, приключени до три месеца, и останалите неприключили дела. На повторно запитване за допълнителни разяснения все още не е получен отговор. 

От справката става ясно, че прекратените дела по спогодба или други причини са или колкото, или повече от всички други. 

През 2017 г. от общо свършени 2968 дела, 1510 са прекратени, а на 1458 дела исковете са уважени изцяло или отчасти, или са отхвърлени. Подобни са примерите и с другите периоди: През 2018 г. от общо свършени 3420 дела, 1698 са прекратени, през 2019 г. от 3612 дела прекратените са 1852; 1578 са прекратените от всички 3175 дела за разглеждане през 2020 г. През 2021 г. 1841 са прекратените дела от всички 3571. 

Прокуратурата води статистика от 1 януари 2022 г.

В отговор до OFFNews по Закона за достъп до информация от прокуратурата посочват, че до 1 януари 2022 г. не е събирана статистическа информация за делата за домашно насилие или свързани с него.

Оттам допълват, че "отделна тематична таблица за преписките и досъдебните производства, образувани за престъпления, съставляващи (свързани с) домашно насилие, е въведена със заповед от 1 април на главния прокурор, считано от 1 януари".

Чрез таблицата вече се събира и обобщава информация както за престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, така и за други, свързани с него. Не се събира информация обаче за делата в условията на рецидив, както и за броя ограничителни заповеди.

Върховният касационен съд 

От отговора на ВКС до OFFNews става ясно, че разпоредбите в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие, са обнародвани през 2019 г. и заради това не е възможно образуваните преди това дела да бъдат квалифицирани по съответните състави. 

От справка за периода 2019-2021 г. става ясно, че е образувано едно дело за опит за убийство и две за закана за убийство на бивш съпруг или партньор. 

За това колко от делата са завършили с осъдителна присъда, от ВКС разясняват, че за едно от тях присъдата е условна - три години затвор, отложен с 3-годишен изпитателен срок. Не е ясно за кое от делата е присъдата. По нито едно обаче не е наложена ефективна присъда. 

Във ВКС също не се води статистика за издадените ограничителни заповеди. 

МВР - "домашно насилие" се споменава в едно изречение през 2018 г. Официална статистика за престъпленията има от 2019 г. 

"Домашно насилие" се споменава в отчета на МВР едва за 2018 г., публикуван през 2019 г., в изречението:

"С решения на Министерския съвет са приети Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.; Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.; План за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.; План за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2018 г. и други".

Пандемията увеличи неравенството между половете и случаите на домашно насилие

Престъпленията, извършени в условията на домашно насилие са 606 през 2020 г. (649 за 2019 г.), или с 6,6% по-малко, отчитат от МВР в годишния си отчет за 2020 г. Разкриваемостта е 54,5%. Регистрирани са 2 умишлени убийства в условията на домашно насилие (1 за 2019 г.). Телесните повреди в условията на домашно насилие са 230 (211 за 2019 г.), което е увеличение с 9%. Случаите на неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие са 348 (417 за 2019 г.)

Престъпленията, извършени в условията на домашно насилие са 664 през 2021 г. - с 9,6% повече. Разкриваемостта е 57,5%. Отново са регистрирани 2 умишлени убийства. Телесни повреди в условията на домашно насилие са 233. Случаите на неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие са 383.

Национален план за превенция и защита от домашното насилие 

В Националния план за превенция и защита от домашното насилие разделите, целите и очакваните резултати са едни и същи за последните 10 години - от 2011 г. 

В раздел "Превенция" е заложено повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие, като очакваната цел е "разпознаваемост на явлението "домашното насилие" и обществена нетърпимост към проявленията му".

Според данните, събрани от новосъздадена организация в МВР, жертвите на домашно насилие в България през първите 5 месеца на тази година са 4 пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за цялата 2021 г.

Жертвите на домашно насилие от началото на годината до май са 1738. Сред тях жените са 1194, а децата - 409, съобщи през юли бившият вътрешен министър Бойко Рашков по време на парламентарния контрол, цитиран от "Дневник".

Всяка трета жена в света е преживявала физическо и/или сексуално насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие от страна на друг извършител. В повечето случаи става въпрос за насилие от страна на интимен партньор, сочат данните на УНИЦЕФ.

"В България е приета Национална програма за превенция и защита на жените и децата от домашно насилие. Програмата отговаря на жизненоважна нужда, тъй като неправителствените организации регистрират нарастване на насилието срещу жени и деца от началото на пандемията от COVID-19", съобщават от СЗО през май 2020 г.

Оттам допълват, че едно от основните предизвикателства при предотвратяването на насилието е липсата на координиращ орган, обединяващ както правителството, така и гражданското общество.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Подкастът на OFFNews