МВР въвежда нова такса за монтаж на регистрационни табели

Юлиан Христов 04 декември 2014 в 12:01 23904 6

Регистрационни табели

За монтаж на регистрационна табела на автомобила извън пункт на „Пътна полиция“ вече ще се плаща такса от 2 лв.
Това предвиждат промени в Тарифа №4 за събиране на таксите в МВР.

Промяната се отнася за новите автомобили с валиден сертификат за съответствие, който се издава от производителя в зависимост от нивото на безопасност и според еко изискванията. При тези автомобили отпада необходимостта от идентификация и съответно заплащането на такса. За да им бъдат поставени табели обаче, ще трябва да бъдат платени по два лева на бройка. 

За останалите автомобили се запазва сега действащият режим, при който за проверка на техническата и еколгичната изправност при първоначална регистрация или за промяна в регистрацията се събира такса от 6 лв., а ако това става извън пунктовете на КАТ, таксата е 9 лв. Ако регистрацията се извършва на място, което се различава от адреса на собственика (постоянен адрес при физическите лица или адреса на регистрация на фирмата, ако е юридическо лице) таксата се запазва - 40 лв. 

Запазва се и таксата от 7000 лв., която е за т.нар. специални номера по желание на собственика на автомобила. Действащата наредба предвижда собственикът да си избира надпис по желание. С новите промени се прецезира определението за това какъв може да бъде надписът – комбинация от шест букви или цифри.

Променят се таксите за издаване на разрешението за транспортиране на боеприпаси и оръжие, като те се разделят съответно за фирми и физически лица. Досега се предвиждаше таксата да е 60 лв. за всички. Сега тя се диференцира, като за фирмите остава 60 лв., а за физически лица ще е 20 лв. Създава се и нова такса от 5 лв., която ще се плаща при всяко преминаване на границата.

Нова такса се въвежда и при издаването на удостоверение с данни на водач и за издаване на удостоверение с данни за пътни превозни средства. Към момента таксата и обща и за двата вида услуга - 3 лв. С промените се предлага диференцирането им и за издаване на две отделни удостоверения, за което ще трябва да платите общо 6 лв. или по 3 лв. за удостоверение.

Въвеждат се нови такси и в режима при издаването на разрешения на фирми, които се занимават с пожарна безопасност. При промяна на разрешителното им за пожарогасителна, спасителна дейност и превантивна дейност, както и за експлоатацията на противопжарни уреди съоръжения таксата ще е 90 или 188 лв., в зависимост от това дали разрешителното действа на определена територия или за цялата страна.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови