Може ли да има двуглав университет? Да, според български съд

Александра Маркарян Последна промяна на 01 март 2019 в 14:11 4710 0

Може ли университет да бъде управляван от двама ректори? Очевидно да, според български съд. На 22 февруари Районният съд във Варна върна на поста уволнен за плагиатство ректор, но пропусна да спомене какво да се прави със заелия поста му. Там е работата, че временно изпълняващата длъжността е назначена с министерска заповед, която си е все така в сила. Произнасянето по заповед на министър не е в правомощията на който и да било районен съд, а само на Върховния административен, който, впрочем, вече я е потвърдил.

Правният абсурд засега не води до реални последствия за потърпевшия Технически университет - Варна, защото решението не е влязло в сила (районният съд е само първата от възможните три инстанции) и вероятно ще бъде обжалвано. Единственото случило се на практика е, че уволненият Росен Василев (за целите на жалбата си пред съда той отрича да е заемал длъжността професор, затова и ние не го наричаме така) отишъл в Университета с група поддръжници и настоял, че е законният ректор, следователно трябва незабавно да бъде възстановен. Доколкото ни е известно, временно изпълняващата длъжността ректор проф. д-р инж. Розалина Димова не е уважила претенцията.

Действията на Василев не изненадват - все пак РС - Варна е застанал на негова страна. Решението на съда обаче е с толкова изненадващ край, че няма как да го подминем мимоходом. Няма и как да замълчим с презумпцията, че не е редно да се коментират съдебни решения, които не са влезли в сила, тъй като варненски медии цитираха решението на съда, като се позоваха на информация, оповестена именно от него. Обществено значимият характер на делото също ни дава повод да му обърнем внимание.

Ето защо:

В правомощията на министъра на образованието и науката е да назначи временно изпълняващ длъжността ректор на университет, "когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатството в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност" (Закон за висшето образование, чл. 10, ал. 2, т. "г"). С назначаването на и.д. ректор правомощията на титуляра се прекратяват.

Комисията по академична етика установява плагиатство при Росен Василев (доклад №18-710/02.11.2018 г.) и министърът назначава и.д. миналия ноември.

Министърът обаче няма правомощието да сключва или прекратява трудови договори с преподаватели и служители в университет. Законът го дава в ръцете на ректора - титуляр или и.д. (Закон за висшето образование, чл. 32, ал. 1, т. 3).

Решението на Районния съд във Варна обаче гласи:

"Признава за незаконно и отменява уволнението на Р.Н.В. (Росен Николов Василев - бел. ред.), обективирано в Заповед ЛС-413 от 14.11.2018 г., издадена от ВРИД Ректор на Т. У. В. (Технически университет - Варна - бел. ред.) - проф. д-р инж. Р. С. Д. (проф. д-р инж. Розалина Димова - бел. ред.) .... Възстановява Р.Н.В. на заеманата от него длъжност РЕКТОР".

С други думи, съдът твърди, че отменя заповедта на и.д. ректор, но тя не касае заемането на длъжността "ректор", а само трудовите правоотношения на Василев като преподавател в ТУ-Варна, и го възстановява като... ректор, което "обезсилва" заповедта на министъра, по която обаче районният съд няма законовото право да се произнася.

Мотиви

Мотивите на съда също дават повод за размисъл. Подминавайки факта, че от месец май 2018 г. по закон министърът има правото да сменя ректор заради плагиатство, съдът заявява, че единственият орган с такова правомощие е Общото събрание, което избира ректора и може да го отзове предсрочно. Той изобщо не коментира по същество въпроса за плагиатството на отстранения ректор или липсата на такова.

"Прави впечатление, че решението напълно погрешно интерпретира основни положения в закона - коментира пред OFFNews източник от Министерството на образованието. - Заповедта на временния ректор е за прекратяване на основния трудов договор като професор на Василев, докато в диспозитива на съдебното решение съдът го възстановява като ректор, което е недопустимо изместване на правния спор от основната му тема. Актът за отстраняване на Василев като ректор е заповедта за назначаване на служебен ректор, която е подсъдна на ВАС. Тя е на министъра на образованието. Районният съд във Варна трябва да се произнесе по законосъобразността на уволнението на Василев като преподавател, а не по отстраняването му като ректор. Те въобще нямат компетентност да се произнасят по този въпрос. По него може да се произнесе единствено ВАС. ВАС се е произнесъл с определения, с които жалбата срещу заповедта на министъра е оставена без уважение. Тоест заповедта на министъра е действаща."

"Съдийката пише, че единствено Общото събрание може да прекрати предсрочно мандата на ректора, като го отзове, но правомощието при плагиатство министърът да назначи служебен ректор, с което мандата на първия се прекратява, е паралелно и независимо правомощие от даденото на Общото събрание... Тоест противното становище, което съдът допуска, означава, че е възможно едно висше училище да има паралелно два органа на управление: ректор и служебен ректор. Изводът, до който се достига, е правен абсурд", коментира още той.

Делото в Районния съд във Варна е първото в съдебната практика при действието на измененията в Закона за висшето образование, даващи право на министъра на образованието и науката да назначава служебен ректор при установено плагиатство на титуляра, така че е обяснимо да има неразбиране. Но волята на законодателя е категорично изяснена и това е видно от стенограмите на Народното събрание от дебатите по приемането на измененията. С назначаването на служебен ректор от министъра се прекратяват ректорските правомощия на титуляра. Прекратяването на трудовия договор на ректора е автоматично следствие от прекратяването на мандата му. Оттам нататък действа единствено основният трудов договор на съответното лице като преподавател във висшето училище. Всеки преподавател има основен трудов договор, било то като асистент, като доцент, като професор, и към него се сключва допълнително споразумение за заемане на съответната административна длъжност – ректор, декан, заместник-декан и т.н. Тоест не може да имаш договор като ректор, без преди това да имаш договор като съответния преподавател, разясняват още от министерството.

Промените в закона за плагиатството бяха направени, заради появилия се Параграф 22: когато плагиатство е установено при самия ректор и той трябва да бъде уволнен от университета, който всъщност представлява, на практика ректорът трябва да уволни сам себе си. За да се реши проблемът, законът беше променен така, че в тези случаи да може да се намесва министърът.

Уви, съдът тълкува, че назначаването на служебен ректор не означава, че се прекратява мандатът на предишния ректор. Което е абсурд, коментират от МОН, но си дават сметка, че това дело е и тест - първият тест за прилагането на закона.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови