МОН промени регламента за математически състезания след публикация на OFFNews

Александра Маркарян Последна промяна на 22 декември 2017 в 12:17 3324 0

Министерството на образованието и науката промени регламента за провеждането на Пролетните математически състезания догодина (за V-VIII клас), след като родители изразиха недоволството си и след публикация на OFFNews по проблема. А основният беше, че част децата бяха дискриминирани - чрез квоти за брой участващи деца по области, без да е ясно защо не може да се яви всеки желаещ. Квотите ощетяваха най-вече София (по 16 бройки за пети, шести и седми клас и 20 - за осми), където има най-много математически училища и, съответно, желаещи за се явят. Съмнителен беше и фактът, че нямаше ясно разписани обективни критерии за подбор - той щеше да се извършва от експерти, по тяхно усмотрение.

На сайта на просветното министерство вече са публикувани нови правила, които изключват налагането на квоти.

Регламентът предвижда предварителна регистрация на участниците - до 28 февруари 2018 г., които няма да решават задачите анонимно.

Вече няма ограничение за децата - могат да участват всички ученици от пети до осми клас включително, които учат в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата към посолствата.

Оценяването ще извършва национална комисия, назначена от министъра на образованието.

Регламентът изисква всеки 16 ученици да бъдат придружавани от двама учители, които да се командироват от самите училища - класният ръководител и втори учител, който може да участва в проверката на писмените работи на ученици, на които не преподава.

Класираните на първите три места ученици имат право на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Координирането и контролът на дейностите по провеждане на пролетните математически състезания ще се осъществяват от експерта по математика в съответното РУО и експерта от МОН.

Писмените работи и материалите от състезанието ще се съхраняват от училището домакин за срок от една година, пише още в регламента.