Quantcast

МОН отказа договори на дружествата със съмнителните проекти близнаци

Александра Маркарян Последна промяна на 04 юли 2016 в 08:04 2158 0

Меглена Кунева

Снимка БГНЕС/Любомир Спиров

Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката

Няма да бъдат сключени договори с дружествата, подали проекти близнаци за финансиране по процедурата "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Проектите - еднакви като съдържание и подадени от едни и същи лица, скрити зад различни дружества - са били одобрени за финансиране от главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН, която се ръководи от Иван Модев. Тя е и управляващ орган на оперативната програма.

След като министърът на образованието Меглена Кунева даде нарочна пресконференция, за да даде гласност по проблема, същата тази дирекция беше натоварена със задачата да извърши проверка. По време на проверката директорът й вече е преценил, че не може да се сключат договори с по-рано одобрените за безвъзмездно финансиране дружества.

Проверяващите са констатирали нередности както в насоките за кандидатстване, така и в процеса на оценяване на проектните предложения, съобщи вицепремиерът Кунева в парламента в отговор на въпрос на депутата Милен Михов от Патриотичния фронт в петък, 1 юли.

В насоките за кандидатстване е предвидено, че един кандидат може да участва в процедурата само с едно проектно предложение, но не е поставено ограничение относно броя проекти, в които една организация може да участва като партньор. Според насоките всеки партньор може да участва в повече от един проект. По този начин е допусната възможността различни участници (НПО и общини) да получат финансиране един път като кандидат (водеща организация) и неограничен брой пъти като партнираща организация. Не е предвидена възможността едни и същи физически лица да стоят зад различни организации. Така, макар формално да се на нарушени условията, се получава порочен резултат – различни правни субекти, но едни и същи личности – което противоречи на замисъла, обясни министърът.

Втората група проблеми е свързана с процеса на оценяване на проектните предложения. Там са констатирани проблеми от различен характер – допуснато е участието на Сдружения с нестопанска цел, които са новоучредени и без опит; опитът на членовете на Сдруженията поотделно се преценява на базата на автобиография, която според Одитния доклад не е надеждно средство за установяване на фактите, заявени в нея; констатирани са нарушения на правилата за включване на наблюдатели в оценъчния процес, както и на правилата за допускане на проекти до оценка след изтекли срокове, а оценителната комисия е приключила с оценката на подадените проектни предложения след определения за това срок.

Тази седмица министър Кунева ще оповести публично всички детайли, свързани с доклада и всички мерки, които предстои да бъдат предприети.