МОН: Не разполагаме с данни за поръчките за учебници на училищата по издателства

OFFNews Последна промяна на 02 юли 2020 в 16:09 2507 0

"Министерството на образованието не разполага с данни за разпределението на "поръчките" на училищата в страната за учебници по издателства, по издателства-региони, по издателства-подготвителни групи и класове. Няма нормативно основание МОН да изисква такава информация от детските градини и от училищата, както и от издателствата."

Това заявяват от МОН в отговор на запитване на OFFNews по Закона за достъп до обществена информация, изпратено на 8 юни. Интересувахме се какво е разпределението на поръчките за учебници на училищата в страната по издателства за последната учебна година или за последната, за която МОН има данни. Попитахме какво е то по региони и училища и в задължителните предучилищни групи, както и какъв е броят на учениците и учителите с разпределението им по предмети.

В отговора си 23.06. от МОН напомнят и каква е процедурата:

"Съгласно разпоредбите на Постановление №79 на МС от 13.04.2016 г. количеството на всяка доставка на познавателни книжки, на учебници и на учебни комплекти се определя съгласно заявки. Министърът на образованието и науката със заповед ежегодно утвърждава образец на заявките и график на дейностите, които се публикуват на официалната интернет страница на МОН. Заявките се изпращат съгласно срока, определен в графика на дейностите, и се изготвят от директорите на:

- държавните детски градини и училища. Подават се до съответния първостепенен разпоредител с бюджети (МОН, МК, ММС, МО и МП) и до съответното издателство;

- частните детски градини и училища. Подават се до МОН и до съответното издателство;

- общинските детски градини и училища. Подават се до съответната община и до съответното издателство;

- учителите, които преподават български език и литература в Европейските училища, съгласувано със съответния национален инспектор за основното или средното образование. Подават се до МОН и до съответното издателство.

С графика се определят сроковете за:

Изготвяне на заявките - заявките се попълват от директорите на държавните, общинските и частните детски градини и училища, като в тях се отразява направеният избор от учителите. Изборът трябва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование:

- учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в което се извършва задължително предучилищно образование, избират познавателните книжки, които ще използват за предучилищното образование на децата;

- учителите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, избират учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.

Учителите избират познавателни книжки, учебници и учебни комплекти от Списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година. Списъкът за всяка учебна година се публикува на официалната страница на МОН, в рубриката "Учебници".

Сключването на договорите за доставка на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които са част от учебния комплект, учебните комплекти и достъпа до електронно четимите учебници.

Договорите се сключват между директорите на държавните, общинските и частните детски градини и училища и съответните издателства. При провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки е възможно да се сключват договори между общината и съответните издателства за общинските детски градини и училища".

От министерството прилагат и две справки, от които става ясен броят на учениците от първи до дванадесети клас у нас към 6 февруари 2020: 706 712, и броят на учителите, разпределен по предметите, които преподават.

Най-много са тези по български език и литература - 5059, английски език - 4770 и математика - 4102. 3369 са те по физическо възпитание и спорт, 2140 - по история, 1747 - по информационни технологии. 1403 са учителите по биология, 1353 - по география, 1101 - по музика. По останалите предмети те са под 1000: 981 по изобразително изкуство, 853 - по химия, 763 - по немски, 555 - по руски. 195 са учителите по испански и само 46 - по италиански.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови