Митниците и МВР ще помагат на БАБХ да проверя онлайн търговци на храни

Рени Петрова 19 октомври 2020 в 16:19 2168 1

Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на потребителя ще съдействат на на Агенцията по безопасност на храните при проверките на онлайн търговци на храни. 

Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние към приетия това лято нов Закон за храните. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 9 ноември.

В него е заложено доставчиците на храни да носят в себе си лична здравна книжка и само регистрирани търговци да извършват търговия онлайн. OFFNews изпрати запитване към Министерството на земеделието, храните и горите относно Наредбата и новите правила, които търговците ще трябва да изпълнят до 14 дни след обнародването му в Държавен вестник.

Звена към Министерство на вътрешните работи, отговарящи за киберпрестъпленията, съдействат за идентифициране на оператори, които не са предоставили необходимата информация за контакт на потребителите. КЗП пък е компетентен орган по Закона за електронната търговия, а Агенция "Митници" ще оказва съдействие при контрола на акцизни стоки.

Новите изисквания се налагат заради бързия растеж на онлайн продажбите на храни, обясняват от МЗХГ. Целите, които ще се постигнат с наредбата, са гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, както и гарантиране предоставянето на информация за потребителите.

Преди влизането в сила на новия Закон за храните, онлайн доставките на храни не бяха регламентирани в закон. От министерството допълниха, че онлайн продажбите не са били разграничени от останалите и затова новият закон регламентира особеностите на търговията от разстояние. "Важно е от една страна  да се даде възможност на развитието на този вид бизнес, който легално да предлага услуги, които са контролирани от компетентния орган", допълват от ведомството.

С проектонаредбата се предвижда онлайн търговията с храни да се осъществява след задължителна регистрация.

Бизнес операторите, включително извършващи търговия от разстояние, подлежат на регулярен контрол, съобразно оценката на риска още на ниво производство, а всички храни, които се предлагат на пазара трябва да са с произход от одобрени или регистрирани обекти, става ясно от отговор на въпроса по какъв начин контролът ще гарантира безопасно онлайн пазаруване на потребителите.

Целта на специфичните изисквания е да се даде възможност бизнес операторите да извършват онлайн търговия с крайни клиенти, като в същото време да се гарантира безопасността на храната от БАБХ. От една страна регистрирането на операторите дава възможност за планиране на официалния контрол, а от друга - Наредбата разписва правила, които да бъдат спазвани от онлайн търговците и ще даде инструментите за контрол на инспекторите.

Носенето на здравна книжка от доставчика се налага, защото той има пряк допир с храната, допълват от министерството. 

На превозното средство, с което се доставя храна, трябва да бъде обозначено името на фирмата, извършваща онлайн доставка. Доставките трябва да се извършват с превозни средства, отговарящи на хигиенните изисквания, както и да са идентифицирани.

Според чл. 6 от проектонаредбата търговците и доставчиците могат да използват велосипед за доставка. На въпроса как те ще доказват, че велосипедът е на оператора, от МЗХГ заявиха, че това не се налага, защото проектът предвижда при осъществяване на контрол от БАБХ, бизнес операторът или доставчикът трябва да докажат, че превозните средства са снабдени с контейнери, които отговарят на приложимите хигиенни изисквания и които са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост. При контрола ще се следи и дали превозните средства имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

Санкции 

На доставчик, който транспортира храни с необозначено превозно средство, ще бъде налагана глоба или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. Ако нарушението е извършено от търговеца, глобата е от 2000 до 3000 лв.

Нерегистриран доставчик, който извършва търговия с храни от разстояние, ще санкцията е в размер на 2000 до 4000 лв. При нарушение от търговеца се налага глоба от 4000 до 6000 лв. За извършени системни нарушения на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му глобата или имуществената санкция е в петорен размер на най-високата постановена глоба. 

Безопасното пазаруване през интернет е и лична отговорност на потребителите, като при закупуването на храни е добре да се прилага повишена бдителност към производителя и търговеца. В случай на съмнение на потребителя в безопасността на закупената от него храна, Агенцията приема сигнали на място в Областните дирекции по безопасност на храните, на горещия телефон 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.

Предвижда се наредбата да влезе в сила в 14-дневен срок от обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков