Министър Николай Денков номиниран за академик на БАН, проф. Мутафчийски - за член-кореспондент

Александра Маркарян Последна промяна на 25 юни 2021 в 15:47 1867 1

Снимка БТА, архив

Служебният министър на образованието проф. Николай Денков е номиниран за академик на БАН, а началникът на Военно-медицинска академия и бивш председател на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски - за член-кореспондент.

Списъкът с допуснатите кандидати в конкурса бе обявен от Българската академия на науките днес.

Сред имената на допуснатите са на тези на математика проф. Николай Витанов, на декана на Факултета по химия и фармация в Софийския университет чл. кор. проф. Тони Спасов, на бившите ректори на Софийския университет проф. Боян Биолчев и проф. Иван Илчев, на бившия министър на образованието проф. Николай Милошев.

Ето пълния списък:

I. Отделение по природоматематически науки /ОПМН/

Направление математически науки

За академици – 1 място

1. Чл.-кор. дмн Стефан Петров Иванов
2. Чл.-кор. дмн Красимир Димитров Данов
3. Чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов
4. Чл.-кор. дмн Олег Кръстев Мушкаров

За член-кореспонденти – 2 места

1. Проф. дмн Николай Колев Витанов
2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
3. Проф. дмн Анжела Славова Попиванова
4. Проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов
5. Проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска

За член-кореспонденти до 50 години

1. Проф. дмн Младен Светославов Савов

Направление химически науки

За академици – 2 места

1. Чл.-кор. дхн Константин Иванов Хаджииванов
2. Чл.-кор. дхн Тони Георгиев Спасов
3. Чл.-кор. дхн Вася Стефанова Банкова
4. Чл.-кор. дхн Николай Денков Денков

За член-кореспонденти – 2 места

1. Проф. дхн Тодор Минков Дудев
2. Проф. дхн Иво Коцев Грабчев
3. Проф. дхн Владимир Божинов Божинов
4. Проф. дхн Георги Николов Вайсилов
5. Проф. дхн Весела Цветанова Цакова-Станчева
6. Проф. дхн Евелина Павлова Славчева
7. Проф. дхн Людмил Манолов Антонов

За член-кореспонденти до 50 години

1. Проф. дхн Петър Димитров Петров

Направление по физически науки

За академици – 1 място

1. Чл.-кор. дфн Николай Витанов Витанов
2. Чл.-кор. дфн Валентина Борисова Петкова
3. Чл.-кор. дфн Чавдар Пенев Стоянов

За член-кореспонденти – 2 мeста

1. Проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев
2. Проф. дфн Александър Александров Драйшу
3. Проф. дфн Радослав Костадинов Заманов
4. Проф. дфн Пламен Христов Иванов
5. Проф. дфн Красимир Панайотов Панайотов

За член-кореспонденти до 50 години

1. Проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

Направление науки за Земята

За академици – 1 място

1. Чл.-кор. дн. Николай Георгиев Милошев
2. Чл.-кор. дн. Петър Йорданов Велинов
3. Чл.-кор. дн. Костадин Ганчев Ганев
4. Чл.-кор. дн. Димчо Енчев Солаков

За член-коренспонденти – 2 места

1. Проф. дн. Атанас Харалампиев Дерменджиев
2. Проф. дгн. Станислав Василев Василев
3. Проф. дгн. Кристалина Христова Стойкова
4. Проф. дн. Даниела Василева Йорданова
5. Проф. дфмн. Веселин Аврамов Александров

II. Отделение по инженерни науки /ОИН/

За академици – 2 места

1. Чл.-кор. дн Атанас Димитров Ковачев
2. Чл.-кор. дн Венелин Стоянов Живков
3. Чл.-кор. дн Владко Тодоров Панайотов
4. Чл.-кор. дн Георги Славчев Михов
5. Чл.-кор. дн Красимир Тодоров Атанасов
6. Чл.-кор. дн Петко Христов Петков
7. Чл.-кор. дн Петър Стефанов Гецов
8. Чл.-кор. дн Стефан Тодоров Хаджитодоров
9. Чл.-кор. дн Христо Иванов Белоев

За член-кореспонденти – 1 място

1. Проф. дн Валери Емилов Митков
2. Проф. дн Валери Марков Младенов
3. Проф. дн Иван Младенов Кралов
4. Проф. дн Любка Атанасова Дуковска
5. Проф. дн Петър Стоянов Апостолов
6. Проф. дн Светослав Ганчев Николов

III. Отделение по биологични науки /ОБН/

За академици – 2 места

1. Чл.-кор. дн Андон Радев Косев
2. Чл.-кор. дн Драга Иванова Тончева
3. Чл.-кор. дн Румен Георгиев Панков
4. Чл.-кор. дн Илза Константинова Пъжева

За член-кореспонденти – 2 места

1. Проф. дн Евдокия Александрова Пашева
2. Проф. дн Нина Недева Атанасова
3. Проф. дн Бойко Божидаров Георгиев

За член-кореспонденти до 50 години

1. Проф. дн Сорен Бохос Хайрабедян
2. Проф. дн Георги Цветанов Момеков

IV. Отделение по медицински науки /ОМН/

За академици – 2 места

1. Чл.-кор. дмн Григор Ангелов Горчев
2. Чл.-кор. дмн Чавдар Крумов Славов
3. Чл.-кор. дмн Николай Кирилов Петров
4. Чл.-кор. дмн Николай Константинов Цанков

За член-кореспонденти – 2 места

1. Проф. дмн Венцислав Методиев Мутафчийски
2. Проф. дмн Димитър Богданов Масларов
3. Проф. дмн Иво Спасов Петров
4. Проф. дмн Людмила Боянова Георгиева
5. Проф. дмн Мариана Йорданова Димова-Габровска
6. Проф. дмн Христина Николова Групчева
7. Проф. дмн Цветалина Иванова Танкова

За член-кореспонденти до 50 години

1. Проф. дмн Дроздстой Стоянов Стоянов
2. Проф. дмн Николай Стефанов Габровски

V. Отделение по хуманитарни и обществени науки /ОХОН/

За академици „Хуманитарни науки“ – 2 места

Филологически науки

1. Чл.-кор. дфн Стоян Панайотов Буров

Исторически науки

2. Чл.-кор. д.ист.н Васил Атанасов Николов
3. Чл.-кор. д.ист.н Иван Илчев Димитров

За академици „Обществени науки“ – 1 място

1. Чл.-кор. дфн Ангел Стефанов Стефанов

За член-кореспонденти „Хуманитарни науки“ – 1 място

Филологически науки

1. Проф. дфн. Валери Стоилов Стефанов

Исторически науки

2. Проф. д.ист.н Иван Христов Първев
3. Проф. д.ист.н. Иван Александров Билярски
4. Проф. д.ист.н. Иван Динев Русев
5. Проф. д.ист.н. Милко Стоянов Палангурски
6. Проф. д.ист.н. Вера Петрова Бонева

За член-кореспонденти „Обществени науки“ – 2 места

Социологически науки

1. Проф. дсн Светла Йовчева Колева
2. Проф. дпн. Георги Любенов Манолов
3. Проф. дпн. Филип Иванов Узунов
4. Проф. дсн Божидар Сашков Ивков
5. Проф. дфн Тодор Александров Танев
6. Проф. д.ист.н Щелиан Димитров Щерионов

Правни науки

7. Проф. дюн Атанас Марков Семов
8. Проф. дюн Иван Русчев Русчев
9. Проф. дюн Георги Петров Пенчев

Икономически науки

10. Проф. д.икон.н Росица Добрева Чобанова-Ковачева
11. Проф. дн Марин Александров Паунов

VI. Отделение по аграрни и лесовъдни науки /ОАЛН/

За академици – 1 място

1. Чл.-кор. дн Пламен Борисов Мирчев
2. Чл.-кор. дн Атанас Иванов Павлов
3. Чл.-кор. дн Христо Миладинов Найденски

За член-кореспонденти – 2 места

1. Проф. дсн Георги Цветков Георгиев
2. Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов
3. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
4. Проф. дн Мартин Димитров Банов

VII. Отделение по изкуство и изкуствознание /ОИИ/

За академици – 2 места

1. Проф. дфн Боян Асенов Биолчев – област „Изкуство“
2. Чл.-кор. Пламен Маринов Марков – област „Изкуство“
3. Владимир Панталеев Зарев – област „Изкуство“
4. Проф. Георги Костов Георгиев – област „Изкуство“
5. Чл.-кор. дн Светланка Емилова Куюмджиева – област „Изкуствознание“
6. Боян Ангелов Иванов – област „Изкуство“
7. Чл.-кор. Иван Йорданов Димитров–Гранитски – област „Изкуство“

За член-кореспонденти – 2 мeста

1. Проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов – област „Изкуствознание“
2. Проф. д.изк. Камелия Николова Николова-Мечанова – област „Изкуствознание“
3. Проф. дн арх. Бойко Борисов Кадинов – област „Изкуство“
4. Проф. дфн Мирослав Иванов Дачев – област „Изкуствознание“
5. Георги Господинов Георгиев – област „Изкуство“
6. Виктор Вертер Паунов – област „Изкуство“

Номинации за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малко от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса); факултетните съвети на висши училища и университети; научни съвети и институтите на БАН и на ССА; централни ръководства на творческите съюзи на учените и съюзите в областта на изкуствата.

Такива конкурси могат да участват български граждани, които са професори и доктори на науките. Кандидатите за академици трябва да са член-кореспонденти на БАН. В конкурса за член-кореспонденти могат да участват хора, които не са навършили 65 г.

В областта на изкуствата се избират български граждани с висше образование, изтъкнати дейци на културата и изкуството.

По закон академиците и член-кореспондентите могат да работят на щатна длъжност до навършването на 70-годишна възраст, след което за тях се запазват условия за научна дейност и подготовка на научни кадри. Освен това получават допълнително пожизнено месечно възнаграждение. За академиците сумата е равна на депутатската заплата, а член-кореспондентите получават 30 на сто от нея.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11014

1

случайно прочетох

25.06 2021 в 17:02

Приветствам кандидатурата на проф. дсн Божидар Сашков Ивков, но тази на проф. дмн Венцислав Методиев Мутафчийски ме озадачи, ама ЯКО ме озадачи!