Личните лекари се обявиха против промяната на МОН за извинителните бележки

OFFNews 04 октомври 2016 в 16:27 5238 1

Исканата от Министерството на образованието промяна, според която отсъствия ще се извиняват с амбулаторен лист, е незаконосъобразна мярка и представлява грубо нарушение на конфиденциалността, която е неразделна част от добрата медицинска практика и изконно право на всеки пациент.

Такова е становището за идеята на МОН на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

Те са категорични, че такава идея трябва да се обсъди с Министерството на здравеопазването и Здравната каса, както и със съсловните организации. 

Амбулаторният лист е неизменна част от личното здравно досие на всеки пациент и носи лична информация за неговото здраве, до която могат да имат достъп единствено и само самите пациенти, лекарите, на които са поверили здравето си и оторизирани за това институции, сред които не са училищните власти, допълват личните лекари. 

Според тях не са малко и случите, в които са подложени на натиск както от самите родители, така и от учители, за неправомерно издаване на извинителни бележки.

Ето и цялото становище на Сдружението:

ДО:
Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОПИЕ ДО:
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО:
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ДО:
МЕДИИТЕ

СТАНОВИЩЕ
Относно: Искане на МОН да се издава амбулаторен лист от ОПЛ, който да бъде предаван от ученика или родителите на дете в предучилищна възраст на съответните власти, в случаите, когато се издава медицинска бележка, извиняваща отсъствията на детето.

Уважаеми дами и господа,
По посочената тема УС и НС на НСОПЛБ заявяваме следното:

1. Всички свързани с дейностите в системата на здравеопазването правила, процедури и други се обсъждат, променят и въвеждат от и в съгласие между МЗ, НЗОК и съсловните организации, представляващи лекарите и нашите сътрудници.

2. Нямаме официална информация, такава мярка да е обсъждана с МЗ и НЗОК, както и със съсловните организации.

3. Амбулаторният лист е документ, в който се отразява моментното обективно здравословно състояние на пациента, както и в много случаи - придружаващите заболявания. Амбулаторният лист е неизменна част от личното здравно досие на всеки пациент и носи лична информация за неговото здраве, до която могат да имат достъп единствено и само самите пациенти, лекарите, на които са поверили здравето си и оторизирани за това институции, сред които не са училищните власти.

4. По информация, подадена от наши колеги, не са редки случите, в които са подложени на натиск както от самите родители, така и от учители, за неправомерно издаване на извинителни бележки.

Във основа на горе изброеното УС и НС на НСОПЛБ заявяваме, че исканата от МОН мярка е незаконосъобразна и представлява грубо нарушение на конфиденциалността, която е неразделна част от добрата медицинска практика и изконно право на всеки пациент. Специално по точка 4. Предлагаме МОН да обърне сериозно внимание и да промени съответната нормативна уредба като даде възможност на родителите, когато преценят за необходимо да представят пред училищните власти, подписана от тях извинителна бележка в срок по-голям от сега регламентираните 3 учебни дни. Убедени сме, че има и други, по-ефективни решения, до които може да се достигне ако се обсъдят с всички заинтересовани.

04.10.2016 г. За УС на НС на НСОПЛБ:
София Доц. д-р Любомир Киров, дм
(Председател на НСОПЛБ)

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови