Крайбрежието от Слънчев бряг до Ахелой и поречието на Янтра станаха защитени зони

OFFNews 14 август 2016 в 15:29 5173 0

Крайбрежието от курорта Слънчев бряг до Ахелой и поречието на река Янтра вече са защитени територии, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Екоминистърът Ивелина Василева е издала заповеди за обявяването на зони BG0000574 "Ахелой-Равда-Несебър" и BG0000610 "Река Янтра", които вече са обнародвани в Държавен вестник и са влезли в сила, става ясно от съобщението.

Предмет на опазването в защитената зона "Ахелой-Равда-Несебър" са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Със заповедта са забранени промяната на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

Защитената територия включва бреговата ивица и част от акваторията, части от урбанизираната територия на Несебър и течението на река Ахелой от с. Александрово.

Именно заради строителството върху дюни в зона "Ахелой-Равда-Несебър" се разрази скандалът "Дюнигейт". Строителството беше обявено окончателно за незаконно пт Върховния административен съд през март. 

В защитената зона "Река Янтра" се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Забранено е разораването и залесяването на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата