Крачка назад: Денков отлага финансирането за качество на детските градини и училищата с 3 г.

Александра Маркарян Последна промяна на 24 юни 2021 в 08:00 10248 0

Снимка БТА, архив

Проф. Николай Денков

Крачка назад в провежданата досега политика в образованието - на финансово стимулиране на качеството - прави служебният министър проф. Николай Денков. 

Финансирането за качество на детските градини и училищата ще се отложи най-малко с три години, ако предложението му за промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование бъде одобрено от Министерския съвет. То вече е внесено при съкратен, 14-дневен, срок за обществено обсъждане. Стандартният е 30-дневен. 

Сега наредбата изисква до 30 юни 2021 г. министърът на образованието да внесе в МС проект на методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата, на базата на която те да получават пари за повишаване на качеството на образованието и резултатите на възпитаниците си. Тези средства трябва да са допълнителни и да отиват за:

- допълнително финансиране на дейностите и/или за поощряване на педагогическите специалисти - когато става въпрос за градини и училища с високи или повишаващи се образователни резултати. В този случай училището или градината трябваше да имат свободата сами да решават конкретно към какво да насочат средствата;

- целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати - когато става въпрос за градини и училища с ниски образователни резултати. В този случай средствата трябваше да се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет, напр. съответната община - за общинските училища. Не беше разрешено те да отиват за повишаване на възнагражденията на педагозите.

Задължителен елемент от методологията трябва да е оценката от инспектирането на съответната детска градина и училище, а за училищата се добавяха и резултатите от обучението. Това е записано в Закона за предучилищното и училищното образование.

Защо се иска отлагане?

Ето какви са аргументите на проф. Денков да предложи отлагане:

"Като измерител за определянето на добавената стойност на училищата при обучението на учениците се приемат резултатите по български език и литература и по математика от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас и резултатите по български език и литература от държавните зрелостни изпити на учениците от XII клас, като се сравняват тестовите резултати на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното обучение. Предвид извънредната епидемична обстановка, през 2020 г. не беше проведено национално външно оценяване за учебната 2019 - 2020 година на учениците в края на IV и на X клас. Също така, на настоящия етап липсват независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в I клас в училищата и утвърдена методика за извършването й. Всички тези причини пораждат невъзможност за разработване и прилагане на методология за оценка на образователните резултати по отношение на детските градини, началните училища и обединените училища, което на практика оставя извън възможността да получават допълнителни средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати почти половината от институциите.

(...)

Предвид изложеното се налага отлагане прилагането на методологията и за училищата и за детските градини за срок от три години и с проекта на акт се предлага изменение на посоченият срок в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В този срок следва да бъде разработен и нормативно регламентиран приложим инструментариум за установяване на готовността на децата за постъпване в училище и на тази база ще бъде извършена оценка на образователните резултати на детските градини и началните училища, а също така се очаква да бъде завършен и един пълен цикъл на инспектиране на образователните институциите от Националния инспекторат по образованието".

Изискването за внасяне на проект за методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата за предоставяне на средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати е в сила от 1 януари 2018 г. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови