Кои университети са лидерите в българското висше образование? МОН публикува рейтинга за 2019 г. (обновена)

OFFNews Последна промяна на 05 декември 2019 в 10:42 14331 0

Министерството на образованието и науката публикува днес данните за 2019 г. от рейтинговата система на висшите училища в България.

Кои университети са лидерите в преподаването на специалностите от всяко от професионалните направления? Софийският университет е водещият в 21 от тях, Техническият университет - в шест, Американският университет в България е лидер в три от направленията.

Ето и пълният списък:

Професионално направление Университет
Администрация и управление Американски университет в България
Архитектура, строителство и геодезия Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Биологически науки Софийски университет
Биотехнологии Софийски университет
Ветеринарна медицина Лесотехнически университет
Военно дело Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
Горско стопанство Лесотехнически университет
Електротехника, електроника и автоматика Технически университет - София
Енергетика Технически университет - София
Животновъдство Аграрен университет-Пловдив
Здравни грижи Софийски университет
Изобразително изкуство Национална художествена академия - София
Икономика Софийски университет
Информатика и компютърни науки Софийски университет
История и археология Софийски университет
Комуникационна и компютърна техника Технически университет - София
Математика Софийски университет
Материали и материалознание Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Машинно инженерство Технически университет - София
Медицина Медицински университет-Пловдив и МУ-София делят първото място със 74 точки
Металургия Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Музикално и танцово изкуство НМА "Проф. Панчо Владигеров" - София
Науки за земята Софийски университет
Национална сигурност Академия на МВР - София
Обществени комуникации и информационни науки Американски университет в България
Обществено здраве Медицински университет - София
Общо инженерство Технически университет - София
Педагогика  Софийски университет
Педагогика на обучението по... Софийски университет
Политически науки Американски университет в България
Право Софийски университет
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Минно-геоложки университет (у нас специалността се преподава само в МГУ)
Психология Софийски университет
Растениевъдство Лесотехнически университет
Растителна защита Аграрен университет - Пловдив
Религия и теология Софийски университет
Социални дейности Софийски университет
Социология, антропология и науки за културата Софийски университет
Спорт НСА "Васил Левски" - София
Стоматология Медицински университет - София
Театрално и филмово изкуство НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - София
Теория и управление на образованието Софийски университет
Теория на изкуствата Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Транспорт, корабоплаване и авиация Технически университет - София
Туризъм Софийски университет
Фармация Медицински университет - София
Физически науки Софийски университет
Филология Софийски университет
Философия Софийски университет
Химически науки Софийски университет
Химични технологии Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Хранителни технологии Университет по хранителни технологии - Пловдив

Рейтинговата система излиза за девета поредна година и служи като инструмент за определяне на структурата и финансирането на висшето образование у нас.

По нея кандидат-студентите могат да се ориентират при избор на висше училище и специалност по различни критерии - реализация на студентите, заплата след завършването, репутация сред студенти, работодатели и преподаватели, международни връзки, стипендии, брой цитирания на научни публикации и др.

По-малко икономисти и юристи, повече инженери, медици и педагози

Тазгодишният анализ показва няколко тенденции: на драстично намаляване броя на студентите за последните 5 години и на по-рационалното им разпределяне по специалности. Университетите все повече се доближават до нуждите на пазара на труда и произвеждат все по-малко безработни. Намаляват чувствително завършващите икономисти, юристи и студенти по направление администрация и управление. Тези специалности доскоро произвеждаха голям брой неработещи по специалността си дипломанти. За сметка на това се увеличава приемът в медицинските, инженерните и педагогическите специалности, където се търсят кадри.

Безработни висшисти на практика няма, обобщиха от МОН. Безработицата при завършилите наскоро висшето си образование се изравнява със средната за страната, а при някои специалности клони към нула или към естествената, т.е. хора, които по собствено желание не искат да работят.

Специалности/направление с най-нисък % безработни наскоро завършили студенти:

Специалности/направления с най-висок процент безработни завършили студенти:

За пръв път от началото на съставяне на рейтинговата система тя отчита, че над 50% от завършилите се реализират на позиции за висшисти скоро след дипломирането си. Това важи за 36% от бакалаврите и за 60% от магистрите.

Университетът има значение!

Изборът на университет определено има връзка с професионалната реализация на студентите, показва рейтинговата система.

Така например при икономическите специалности на върха на класацията се открояват 3 университета: СУ, Американският университет (AUBG) и УНСС. Сборният резултат поставя останалите доста под челната тройка, вкл. по показател предпочитания на работодател. Икономистите, завършили тези три университета, имат много по-висок шанс за реализация, а осигурителният им доход е повече от 2 пъти над тези в дъното на класацията.

Различна е ситуацията с медицинските специалности, където разликата между отделните университети не е голяма. Те изглеждат като "училища близнаци" със сходни показатели.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови