Кметът на Младост иска вето на закона за застрояване на София, заплашвал градинките

Според главния архитект на столицата ЗУЗСО защитава зелените площи

OFFNews Последна промяна на 04 април 2018 в 08:50 3907 0

Кметът на Младост Десислава Иванчева поиска президентът Румен Радев да наложи частично вето върху приетия от парламента Закон за устройство и застрояване на Столична община в частта на § 28. Според нея така се отваря възможност за застрояване на зелените площи в София. 

За разлика от сега действащата нормативна уредба се предвижда изрична възможност с решение на Столичен общински съвет озеленени площи за широко обществено ползване да могат да се отреждат и в други устройствени зони за запазване на съществуващо озеленяване, дори и да не са предвидени като терени за озеленяване в Общия устройствен план, обясниха от екипа на главния архитект на София Здравко Здравков. По думите му "ключът от бараката в новия закон са думите "широко обществено ползване". 

Терминът „междублоково пространство“, за който няма ясна законова дефиниция, водеше до неяснота при прилагането му, поради което същият е заменен с „площи между сградите при комплексно застрояване“, без да се променя реда на защита на тези площи. Напротив, засилена е защитата на тези пространства, като е предвидено изрично задължение „реализираните в площите между сградите при комплексно застрояване озеленени площи да се урегулират за широко обществено ползване“, обясняват от НАГ. Досегашното препращане към „режима на Тго“, т.е. към друга устройствена зона, без това да е отразено в графичната част на Общия устройствен план, създаваше много противоречиви тълкувания в практиката, включително и на съда, който приема, че отреждането на имоти „за озеленяване с режим Тго“ в жилищна зона за комплексно застрояване (Жк) противоречи на ОУП на СО. 

Създаденият нов законов текст: „При изменение на подробния устройствен план тези УПИ /в изградените части на жилищните комплекси/ отново се спазват изискванията за разстояния между предвидените и съществуващите сгради по правилата на комплексното застрояване, по които правила са одобрени тези планове“ преодолява досегашната практика и възможност за заобикаляне изискванията на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ чрез изменение на плановете за застрояване на индивидуални УПИ буквално месеци след влизане в сила на плановете за преструктуриране да се иска прилагане на правила, различни от тези за жилищните комплекси. 

Искането на Иванчева: 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщам се към Вас с настояване да упражните конституционните Ви правомощия и да наложите частично вето върху Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), приет от 44-тото Народно събрание на 28 март 2018 г.

С гласувания на второ четене от народните представители текст, конкретно с нов § 28 от ПЗР на ЗУСЗО, се премахва забраната за промяна статута на зелени площи в София и се създава възможност много лесно, единствено с частичен ПУП, зелените площи да се предвидят за застрояване. Обхватът на промяната чрез § 28 засяга всички градски зелени площи – междублоковите пространства, малки градинки, паркове и отделни имоти, предвидени за озеленяване с ПУП преди влизане в сила на ЗУЗСО през януари 2007 г.

Параграф 28 отваря възможност за застрояване на зелените площи в София, което категорично е срещу волята и интересите на гражданите на София. Тъй като ЗУСЗО се води “специален закон” по отношение на ЗУТ, това позволява чрез проста процедура по изменение на ПУП, по реда на новия § 28, да се заобиколи изискването на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ и предписанията на Общия устройствен план на София от 2009 год. (ОУП). Това може да се направи от всеки собственик на имот, предвиден за „озеленена площ за широко обществено ползване“, бил той частен собственик, община или държавен имот. Впоследствие заповедите за изменение на съответния ПУП от зелена площ в нещо друго вече не подлежат на обжалване, а контролът на РДНСК по ЗУТ е силно ограничен. Според предписанието на § 28 дори да е реализирана на практика една зелена площ, тя ще бъде призната за “неприложена” по смисъла на § 28 от ЗУЗСО, когато не са налице документи за нейното реализиране или защото е реализирана преди десетилетия. Практиката по реституционни процедури, например, познава много случаи, когато съществуващи градски градини, малки паркове и междублокови пространства се приемат за „нереализирани“, въпреки наличието на паркова инфраструктура, алеи, пейки, детски площадки беседки и други. Нашите опасения са, че новоприетият § 28 позволява подобно злоумишлено тълкуване във вреда на градската среда и качеството на живот на гражданите на столицата.

Добавката в края на новосъздадения § 28 от ПЗР на ЗУЗСО няма да предотврати погрома над градските зелени площи. Същата гласи: „…за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.“. Причината е, че ОУП създават само общи, генерални насоки за определени територии и зони, съгласно ЗУТ. По-конкретно, дори една територия да е предназначена за зелена площ или парк по ОУП, то в същата зона с ПУП е допустимо да се отреждат отделни имоти за друга дейност (спорт, рекреация, обществени заведения и други) и така да бъде допустимо застрояване. По този начин, по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО, ще бъде възможно с ПУП да се отнема статута на конкретни имоти като „озеленени площи за широко обществено ползване“ и да се преотреждат за други дейности, които впоследствие да бъдат застрояване със жилищни или офисни сгради, при заобикаляне на закона. Впрочем, това бе добре позната практика за злоупотреби преди приемането на ЗУЗСО, която ще се завърне като масово използвана вратичка за застрояване на последните останали зелени площи в столичните квартали.

Забраната за промяна статута и застрояване на зелените площи в София бе от малкото консенсусни решения за градоустройството на Столична община. Съгласието по темата съществува повече от 10 години, като обхваща почти 100 % от всички софиянци, и беше отразено в измененията на ЗУЗСО през годините. Това съгласие беше отразено и при обсъждането на ОУП на София. Настоящото мнозинство в Парламента за първи път от повече от 5 години си позволява да посегне на зелените площи и малките градинки в София.

Уважаеми господин президент,
като кмет на Район „Младост“ аз изпълнявам своя дълг към гражданите на района да запазя съществуващите зелени площи и, в рамките на дадените ми от закона правомощия, да огранича застрояването, така че да бъде защитено правото им на здравословна и благоприятна среда на живот, гарантирано от Конституцията на Република България (чл. 55). След консултации, които проведох с няколко граждански оргнизации и специализирани в градоустройството юристи, категорично твърдя, че § 28 от гласувания на втроро четене в Парламента ЗИД на ЗУЗСО е в пълно противоречие с това гражданско право. Поради това настоявам да наложите частично вето върху Закон за устройство и застрояване на Столична община, приет на 28 март 2018 г., като поискате от народните представители отмяна на целия параграф 28.

За гарантиране стабилността на плановете в жилищните комплекси се въведе за първи път и забрана за тяхното изменение в 5-годишен срок от влизането им в сила, тъй като съществуваше законова възможност буквално на следващия ден след приемане на плана, за който са проведени обявявания на гражданите и обществени обсъждания, да се поиска изменение на плана и да се реализира застрояване, различно от това, което обществото е приело, твърдят от НАГ. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !