Какво ще се учи в XI и XII клас от 2020 г.? (проектите за нови учебни програми на МОН)

Александра Маркарян 02 май 2018 в 16:30 22733 0

Министерството на образованието и науката публикува проектите си за учебни програми по всички предмети за XI и XII клас за общообразователна подготовка преди около две седмици и програмите предизвикаха спорове какво трябва да се учи и какво - не.

 Планира се по тези програми да се учи от 2020/2021 година.

В момента тече етапът на обществено обсъждане, като бележки, становища и предложения се приемат of 18 май включително от дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН:  email: [email protected].

XI клас

Литература

Учебно съдържание

1.  „Железният светилник“ (Димитър Талев) 

2.  „Бай Ганьо на гости“ (Алеко Константинов) 

3. „Криворазбраната цивилизация“ (Добри Войников)

4. „При Рилския манастир“ (Иван Вазов) 

5.  „Спи езерото“ (П. П. Славейков) 

6.  „Градушка“ (Пейо Яворов) 

7.  „До моето първо либе“ (Христо Ботев)

8. „Новото гробище над Сливница“ (Иван Вазов) 

9. „Сватба“ (Никола Фурнаджиев) 

10. „Борба“ (Христо Ботев) 

11. „Андрешко“ (Елин Пелин)

12. „Приказка за стълбата“ (Христо Смирненски) 

13. „Паисий“ (Иван Вазов) 

14. „Нощ“ (Пейо Яворов)

15. „История“ (Никола Вапцаров) 

Годишно български и литература ще се изучават в 108 часа - 54 за български и 54 за литература. Седмичният брой часове е 3 - по час и половина за български и литература.

Български език

Теми

1. Езикова култура на личността

2. Прилагане на правоговорната норма (езиков практикум)

3. Прилагане на правописната норма (езиков практикум)

4. Прилагане на граматичните норми (езиков практикум)

5. Прилагане на пунктуационната норма (езиков практикум)

6. Решаване на казус във връзка с конкретна комуникативна задача

В часовете за развиване на комуникативните компетентности се предвиждат 18 часа върху следните теми:

- публично изказване по научен проблем;

- конспект на научен текст;

- библиография;

- есе по житейски проблем.

Математика

Теми

1. Степен и логаритъм

1.1. Корен трети. Свойства.

1.2. Корен n-ти. Свойства.

1.3. Преобразуване на ирационални изрази.

1.4. Графики на функциите y=√х, у=х3 и 3 y=3√x.

1.5. Степен с рационален степенен показател. Свойства.

1.6. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател.

1.7. Показателна функция. Графика.

1.8. Логаритъм. Основни свойства. Сравняване на логаритми. Графика на логаритмична функция.

1.9. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен.

2. Решаване на равнинни фигури

2.1. Решаване на успоредник.

2.2. Решаване на трапец.

2.3. Решаване на четириъгълник.

2.4. Решаване на правилен многоъгълник.

3. Тригонометрия

3.1. Обобщен ъгъл. Радиан. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл.

3.2. Основни тригонометрични тъждества.

3.3. Четност, нечетност и периодичност на тригонометричните функции.

3.4. Графики на функциите y=sin x , y=cos x., y=tg x и y=cotg x

3.5. Формули за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла.

3.6. Формули за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла.

3.7. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл.

3.8. Формули за сбор и произведение на тригонометрични функции.

4. Вероятности

4.1. Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите. Независимост.

4.2. Модели на многократни експерименти с два възможни изхода.

4.3. Разпределения на вероятностите със сума 1.

4.4. Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали.

4.5. Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица.

Годишен брой часове за изучаване на предмета в единадесети клас: 36 учебни седмици по 2 учебни часа = 72 часа

Гражданско образование

Теми

1. Гражданите, политиката и демокрацията

1.1. Свобода, граждани и власт

1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона

1.3. Гражданско общество и гражданско участие

1.4. Ученикът и училището в демократичното гражданство

2. Граждани, права и отговорности

2.1. Идеята за справедливост - права и отговорности на гражданите

2.2. Аз и моята гражданска позиция

3. Идентичности и различия в обществото

3.1. Възникване и разгръщане на идентичностите

3.2. Малцинства и гражданското общество

3.3. Конструктивно общуване и взаимодействие

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет гражданско образование в XI клас е 36 часа.

Физическо възпитание и спорт

Лека атлетика

Бягания

Бягане на средни разстояния

- Спортна техника и тактика

- Правилознание

Дейности за АФВ: ходене, съчетано с бягане според възможностите на средни разстояния

Скокове

 Техника на троен скок

- Късо засилване

- Подскок

- Крачка

- Скок

Физическа дееспособност

 Функционално състояние и двигателни способности на организма 

Гимнастика (видове и разновидности)

 Композиция

- Структура

- Трудност

Акробатика

 Балансови упражнения по двойки

Дейности за АФВ: съчетание от несложни гимнастически упражнения

Народни хора и танци

 „Дайчово хоро”

 „Охридско хоро”

Дейности за АФВ:

„Охридско хоро”

Спортни игри

Отборни спортове

Баскетбол

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Преса на ½ и цяло игрище

 Правилознание

Волейбол

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни техникотактически действия

 Правилознание

Дейности за АФВ: техникотактически действия

Футбол

- Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Преса

- Игра в линия с четирима

 Правилознание

Дейности за АФВ: техникотактически действия

Хандбал

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Системи на игра

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни спортове

Плуване

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Приложно плуване за оказване на помощ

Дейности за АФВ: Индивидуални действия за рехабилитация

Гребане

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

Оказване на помощ във водна среда

 Правила за изваждане от водата и пренасяне на пострадал

 Първа помощ при давене и удавяне

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Туризъм

 Спортна техника и тактика на изкачване

 Планинско спасяване и оцеляване

 Оказване на помощ при травми на крайниците

Катерене

 Спортна техника и тактика на катерене

 Катерене на изкуствена катерачна стена и боулдър модули

Дейности за АФВ: Планинско оцеляване

Ски

 Ски алпийска техника от клас „А” и „В”

Сноуборд

 Спортна техника и тактика - ниво напреднали

Ракетни спортове

Бадминтон

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Спортна техника и тактика по двойки

Дейности за АФВ: индивидуални техникотактически действия

Тенис

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Спортна техника и тактика по двойки

 Правилознание за игра на двойки

Тенис на маса

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Спортна техника и тактика по двойки

 Правилознание за игра на двойки

Дейности за АФВ: индивидуална техника и тактика според възможностите

Фитнес, бойни спортове

Фитнес

 Здраве и фитнес

- Формиране на телосложението

- Хранене и хранителен режим

- Допинг

Дейности за АФВ: формиране на телосложението

Борба/Джудо

 Спортна техника и тактика от стойка, в партер

- Варианти и комбинации

 Учебна схватка

 Правилознание

Дейности зa АФВ: индивидуална техника и тактика според възможностите

Карате-до

 Кихон - техника за кумите единични удари с горен и долен крайник

 Защити от единични удари

 Контраатаки срещу единични атаки

Таекуон-до

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

- Защити от единични удари

- Контраатаки срещу единични атаки

Дейности зз АФВ: индивидуална техника и тактика според възможностите

Шахмат

Психология на борбата в шахмата - атака, защита, маневриране

Годишен брой часове за изучаване на предмета в XI клас - 72 часа

 за изучаване на задължителните области на учебното съдържание - 75%;

 за изучаване на избираемите области на учебното съдържание - 25%.

XII клас

Литература

Произведения

1. „Аз искам да те помня все така“ (Д. Дебелянов)

2. „Колко си хубава!“ (Хр. Фотев)

3. „Любов“ (А. Далчев)

4. „Спасова могила“ (Елин Пелин)

5. „Молитва“ (А. Далчев)

6. „Вяра“ (Н. Вапцаров)

7. „Ветрената мелница“ (Елин Пелин)

8. „Песента на колелетата“ (Й. Йовков)

9. „Балада за Георг Хених“ (В. Пасков)

10. „Две души“ (П. Яворов)

11. „Потомка“ (Е. Багряна)

12. „Честен кръст“ (Б. Христов)

Годишният брой часове за учебния предмет "Български език и литература" е 93 – 46,5 за български език (от които 15,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 46,5 за литература (от които 15,5 часа за развиване на комуникативните компетентности).

Български език

Теми

1. Речевото поведение в комуникативната практика.

2. Прилагане на лексикалната норма в речевата практика (езиков практикум).

3. Анализ и редактиране на стилистични грешки (езиков практикум).

4. Работа с различни по стил и по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване.

Теми за развиване на комуникативните компетентности: 

Интервю при кандидатстване за работа, за обучение.

Мотивационно писмо.

Реферат.

Математика

Теми

1. Статистика

1.1. Групиране на данни. Хистограма и полигон.

1.2. Таблица и графично представяне на акумулираните честоти.

1.3. Характеристики на разсейването.

1.4. Вероятност и статистическа честота.

1.5. Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки.

2. Уравнения

2.1. Модулни уравнения от вида ⌈ax2 + bx + c⌉ = m.

2.2. Основни показателни уравнения.

2.3. Показателни уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни уравнения.

2.4. Основни логаритмични уравнения.

2.5. Логаритмични уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни.

2.6. Решаване на уравнения от вида sin x = a и cos x = a.

2.7. Решаване на основни тригонометрични уравнения tg x = a и cotg x = a.

2.8. Тригонометрични уравнения, които се свеждат до квадратни.

2.9. Приложение на тригонометрията за решаване на геометрични задачи.

3. Неравенства

3.1. Модулни неравенства от вида ⌈ax2 + bx + c⌉ = m.

3.2. Ирационални неравенства от вида √ax+ bx + c < (>) mx + n.

3.3. Основни показателни неравенства.

3.4. Основни логаритмични неравенства.

4. Екстремални задачи

4.1. Линейна и квадратна функция. Най-голяма и най-малка стойност.

4.2. Основни елементарни неравенства.

4.3. Екстремални задачи в алгебрата.

4.4. Екстремални задачи в планиметрията.

4.5. Практически задачи за намиране на най-голяма и най-малка стойност на елементарни функции.

4.6. Графични модели при решаване на екстремални задачи.

Годишен брой часове за изучаване на предмета в дванадесети клас – 31 учебни седмици по 2 учебни часа = 62 часа

Гражданско образование

Теми

1. Гражданите, властта и държавата (нови понятия: правителство, Европейска комисия, парламент, Европейски парламент, съд, Европейски съд, неправителствени организации (НПО), граждански контрол, социално партньорство, властови ресурс и криза на властта)

1.1. Общество и власт 

1.2. Структура и функции на основните институции на Република България и на ЕС.

1.3. Граждански контрол и легитимност на властта.

2. Гражданите и икономиката (нови понятия: договор, собственост, пазарна икономика, публичен бюджет и публични блага, социална политика, линия на бедност, типове социални помощи, данък и данъчна политика, устойчиво развитие)

2.1. Договорът и собствеността в гражданското общество

2.2. Пазарна икономика и социална политика

3. България и глобалните проблеми (микросреда, глобализация, емиграция и имиграция, бежанци, тероризъм, престъпление срещу човечеството, война, хуманитарно право, мир, екология, здравна култура, глобално образование)

3.1. Глобални проблеми.

3.2. Природа и култура в условията на глобализация.

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет гражданско образование в XII клас е 31 часа.

Физическо възпитание и спорт

Задължителни области на учебно съдържание

Лека атлетика

 Бягане на дълги разстояния 

- Спортна техника и тактика

 Правилознание

Дейности за АФВ: техника на ходене на дълги разстояния

Скокове

 Троен скок

 Техника на троен скок от пълен разбег

Физическа дееспособност

 Функционално състояние и двигателни способности на организма

Гимнастика (видове и разновидности)

 Творческа композиция

 Съставяне на творческа композиция

 Защита на творческа композиция

Дейности за АФВ: творчески съчетания и упражнения

Акробатика

 Балансови и динамични упражнения

 Групово съчетание

Народни хора и танци

 „Ганкино хоро” (Копаница)

Дейности за АФВ: танцови съчетания

Спортни игри

Отборни спортове

Баскетбол, волейбол, футбол, хандбал

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

 Правилознание

Дейности за АФВ: техника и тактика в нападение и защита

Избираеми области на учебно съдържание

Плуване, водни спортове

Плуване

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

 Правилознание

Дейности за АФВ: техника и тактика на плуване

Гребане
 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

 Правилознание

Оказване на помощ във водна среда

Водноспасителен минимум

 Задържане на пострадал на повърхността на водата

 Алгоритъм за оказване на ПДП при водни инциденти

Дейности за АФВ: оказване на първа помощ

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Туризъм, ориентиране, катерене

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Правилознание

Дейности за АФВ: индивидуални техникотактически действия

Зимни спортове

Ски

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна ски техника и тактика клас В

 Правилознание

Сноуборд

 Техника - ниво напреднали (свободен стил умения)

- 180°, 360°  по тере

- Оли/ноли

- Тейл и ноус прес

Планинско спасяване

 Оказване на помощ при затрупване

 Оцеляване при снеговалеж

Дейности за АФВ: планинско спасяване

Ракетни спортове

Бадминтон, тенис, тенис на маса

 Индивидуални техникотактически действия

- Спортна техника и тактика

 Групови и отборни действия

- Спортна техника и тактика по двойки и и смесени двойки

- Правилознание

Дейности за АФВ: индивидуална техника и тактика

Фитнес, бойни спортове

 Здраве и фитнес

- Формиране на телосложението

- Хранене и хранителен режим

- Допинг

Бойни спортове

Борба, джудо

 Спортна техника и тактика от стойка, в партер

- Варианти и комбинации

 Учебна схватка

 Правилознание

Карате-до

 Кихон - техника за кумите (спаринг)

 Комбинации от 2 и повече удара

 Защити срещу 2 и повече удара

 Контраатаки срещу 2 и повече удара

Таекуон-до

 Защитни техники

 Блокове с ръце на високо ниво

 Атакуващи техники

 Удари с ръце, с крак

 Комбинация защитни и атакуващи техники (форма)

Дейности за АФВ: технически елементи с ръце и крака

Шахмат

Тактически и стратегически комбинации в шахматната игра

Обучението по чуждите езици предвижда достигане до ниво В2.1 в XII клас по Европейската езикова рамка. Проектите вижте ТУК (Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови