Quantcast

Как да се учи до Коледа: Хибридна организация за големите, малки групи и двусменен режим до IV клас

Три варианта на редуване на дистанционно с присъствено обучение предлага в писмо Красимир Вълчев на училищните директори

Александра Маркарян Последна промяна на 17 ноември 2020 в 14:43 21060 1

Учениците от I до IV клас да се разделят на групи и да учат на две смени - едните сутрин, другите следобед, ако се налага реорганизация и разреждане на класовете заради пандемията.

Дистанционното обучение за по-големите да е до две седмици, последвано от две седмици в училище с редуване на класовете.

Да се въведе хибридно обучение: част от часовете да се вземат в клас, друга - у дома в обратната смяна; учениците да са в клас, а учителят - вкъщи и др.

Часовете да се намалят с до 10 минути.

Всички да са с маски в клас, ако има смесване на ученици от различни класове.

Това са част от препоръките на Министерството на образованието, изпратени до училищните директори за провеждането на учебните занятия в периода до 23 декември в условията на епидемия от коронавирус. В писмо министърът на образованието Красимир Вълчев предлага и три варианта на редуване на класовете, като по-голям процент присъственото обучение се дава на по-малките и на класове, след които предстоят изпити, например 7-и.

Става въпрос за препоръки, всеки директор може да избере един от трите варианта, а може да предпочете и различна организация, уточни пред OFFNews директорът на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов, който е и председател на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

В писмото си министърът настоява, че най-добрият подход е не националното затваряне, а вземането на локални решения съобразно ситуацията в конкретните училища, а мотивите му са следните:

"Продължителното преминаване в системата на училищното образование към обучение от разстояние от в електронна среда (ОРЕС), пък било то и само за учениците от един клас или етап, води до десоциализация, снижена когнитивна ангажираност, повишена психическа тревожност и влошена двигателна активност. Това прави трайното преминаване на едни и същи ученици към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) нежелана и невъзможна алтернатива и предполага динамичен и гъвкав подход при вземането на решения за преминаване на ОРЕС.

Другият факт, който следва да бъде съобразен, е неравномерното развитие на епидемията в различните области и населени места в страната. Средно процентът на заразените лица е по-висок в по-големите населени места. Към 05.11.2020 г. 55% от училищата (предимно малките) нямат регистриран случай на коронавирус. Това изисква локален подход при вземането на решения за преминаване на ОРЕС.

Налице са и различия между класовете и етапите на образование, дейностите, вида на подготовката, организацията на работа, което прави трудно, непълноценно, неефективно, а в отделни случаи и невъзможно ОРЕС и изисква прилагане на диференциран подход, приоритизиране на класовете и етапите, за които да се прилага, и редуване за присъствие в училище".

На база всичко това Вълчев предлага насоки и препоръки за преминаване към дистанционно обучение, които биха могли да послужат за вземането на решения на областно, общинско и училищно ниво. На национално решенията за преустановяване на занятията, както и досега, ще взема здравният министър.

Препоръки

"На областно и общинско ниво решенията за преустановяване на присъствени учебни занятия може да се вземат от съответните компетентни органи, като препоръчваме решенията за преминаване на ОРЕС да:

1. се вземат за населени места с най-високи или повишаващи се стойности на заразените лица, като от обхвата им да се изключат училищата, в които няма установени случаи на COVID-19.

2. бъдат със срок до 2 седмици, но да отчитат факта, че настоящата ситуация ще продължи повече от две седмици. Това означава да се допусне вероятността, че след две седмици ситуацията може да не е благоприятна и да не позволява разхлабване на мерките. В този смисъл решенията за преминаване към ОРЕС на всички ученици за цял етап не трябва да се вземат прибързано, а още в началото да бъдат базирани на виждане за редуване на класове или паралелки след втората седмица.

3. приоритизират класовете съгласно алгоритъма по-долу (най-горе са класовете, които първо могат да минат на дистанционно обучение, най-долу - тези, за които това е най-нежелателно).

4. съдържат разумни изключения за присъствено провеждане на дейности, чието провеждане е невъзможно или нецелесъобразно в електронна среда от разстояние, или да имат рамков характер, като дадат на училищата възможност да решават сами за изключенията;

5. дадат възможност на училищата по тяхно решение и при отчетено подобряване на епидемичната ситуация в училището и населеното място да вземат решения за връщане към присъствено обучение за класовете и дейностите, за които е в сила решение за ОРЕС.

Възможен подход е решенията на областния/общинския кризисен щаб (ОКЩ) да бъдат с препоръчителен характер, като на училищно ниво се вземе решението за преминаване на ОРЕС. За областите, които не са в червена зона, считаме, че не следва да се вземат решения със задължителен характер за училищата. Независимо от това в каква зона попада областта препоръчваме част от решенията да се вземат на училищно ниво, като например: за кои дейности да бъдат направени изключения, кои класове и как могат да се редуват, къде и кои паралелки могат да се разделят и т.н."

Министърът предлага три варианта, които могат да бъдат основа за вземане на решение за редуване на обучението в електронна среда с присъствено. Възможни са и други варианти, предложени от РУО в съответната област, уточнява той.

Ето как изглеждат вариантите, изпратени до директорите на училищата:

В червено са дните с дистанционно обучение, в зелено - с присъствено.

"Учениците в начален етап, и особено първи клас, препоръчваме да продължат присъствено обучение, тъй като за тях ОРЕС е най-непълноценно и трудно за реализиране - подчертава министър Вълчев. - Поради това препоръчваме, ако все пак се стигне до вземане на решение за преминаване на учениците от една или повече паралелки в начален етап към ОРЕС, преди това да се помисли вариант с разделянето им на групи, като обучението във всяка паралелка се провежда в две смени от учител и/или учител ЦОУД във всяка от групите. Това предполага полудневна организация на учебния процес и наличие на свободни класни стаи.

По възможност едни и същи ученици да не остават на ОРЕС за повече от две седмици и при връщане на присъственото обучение то да бъде за поне две седмици. Това ще позволи да се избегне задълбочаване на проблемите, свързани с понижената когнитивна ангажираност, повишената психическа тревожност, десоциализацията и влошената двигателна активност. Този принцип се прилага доколкото е възможно и съобразено със ситуацията." 

Редуването и частично присъственото обучение могат да бъдат съчетани с допълнителни мерки, като например:

- реорганизация на седмичното разписание, като се осигури практическото обучение по професионална квалификация да се планира и разположи в оптимален период от учебната година, в последователни дни, което ще позволи преминаването към ОРЕС за цялата паралелка за определен период;

- реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по предметите, по които учителите може да преподават присъствено, да се разположат в някои дни, а останалите, по които се налага учителите да преподават от дистанция, да се разположат в други;

- реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по част от предметите да се изнесат в обратната смяна, за да може обучението по тях да се осъществява в електронна среда;

- реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по предметите, по които учителите може да преподават присъствено, да се разположат в някои дни, а при невъзможност да се намери заместващ учител по определен предмет, за се поставят седмични задачи на учениците, по които да се самоподготвят;

- намаляване на учебния час, но не с повече от 10 минути, ако и когато е възможно;

- да се изисква задължително носене на маски и в класната стая по време на час, ако при обучение се смесват учениците от различни паралелки (напр. при обучение за придобиване на профилирана подготовка, при обучение за придобиване на общообразователна подготовка по чужд език и т.н.);

- създаване на организация за присъствие на учениците в класната стая, като преподаващият учител работи от разстояние, а в класната стая по време на урока влиза служебно лице - заместник-директор, педагогически съветник, психолог или се намери друго решение.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2000

1

Biser

17.11 2020 в 16:34

независимо от цената, училищата трябваше да бъдат затворени досега, тоест изобщо не трябваше да отварят. защото животът трябва да е на първо място.