Кабинетът отпусна 860 млн. енергийни помощи за бизнеса (обновена)

OFFNews Последна промяна на 30 декември 2021 в 18:03 2458 0

Снимка БТА

Кирил Петков

Допълнителни 860 милиона лева за енергийни помощи за бизнеса отпусна днес правителството, обяви премиерът Кирил Петков.

Отделените средства срещу енергийната криза в следващите четири месеца ще достигнат милиард и половина лева, заяви след заседанието на кабинета министърът на енергетиката Александър Николов. От думите му стана ясно, че 860-те милиона са част от вече обявените милиард и половина помощ за бизнеса.

Как ще бъдат разпределени

С 450 млн. лв. се увеличава бюджетът на Министерството на енергетиката за компенсации на бизнес потребителите на енергия. С допълнителните средства ще бъдат компенсирани до края на март 2022 г. всички небитови потребители заради високите цени на електроенергията и природния газ. Това на практика е надграждане на програмата за компенсации, изпълнявана от служебното правителство. Тя предвиждаше бизнесът да бъде подпомогнат с по 110 лв./мвтч изразходвана електроенергия за месеците октомври и ноември.

Други 410 млн. лв. се отпускат за компенсации на мрежовите оператори заради натрупания дефицит в последните месеци. По закон мрежовите оператори закупуват енергията, необходима за покриване на технологичните им разходи, изцяло от свободния пазар. В същото време КЕВР определя прогнозна пазарна цена за покриване на технологични разходи, която за текущия регулаторен период е 131.27 лв/MWh за електроразпределителните дружества и 124.85 лв/MWh за ЕСО ЕАД. Тези стойности са значително под действителните борсови цени.

С предходно свое решение Министерският съвет вече утвърди компенсация за мрежовите оператори за месеците октомври и ноември в размер на 110 лв./мвтч. Независимо от това, в системата се натрупва значителен финансов дефицит, който застрашава изпълнението на инвестиционните и ремонтните дейности на операторите. Това е непосредствена обективна пречка за изпълнение на основни техни лицензионни задължения, които не са следствие от недобросъвестни действия или бездействия. С днешното си решение Министерският съвет регламентира мрежовите оператори да бъдат компенсирани до пълния размер на разликата между определената от КЕВР прогнозна цена за технологични разходи и извършените реални такива разходи за съответния месец. Компенсациите ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 г., след получаване на положително становище от Европейската комисия.

"Така ще бъдат изплатени дефицитите на енергоразпределителните дружества, ще се намали и натискът за пренос на енергия. Министерството работи за ребалансиране на системата. Всеки един ден ще въвеждаме допълнителни мерки наред с финансовите такива", коментира днес енергийният министър.

Удължава се мярката 60/40

Допълнителни 120 млн. лв. ще бъдат отпуснати и за продължаването на мярката за заетост 60/40 до юни, за да могат да бъдат подкрепени 80 000 работещи в следващите месеци. До февруари мярката ще действа по първоначалните си условия.

Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. В случай че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Компаниите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат право на средства от 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. При положение че намалението е с не по-малко от 30% спрямо средномесечните приходи за 2020 г., държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови