Кабинетът остави без концесионер "Корал" и къмпинг "Делфин"

7 плажа с нови концесионери от догодина

OFFNews 19 август 2015 в 11:45 9745 5

Снимка БГНЕС

Архив

Правителството определи концесионерите на морските плажове „СБА” в община Каварна, „Смокините – юг”, „Смокините-север“, „Каваците-север”, „Златна Рибка“, „Созопол-Буджака“ в община Созопол и „Козлука“ в община Несебър.

Концесионерите са определени след проведени конкурси, а договорите влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Кабинетът взе и решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия на плажовете „Къмпинг „Делфин” и „Корал“ в община Царево и „Иканталъка 2“ в община Каварна.

За „Къмпинг Делфин“ и „Корал“ процедурите са прекратени поради несъответствие на офертите с обявените в документацията условия и поради наличие на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решенията за провеждането им. Участниците са предложили финансови модели, които не могат да обосноват предложения размер на ставка роялти и не мотивират предлаганото концесионно възнаграждение, което създава риск за изпълнение на поетите от страна на кандидатите ангажименти.

Поради липса на подадени и регистрирани заявления за участие в конкурса за определяне на концесионер, се прекратява процедурата за плажа „Иканталъка 2”. Задължителните дейности на плажа са обезпечени с договор за отдаване под наем.

Плажът „СБА“ ще се стопанисва от „Бялата лагуна” АД. Дружеството се задължава да осигури 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от посетителите.

Концесионерът, който ще стопанисва плаж „Смокините – юг” е „Орко Бийч” ООД. Концесионерът се задължава да осигури 55,44 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности. Преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,98 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 3,1 на сто.

„Черноморска брегова група” ООД ще стопанисва плажа „Смокините-север“. Концесионерът се задължава да осигури 52,21 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 2 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните. Размерът на концесионното плащане е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 2,1 на сто.

Плажът „Каваците-север“ ще се стопанисва от „Черноморска брегова група” ООД. Концесионерът се задължава да осигури 52,17 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 2 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните. Размерът на концесионното плащане е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 3 на сто.

Плажът „Златна рибка” ще се стопанисва от „Ами Груп Р” ЕООД. Концесионерът се задължава да осигури 65 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,08 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 4,9 на сто.

Плажът плаж „Созопол-Буджака” ще се стопанисва от „Бамбуа” ЕООД. Бъдещият концесионер ще осигури 58 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,882 на сто от площта на обекта на концесия. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика и предложения от бъдещия концесионер размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане 7,12 на сто.

„Строително предприемачески холдинг” ЕООД е определеният концесионр на плажа „Козлука”. Бъдещият концесионер ще осигури 90 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 0,2 на сто от площта на обекта на концесия. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от бъдещия концесионер размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане 3 на сто.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови