Изпити по история и биология в Софийския университет

OFFNews Последна промяна на 14 април 2019 в 06:30 2672 0

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

Кандидатстудентските изпити по история и биология за Софийския университет се провеждат днес.

Първият започва в 9 ч., вторият - в 14.

Изпитът по история на България е писмен и се състои от два компонента:

1. Развиване на тема по даден исторически проблем и

2. Тест.

Времетраенето му е 4 астрономически часа. Изпитната програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас за задължителна подготовка в общообразователните училища. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Изпитната комисия формулира темите и вариантите на теста в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях, както и един от тестовите варианти, който се раздава на кандидат-студентите. Тестът включва въпроси от отворен и затворен тип от областта на политическата, стопанската, църковната и културната история на България през Средновековието, Възраждането и Новото време.

Основните цели на изпита са да провери историческите знания на кандидатите, предвидени в държавните образователни изисквания за първо равнище; да провери уменията им за създаване на аргументиран текст по определен проблем; да провери нивото на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Изпитът по биология е писмен и е с времетраене 4 и половина астрономически часа. Състои се от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тя се използва за балообразуваща за всички, кандидатстващи с биология в СУ.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет.

Компонент 1 (тестът) е задължителен за всички кандидати. Той се състои в 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас с множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор, и структуриран отговор.

Компонент 2 е развиване на тема от учебния материал от VIII, IX и X клас, изтеглена в деня на изпита. Тя е за кандидати за специалността „Медицина“. До убалообразуване и класиране за „Медицина“ се допускат само получилите резултат „Да“ на този компонент. При оценяването на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на биологичните термини; обща биологична и езикова култура на кандидата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови