Quantcast

Изграждат Център за върхови постижения за 30 млн. лева

Мартин Георгиев Последна промяна на 04 юли 2018 в 15:55 2647 0

Снимка Мартин Георгиев / OFFNews

Проф. Иван Илчев

Проектът за изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ" бе представен днес в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще получи близо 30 млн. лв. финансиране.

Дейностите предвиждат да бъде обновена реставрационната лаборатория на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Ще се създаде дигитален архив с обособени тематични кабинети.

В рамките на проекта Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН ще осигури интерактивен виртуален достъп до българското природно наследство.

Регионалният исторически музей - София ще реставрира сградата на банята в софийския квартал "Овча купел". Тя е с висока културно-историческа стойност, но в продължение на десетилетия е неподдържана. В сградата ще бъде изградена лаборатория по социални иновации, рекреативен хюман дизайн и нишов туризъм.

Проектът предвижда още Институтът за литература към БАН да създаде виртуална история на българската литература на основата на дигитализирани литературоведски изследвания, енциклопедични и справочни издания, ръкописи, архиви и документални материали. Информационната база, която ще се обособи, може да бъде използвана от специалисти от различни области на хуманитарната наука, както и за целите на образователните институции в България и чужбина. 

Кирило-методиевският научен център към БАН за първи път ще свърже кирилското ръкописно наследство с електронни платформи за културното наследство на Европа.

Институтът по балканистика към БАН участва в проекта с два образователни модула. Те са насочени към специалисти и преподаватели от регионалните музеи, архиви и училищата. Учени и изследователи в историята, културулогия и литературата ще представят под формата на лекционен курс новости, свързани с развитието на регионалните изследвания и балканистиката.

В рамките на проекта ще бъде реновирана научноизследователската инфраструктура на Института за изследване на изкуствата към БАН. Институтът ще разшири архивите си в областта на архитектурата, изобразителното изкуство, музикологията, театрознанието и екранните изкуства. Предвижда се още изграждане на специализирана лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България и заснемане на серия документални филми, свързани с българското културно наследство. 

Към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН ще бъде изграден и оборудван дигитален център, включващ три лаборатории. В тях ще се дигитализират архивни материали, обекти на нематериалното и движимото културно наследство от фондовете на Етнографския музей.

Проектът ще бъде реализиран съвместно от университетите партньори до края на 2023 г.

За повече информация за проект "Наследство БГ" OFFNews разговаря с професора по нова и най-нова история на балканските народи Иван Илчев:

Проф. Илчев, днес беше представен проекта за създаване на Център за върхови постижения. Кога можем да очакваме да бъдат реализирани първите му цели? 

Това зависи от редовното финансиране, което трябва да получаваме. Ако това се случи, надяваме се, че след 6-7 месеца ще бъдат готови първите лаборатории и центрове.

Каква част от планираните средства по проекта ще отидат за изграждането на инфраструктура и закупуване на оборудване?

Според правилата на Европейската комисия 75% от парите отиват за създаването на научна инфраструктура, 15 на сто за научни изследвания и 10% за пиар и управление на проекта. Това са проценти, които ние не можем да променяме.

По какъв начин проектът ще бъде полезен за студентите? Ще могат ли те да се включат активно в научноизследователската дейност?

Това е една от целите на Центъра за върхови постижения. При представянето много от нашите партньори подчертаха, че една от техните основни цели е да привлекат студентите в изпълнението на научноизследователските си задачи.

Една от задачите на проекта е създаване на Национална образователна телевизия. Ще разкажете ли повече?

Това е Националната телевизия "Алма матер", в която работят студенти  от журналистическия факултет, както и студенти от други ВУЗ-ове. Телевизията прави няколко часа предавания седмично. Задачата е, тъй като тя има национален лиценз за 24-часова образователна програма, да разширим тези предавания. Евентуално, в сътрудничество с БНТ или с някоя друга телевизия, да направим първия образователен канал, тъй като в момента България е единствената страна без такъв канал.