Изчисляваме размера на майчинските чрез сайта на НОИ

OFFNews Последна промяна на 24 ноември 2014 в 14:41 14330 1

Снимка sxc.hu

Нова електронна услуга предлага Националният осигурителен институт.

Сайтът му http://www.nssi.bg/ ще позволява изчисляването на прогнозния размер на обезщетението за бременност и раждане. Електронната услуга е достъпна чрез сайта на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел „Справки по ЕГН и ПИК“.

Така хората, които планират да имат дете, ще могат да получат предварително ориентировъчна информация какъв ще е размерът на майчинските, които ще получават. Тя би помогнала на хората да се ориентират дали тази сума би била достатъчна и ако не е те биха могли да увеличат размера на осигурителните си вноски.

За получаване на приблизителната сума на майчинските трябва да се въведе ЕГН или личен номер (ако се проверява за чужденец) и Персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от НОИ.

След въвеждане на данните, системата проверява коректността й и проследява дали до десет месеца назад на човекът е получавал такова обезщетение. Въвеждат се също датата на термина или датата, от която ще се ползва отпускът за бременност или раждане. Системата допуска въвеждане на бъдеща дата до 1 година напред. Необходими са също данни за дохода на човека за бъдещите месеци до избраната дата.

Ако такава информация не бъде въведена, системата автоматично използва размера на минималната работна заплата, действаща към момента на справката. Данни за осигурителния доход за периода, от който се изчислява обезщетението и които вече са подадени от осигурителя или самоосигуряващото се лице, не се въвеждат. Те се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица (РОЛ).

След въвеждането на всички данни, системата показва размчера на паричното обезщетение, което ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.

Новата е-услуга на НОИ не прави преценка на правото за изплащане на парично обезщетение. С въвеждането на данните се приема, че необходимите условия за това са изпълнени. Изчисленият размер на обезщетението има само предварителен, прогнозен характер, основан на въведената в системата информация, уточняват от НОИ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови