Инспекцията по труда започва проверки на фирмите за саниране

OFFNews 10 ноември 2015 в 11:14 2269 0

Главната инспекция по труда започва проверки на фирмите за саниране, съобщиха от ГИТ.

Инспекторите ще проверяват основно дали спазват здравословни и безопасни условия на труд.

Въженият достъп е изключително рисков и трябва да бъде избиран, като способ за извършване на дейностите по саниране, само в краен случай, когато не е възможно да се използва никакъв друг по-сигурен начин за работа. Техники за въжен достъп са характерни най-вече за краткосрочни работи, в случаите, когато не могат да се използват повдигателни платформи поради височината на работното място или неравния терен, а монтирането на скеле не е оправдано, предупреждават от ГИТ.

Въженият достъп е един от най-рисковите за падане от височина, което пък е сред основните причини за трудовия травматизъм. За да се сведат рисковете до минимум, е важно всяко работно място, което се намира на височина повече от 1,5 м, да се обезопаси срещу падане. Затова при кампанията на санираните обекти инспекторите ще установяват дали са предвидени мерки за защита срещу падане от височина.

По време на проверките инспекторите ще акцентират върху това дали въжената система е двойно осигурена чрез най-малко две поотделно закрепващи се въжета - основно и предпазно. Въжетата трябва да са с подходяща защита, за да се избегне тяхното повреждане от инструменти, химични вещества, огън и др. Ще се проверява и за наличието на предпазни средства за изкачване и слизане и наличието на самоблокираща система, които са в основата на безопасността при работа чрез въжен достъп. Всеки работещ, осъществяващ дейност на въже, трябва да е снабден с обезопасителен колан, свързан с обезопасяващото въже. Рискът от падане или изпускане на инструменти трябва да се сведе до минимум, затова се изисква малките инструменти да са прикрепени към коланите на работещия, а за по-големите да се използва отделна система за окачване, обясняват още от Инспекцията по труда.

Цялата екипировка при работа с въжета е важно да премине предварителна визуална и ръчна проверка за годност от компетентно лице, за да се гарантира, че е в добро състояние и функционира правилно. Производителят е длъжен да даде указания за работа с екипировката, които трябва да се спазват стриктно. При оценяването на риска от падане от височина и вземането на мерки за минимизирането му трябва да се има предвид, че влияние оказват както височината на падане, така и структурата на повърхността, върху която е възможно да се падне - дали е бетон, краища на арматура, насипен материал и т.н., степента на физическото натоварване и продължителността на работата (краткосрочна или продължителна). Метеорологичните условия като влага, лед, сняг или вятър също създават потенциална опасност от падане.

За успешната работа с въжета са важни обученията и инструкциите за използването им. Обученията включват и оказване на първа помощ на паднал и висящ на колана човек. Важно е да има ефективна комуникация между работещите, за да може в случай на инцидент да се окаже незабавна помощ на пострадалия.

Поради липса на масова дейност по саниране, проверките, извършени от ГИТ през 2015 г., на сгради, които се обновяват цялостно, са единични и резултатите от тях са част от общата статистика за контрола в строителството. Специалната кампания се планира за 2016 г., допълниха от Инспекцията.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика