„ХЕМ” АД приключва проект за подобряване на работната среда

OFFNews Последна промяна на 23 октомври 2018 в 09:18 623 0

На 01.11.2018 г. „ХЕМ” АД приключва изпълнението на проект „Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма „ХЕМ“ АД“, №BG05M9OP001-1.008-0775-C01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е със срок 14 месеца за периода 01.09.2017 – 01.11.2018 г. и е на стойност 350 928,00 лева, от които 298 288,80 лева европейско и 52 639,20 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в „ХЕМ” АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на нови системи и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда.

Специфичните цели на настоящото проектно предложение са:

- да се въведе система и нови практики за управление на човешките ресурси в компанията, като се въведат гъвкави форми на заетост и мерки за удължаване на професионалния и живот на по-възрастни служители;
- обезопасяване на съществуващите трудови процеси и подобряване условията на труд в „ХЕМ“ АД, чрез подмяна на дограмата и смяна на входна врата за защита от неблагоприятен микроклимат, изграждане на мълниезащитна уредба с активен мълниеприемник. Подобрена ресурсната ефективност и въведени мерки за опазване на околната среда.
- подобряване условията на труд в предприятието, чрез осигуряване на необходимите за това ЛПС и специално защитно работно облекло;
- да се осигури възможност за съчетаване на професионалния семейния и личния живот на служителите, чрез осигуряване на социални придобивки за работещите;
- популяризиране на проекта, добрите практики и резултатите от него сред широк кръг от заинтересовани страни.

Целева група:

96 лица служители в „ХЕМ” АД, от които 54 души на възраст над 54 години и 10 лица с увреждания.

Изпълнени индикатори:

- „Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд лица.” - 1 брой;
- „Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда” – 1 брой;
В проектната инициатива е осигурена заетост на 4 лица представители на целевите групи.
- „Брой предприятия, получили подкрепа” – 1 брой;
- „Заети, включително самостоятелно заети” – 96 броя.

Място на изпълнение на проекта: град Плевен

Чрез получената БФП по схема "Добри и безопасни условия на труд" по ОП РЧР 2014-2020 г. реализира предвидените по проекта дейности, като внедри системи за развитие на човешките ресурси „Ротация на работното място” и „Гъвкаво работно време” от които се възползваха всички изявили желание. Закупи и предостави за ползване на служителите си нови, съвременни лични предпазни средства и специално защитно работно облекло. Със средства от БФП беше подменена дограма и врати в административна сграда и един от производствените цехове на дружеството. Беше изградена мълниезащитна уредба с активен мълниеприемник на цеховете. За служителите от администрацията на фирмата бяха закупени нови ергономични работни столове. С цел подобряване социалната среда и взаимоотношенията между служителите беше адаптирано и оборудвано със съвременни уреди помещения 40 кв.м, в което да се хранят работещите и да се организират различни тържества.

С натрупаният административен опит по проекта „ХЕМ” АД изявява желание да участва и в други проектни инициативи за предоставяне на устойчива заетост и повишаване достъпа до заетост, намаляване на социалното изключване и борбата с бедността, мотивиране личностното и професионално развитие, насърчаване на заетостта.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !