#EUProtects: Добряна Петкова помага на жертви на трафик на хора

Мая Младенова Последна промяна на 13 март 2019 в 16:40 3835 0

Мрежа от местни герои, обединени от ЕС, работят заедно, за да помагат за предпазването ни от трафик на хора, кражба на данни, престъпна дейност и много други. От полицейски служители до прокурори, от спасителни екипи до координатори на приюти - за героите сред нас разказва кампанията на Европейската комисия "ЕС: По-защитени заедно". Сред тях е Добряна Петкова - старши експерт в Национална комисия за борба с трафика на хора.

Добряна помага на жертви на трафик на хора и работи за тяхното повторно интегриране в обществото. Участва активно в анти-трафик дейности и изпълнява европейски политики, като заедно със своите колеги създава проекти за превенция и организира обучения на специалисти за защита на правата на потърпевшите.

"Все повече през последните години получаваме сигнали, в които хората са жертви на повече от един вид експлоатация. Често през нощта са принуждавани да предоставят сексуални услуги, а през деня ги карат да просят“, разказва тя.

Голяма част от работата на Националната комисия и местните координатори в 10-те общини е съсредоточена в превенцията, "Трафикът на хора е тежко престъпление срещу личността, като първопричините са както икономически, така и социални, включително може да става въпрос и за преживяно домашно насилие в ранна детска възраст. От Комисията картографираме рисковите места.Към местните комисии има изградена мрежа от млади хора доброволци. Често включваме деца от уязвими общности към тях, за да научат как да се предпазят. Обучаваме кадри, включително специалисти от структурите на МВР, за да могат, когато се натъкнат на друго сходно престъпление,да умеят да разпознават дали не става въпрос за трафик.

В комисията обучаваме и магистрати, които работят по наказателното производство. Обясняваме, чена пострадалите лица може да им е трудно да разказват отново и отново преживяното. Така се повишава процесът на разбиране от страна на специалистите. Същото важи и за социалните работници в отделите за закрила на детето или хората, които работят с мигранти. И сред тях има жертви на трафик", добавя Добряна.

Често ги търсят не самите жертви, а техни близки. Мъжете жертви на трудова експлоатация например рядко търсят сами помощ. А и в много случаи жертвите не се припознават като такива.

"Първо проверяваме дали човекът е в безопасност. Дали физически е добре. Имали сме случаи на тежко упражнявано насилие, дори опити за предумишлено убийство. В същото време, насилието често не се забелязва - понякога се използва емоционална връзка, хората са манипулирани. Има и такива, които са уязвими от гледна точка на психическото им здраве", разказва Добряна Петкова. Затова към Националната комисия има специализирани услуги – приюти и кризисни центрове за жертви на трафик. Ако човек има желание, може да остане в защитените жилища или да посещава консултативните центрове. Това се налага, ако трафикантите са на свобода и за жертвата има опасност да се завърнат в дома си. В услугите към Комисията потърпевшите получават не само подслон, но и психологическа, социална, правна, хуманитарна и медицинска помощ.  

"Част от жертвите са ниско грамотни и не знаят правата си. Потърпевшите от трафик имат по-специфични права, например, специална защита по време на разследването. Също така могат да помислят дали искат да участват в наказателното производство, съответно и дали биха останали в услугите, докато завърши процесът. Често самата реинтеграция изисква дълъг престой в защитено пространство. Трябва да се търси алтернатива, да се покаже на пострадалите, че има и други начини за препитание и живот изобщо.“ казва специалистът.

Жертвите намират и морална подкрепа: "Опитваме да ги мотивираме по време на делото, да помогнем да преодолеят страха си от трафиканта. Често те не могат да се върнат в родното си място, тъй като има опасност да бъдат открити от трафикантите. Понякога се налага да променят изцяло начина си на живот, включително и прекратяване на взаимоотношения със семейството, ако то е въвлечено в престъплението. Такива случаи не са изключение при трафика на деца."

Жертвите на трафик имат право на финансова компенсация. Затова е важно да бъдат представлявани от опитен адвокат в сферата. Пострадалите лица могат да получат съдействие от Националното бюро за правна помощ.

Националната комисия за борба с трафика на хора е част от Мрежата на антитрафик координаторите, като активно си сътрудничи със сходни структури от различните европейски страни, както и с множество неправителствени организации. В същото време за противодействие на трафика на хора правоприлагащите органи сформират съвместни екипи за разследване с подкрепата на Евроджъст и Европол.

Сминки: IOM Bulgaria и фейсбук страница на Националната комисия за борба с трафика на хора

Още за героите сред нас и как мрежите от хора в ЕС работят за сигурността ни четете в рубриката на OFFNews "ЕС: По-защитени заедно".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови