До 2025 г.: Втора пенсия ще се отказва 1 г. преди пенсиониране. 3 варианта за парите на останалите

Александра Маркарян Последна промяна на 09 ноември 2020 в 12:42 7438 0

Снимка Министерски съвет, архив

Деница Сачева

Първите пенсиониращи се с т. нар. втора пенсия ще могат да се откажат от нея 1 г. преди пенсионирането си, а не 5 г. по-рано, както е според сегашното законодателство.

Това предвижда проект за изменения в Кодекса за социално осигуряване, публикуван за обществено обсъждане от социалния министър Деница Сачева.

Става въпрос за родените след 31.12.1959 г. Част от осигурителната им вноска задължително се отделя и постъпва в частен пенсионен фонд. Все по-силните гласове, че първите пенсионери с т. нар. втора пенсия може да бъдат ощетени, тъй като по личните им партиди в УПФ не са натрупани достатъчно средства и на практика когато се пенсионират и получават пенсия от НОИ плюс пенсия от УПФ, ще получават по-малка сума, отколкото, ако се бяха осигурявали само в НОИ, доведоха до решението властите да им разрешат да прехвърлят партидите си, ако решат. (Първите осигурени във втория пенсионен стълб ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост през 2021 г. за жените и през 2024 г. за мъжете.) Тъй като част от тях вече са изпуснали сегашния петгодишен срок до пенсионирането си, в който могат да вземат това решение, се прави изменението в кодекса, който свива периода до 1 г.

Този 1-годишен период не се отнася за всички бъдещи пенсионери. Предвижда се хората, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да имат правото да се преместят в рамките на 1 година преди пенсионирането си. Този период ще се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

"По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането", мотивират промяната от Министерството на труда и социалната политика.

Промените в кодекса касаят и друго: какво да се прави парите за втора пенсия на тези, които продължат да се осигуряват в частен фонд. В тази връзка екипът на социалния министър Деница Сачева предлага три варианта.

Трите вида пенсионни продукта са:

- пожизнена пенсия за старост;

- разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида;

- еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида.

Планира се пожизнена пенсия за старост да се плаща, когато размерът на пенсионните спестявания на осигурения във втория стълб позволяват отпускане на пожизнена пенсия за старост в размер не е по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за стаж и възраст. Осигурените ще имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възраст за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Кандидат-пенсионерите ще могат да се възползват от това право и 1 година, преди да навършат регламентираните в КСО години, но само при условие, че средствата по индивидуалната им партида позволяват да им се отпусне допълнителна пожизнена пенсия в не по-малък размер от минималната пенсия за стаж и възраст. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от  изчисления на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и от Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответния осигурен човек.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с гарантиран период на изплащане. Може да включва и разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. В тези случаи срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия, се избират от осигурения.

Разсрочено плащане на средствата от индивидуалната партида на осигурения в универсален пенсионен фонд ще е възможно, когато тяхната стойност не е достатъчна за отпускане на пожизнена пенсия, но надвишава три пъти минималната пенсия за стаж и възраст. В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст. Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигурения.

В ограничени случаи, в които пенсионните спестявания не са достатъчни, за да се осигури разсрочено плащане, се предвижда еднократно изплащане на средствата от индивидуалната партида на осигурения. Това ще се случва, когато средствата по индивидуалната партида на осигурения са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст.

При смърт на пенсионера наследниците му имат право на дължимите средства, ако избраният продукт е пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Ще се наследяват и средствата в случай, че пенсията се плаща под формата на разсрочено плащане.

Със законопроекта се предлага в момента на пенсиониране на осигурения индивидуалната му партида в универсален пенсионен фонд да се закрива. Натрупаните средства в индивидуалната му партида ще се прехвърлят в специално обособен общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии. "Това позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати", пишат от МТСП.

Извършени са промени и в разпоредбите, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества. С тях се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови