До €200 000 държавна помощ за фирми, даващи работа на хора с увреждания

Александра Маркарян Последна промяна на 31 януари 2020 в 12:40 1547 0

Снимка Pixabay

До €200 000 ще осигурява държавата на работодатели за приспособяване на работни помещения към нуждите на хора с трайни увреждания и наемането на такива (в работоспособна възраст), предвижда проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания, внесена от социалния министър Деница Сачева за обсъждане в Министерския съвет.

Непосредствените цели в документа са:

- осигуряване на достъп до работно място на човек с трайно увреждане;

- приспособяване на работно място за човек с трайно увреждане;

- оборудване на работно място за човек с трайно увреждане;

- квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на човек с трайно увреждане.

Парите могат да се използват за: изграждане на рампи; пътеки за хора със зрителни увреждания; механизми за облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата; изграждане и/или приспособяване на санитарните помещения и подстъпите към тях; приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения.

По програмата, която ще продължи до края на календарната 2020 г., ще могат да кандидатстват работодатели от цялата страна. Финансирането на одобрените ще е от държавния бюджет.

Могат да кандидатстват регистрирани по действащото законодателство работодатели без дългове към държавата и общините, освен ако по тях е допуснато разсрочване, отсрочване, има обезпечение или актът за задължението не е влязъл в сила. Те не трябва да са получавали финансиране за същите дейности.

Левовата равностойност на до €200 000 ще се отпуска за 3 бюджетни години (двете предходни и текущата). Ако работодателят извършва сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, таванът на помощта е по-нисък - 100 000 евро за същия период. 

След утвърждаване на програмата Агенцията за хората с увреждания ще организира прилагането ѝ и ще сключва договорите с работодателите за финансиране. Тя ще разпределя средствата по разписани критерии, ще контролира изпълнението и ще осигурява публична информация за реализацията на програмата. От Агенцията по заетостта ще се очаква съдействие при наемането на работа на хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда. Отделно ще има обучаващи институции, които ще адаптират и/или разработват програми за обучение на хора с трайни увреждания.

Новите работни места за хора с увреждания трябва да бъдат разкрити за минимум 36 месеца.

Не се отпуска финансиране за клиенти или пациенти на съответния работодател - се посочва изрично в методиката за изпълнение на програмата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови