Дават още 93 хил. лева за стипендии на ученици

OFFNews Последна промяна на 28 август 2019 в 15:56 832 0

Отпускането на допълнителни 93 615 лв. за стипендии и еднократно подпомагане за ученици одобри Министерският съвет днес.

Еднократните суми се отпускат по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

От общата сума 78 090 лева са предназначени за стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата.

С останалите 15 525 лева ще бъдат изплатени стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през първото шестмесечие на настоящата година. 

Разходите за изплащане на стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

С друго свое решение правителството одобри допълнителни разходи в размер на 25 922 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към министерството. Парите са за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2019 г.