Държавата с шест условия за получаване на компенсация за децата, неприети в детска градина

Ирина Евгениева Последна промяна на 20 януари 2021 в 17:19 6099 0

Държавата постави шест условия за получаване на помощ за родителите, чиито деца не са приети в детска градина.

Това предвижда Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Той е качен на сайта на МОН. 

Компенсациите ще се дават за децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. 

Условията за кандидатстване са следните:

- детето трябва да е кандидатствало за прием в държавна или общинска детска градина, или училище, което се намира в района на настоящия адрес и да не е прието;

- да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина, или училище;

- общината по настоящия адрес на детето да не e предложила на родителите друго равностойно място в детска градина или училище поради липса на свободни места;

- да е записано в частна детска градина или училище;

- ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище, частната институция не трябва да е включена в системата на държавно финансиране;

- родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същата дейност за периода, за който се изплащат средства, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.

Месечният размер на средствата за компенсациите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година. Очаква се тази сума да е около 300 лева. Конкретната сума ще бъде определена със заповед от министъра на образованието и науката. Заповедта се очаква да бъде издадена най-късно до 15 февруари. 

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на детето, ще се изплащат до приемането му в държавна или общинска детска градина, или училище.

За учебната 2020/2021 година заявления се подават до 30 април 2021 г., а средства ще се отпуснат за периода от 1 януари до 14 септември 2021 г. 

Парите, отпускани от държавата, ще могат да покрият:

- такси за частни детски градини, училища;

- договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца; 

- договори за обучение, сключени с физически лица. 

Родителите ще трябва да предоставят документ за реално платени средства, както и договор към детската градина, училището или друга образователна институция.  

Ако бъдат одобрени, родителите ще трябва да предоставят документи за разходите няколко пъти в годината. 

Цялата наредба можете да видите ТУК

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови