Държавата и IT бизнесът започват обучение за програмисти в училищата

Александра Маркарян Последна промяна на 17 август 2017 в 15:10 4781 0

Снимка pixabay.com

Държавата и IT компаниите обединяват усилията си и наесен започват обучение на ученици за приложни програмисти. Целта е да се разшири броят на квалифицираните кадри със средно образование и още след XII клас те да могат да започват работа в софтуерните компании, които сега страдат от остър недостиг.

То ще се осъществява по националната тригодишна програма "Обучение за ИТ кариера", ще се финансира от Министерството на образованието с общо 770 000 лева, а за предстоящата 2017/2018 г. се отпускат 270 хил., съгласно решение на Министерския съвет от края на април. Предстоящо изменение на документа предвижда пет регионални центъра да организират занятията. Те ще бъдат обособени към пет професионални гимназии, които ще работят в партньорство с висши училища и представители на ИТ бизнеса.

В програмата могат да се включат завършили IX клас ученици от средни училища, професионални и профилирани гимназии, които не учат специалността "Приложен програмист". Желаещите ще бъдат отсети чрез тестове за допустимост.

Предвижда се през 2017/2018 г. да бъдат обучени минимум 60 учители, да бъдат включени поне 200 ученици, а най-малко 150 от тях да преминат теста в края на първия етап на програмата.

Обучението ще се провежда в професионални гимназии и училища с паралелки по специалности от направление "Компютърни науки" в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Част от него ще е онлайн.

Няма да се учи по налични към момента учебници. Бизнесът ще разработи Държавен образователен стандарт, след това в партньорство с фирмите ще се създадат и учебните планове и програми, материали за обучение, включително софуер за споделено учене.

Кои ИТ организации, училища фирми ще се включат ще стане ясно след провеждането на обществена поръчка.

Петте центъра, които ще ръководят процеса на регионално ниво, ще са в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София.

Този в Правец - към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София - ще отговаря за: София регион, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Перник, Кюстендил, Благоевград и Ловеч.

Към центъра в Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ - ще са: Русе, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Добрич, Габрово и Велико Търново.

Пловдивският център – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - ще организира работата в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

Към в Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас - ще са Бургас, Сливен, Ямбол и Хасково.

Петият, в София – Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София - ще има за задача да обхване столичните училища.

Няма да е задължително обучението да се провежда там, където е центърът, това може да става и в някой от останалите изброени градове.

Центровете трябва да организират изпълнението на националната програма, като:

- изготвят онлайн платформа или подобно решение/продукт за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи;

- разработят процедура по подбор на участниците в обучението;

- разработят програма за обучението;

- подберат и подготвят учители или лектори за провеждане на обучението;

- организират провеждане на тестове и в края на тригодишния период на програмата - полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

Предвижда се по програмата да се покриват: комадировъчните разходи на ученици, лектори, ръководители на учениците, организатори на спортни и културни дейности; разходите за възнаграждение, вкл. хонорари за водене на учебни занятия и провеждане на тестове; разходите за административно обслужване и организация; разходите за техническо и софтуерно разработване и обслужване; разходите за канцеларски и други материали и консумативи; режийни разходи.

Инициативата е съобразена с целите в приетата през декември 2015 г. Концепция на МС за насърчаване обучението на софтуерни специалисти. В тази връзка през декември 2016 г. министърът на образованието подписа Споразумение за сътрудничество за софтуерно обучение на ученици с представителите на ИТ индустрията: Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови