Държавата дава 3.5 млн. лева за разработване на минерални извори

OFFNews Последна промяна на 25 октомври 2016 в 16:04 3239 0

Снимка МОСВ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) открива пилотна схема с бюджет 3,5 млн. лева, насочена към общините за разработване на минералните извори на тяхна територия. Това обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Източник на средствата са ранните търгове с емисии на парникови газове. Програмата ще се администрира от Националния доверителен екофонд, който от 1 ноември до 16 декември т.г. ще приема проектните предложения на местните власти и ще извършва предварителен преглед. Най-важни критерии за подбора им са наличието на готови предпроектни проучвания, технически проекти, както и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите.

Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г. Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите кредити от общините, поясни министър Василева.

По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за пренос или подаване на минералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация и водовземане и др.

„България е богата на минерални води, има ги в цялата страна, това е природен дар, който искаме да оползотворяваме в максимална степен с грижа за хората“, каза министър Василева. Тя добави, че минералните ни води имат ценни качества - температура между 20 и 102 градуса, изключителна чистота заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Това дава възможност да се използват за питейни цели, за балнеология, за развитие на туризъм и спа центрове, за отопление на сгради, за оранжерийно производство, както и за развитие на спортни дейности, посочи министърът.

Пилотната схема за подпомагане на общините е разработена след извършен анализ от началото на тази година. За целта са изпратени запитвания до 111 общини, които са посочили състоянието на инфраструктурните си съоръжения и нуждите от тяхното подобряване.

„Резултатите показват, че мрежата е силно амортизирана, в повечето общини е на повече от 50 години, а в община Велинград функционира дървен водопровод от 30-те години на миналия век“, отбеляза министър Василева. Тя добави, че изграждането и реконструкцията на съоръженията ще даде възможност за захранване на повече ползватели, за привличането на бизнеса и осигуряване на работни места в слабо населени планински райони, както и за намаляване на общинските разходи за отопление.

Находищата на минерални води у нас, изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища, както и 37 находища - общинска собственост. Данните сочат, че до момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса, като потенциалът е 3800 литра в секунда.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови