Държавата да дава стипендии и кредити и на задочниците, иска КЗД

Александра Маркарян Последна промяна на 06 март 2014 в 11:46 4469 1

Студенти, университети

Снимка Aaron Murphy/sxc.hu

Задочниците вероятно ще имат право на стипендии и студентски кредити след решения на Комисията за защита от дискриминация

Задочниците вероятно ще имат право на студентски кредити и на стипендии наравно с колегите си в редовна форма на обучение. Това става ясно от две решения на Комисията за защита от дискриминация след. Отнетото право на кредитиране е оспорено от Националното представителство на студентските съвети, а на стипендии - от задочна студентка в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Решенията на КЗД е категорично, Министерството на образованието и науката (МОН) обаче обжалва пред Административния съд и след неговите решения ще стане ясно дали правилата за отпускане на студентски заеми и стипендии ще се променят.

Студентски кредити

Сега задочните студенти нямат право да кандидатстват пред банките за кредит при облекчени условия, с който да покрият университетските си такси и други разходи, свързани със следването им. Съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти такова право имат само учещите в редовна форма на обучение.

Комисията по дискриминация обаче постанови, че текстът от закона, който изисква "кандидатстващите да са в редовна форма на обучение" представлява пряка дискриминация по признак "лично положение", защото той регламентира по-неблагоприятно третиране на студентите и докторантите, обучаващи се в друга форма, различна от редовната.

Той нарушава чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, както и Международната конвенция за борба срещу дискриминацията в сферата на образованието.

Решението на е на Четвърти специализиран постоянен заседателен състав на Комисията по дискриминация. То е по преписка 90 от 2013 г., заведена през февруари същата година по сигнал, подаден от председателя на НПСС д-р Ангел Георгиев.

"До сигнала се стигна след като многократно през 2012 г. НПСС алармира държавните институции за неправомерното дискриминиране на студентите-задочници по множество направления, включ. достъп до кредитиране, стипендии, осигуровки и редица др. социални привилегии", се казва в прессъобщение на НПСС.

В хода на производството пред Комисията за защита от дискриминация НПСС е било представлявано от студенти по публична администрация и право. Те са се изправили срещу юристите на Министерския съвет, МОН и социалното министерство.

Комисията препоръчва на Министерски съвет и министъра на образованието и науката да направят необходимото, в съответствие с компетенциите си, за преразглеждане нормата на чл.3, ал.1 т.2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и за разработване на правила, осигуряващи обективно и равно третиране на кандидатстващите за кредит по ЗКСД, съобразно техните индивидуални потребности при оказване на заявеното в чл.52, ал. 6 от Конституцията на Република България образователно подпомагане от страна на държавата.

"Ръководството на НПСС възнамерява за използва решението на КЗД, за да призове отговорните институции за цялостна промяна в нормативната уредба и практика, уреждаща правата на над 30 000 студенти в задочна форма на обучение".

От НПСС ще настояват пред институциите задочните студенти да имат право на общежитие за времето на присъствените им и изпитни сесии; право на стипендии по ПМС 90/стипендии и награди по програмите на ЕС; достъп до намаления за храна в студентски столове; достъп до намаления за градски транспорт и всички останали от автобусни линии, метро, трамвай, БДЖ, и др.; право на връщане част от парите за семестриална такса от отличен успех за семестъра; осигуряване на медицинска грижа.

Организацията ще настоява за това и в рамките на протичащия процес по създаване на Стратегия за висше образование, по който работи успешно с настоящия министър на образованието проф. Клисарова.

Стипендии

Решението за стипендиите също е на Четвърти състав на Комисията за защита от дискриминация. То е по жалба на студентка от София в ХТМУ.

В жалбата си тя посочва, че отнетото право на задочниците да кандидатстват за стипендии нарушава принципа на равно третиране.

Тя посочва като дискриминация лишаването на задочниците от стипендии при висок успех. Самата тя с успех 5,92 за цялото следване и 6,00 при защита на дипломна работа, но нейната специалност има само задочна форма на обучение. Подчертава, че стимулът на стипендиите е пълноценно и качествено усвояване на знанията, а студентите от задочна форма на обучение полагат необходимите усилия за това, но са ощетени и дискриминирани.

Решението на КЗД гласи, че разпоредбата за стипендиите, разписана в Постановление 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г., в сила от 1.10.2000 г.) води до пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.2 от ЗЗД по признак „образование“, като поставя в по-неблагоприятно положение студентите в задочна форма на обучение по отношение на правото им да получават стипендия в сравнение със студентите в редовна форма на обучение.

КЗД препоръчва Министерския съвет да измени ПМС 90 като включи задочниците сред имащите право на стипендии.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови