Д-р Лилова: Когато всеки дава максималното от себе си, тогава училището се превръща в щастливо място за децата

OFFNews 09 октомври 2020 в 10:36 718 0

Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Регионалното управление за образование организираха обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и директори от цялата страна. Ръководителите, психолозите и педагогическите съветници са първите, от които се очаква да изграждат подходяща училищна среда, както и незабавна помощ при кризисна ситуация в образователните институции. Към тях се отправят очаквания не само от децата и родителите, но и от техните колеги.

Форумът запозна специалистите с начините за развитие на позитивна организационна култура, с ресурсите и мрежите за сътрудничество с други организации в случаи на криза, подкрепа за работа им по определени казуси с деца и семейства, стъпките за работа в кризисна ситуация, насоки за работа в приобщаващото образование в условията на COVID-19, онлайн консултации и електронни процеси в облака и др. Основен акцент в работата беше възможностите за консултиране и сигнализиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

„Всички знаем с колко усилия се създават екипи. Началото се поставя с атмосферата на уважение един към друг, към децата, родителите, колегите. Преминава през системната подкрепа и изграждането на доверие към всеки като професионалист и като човек. А тогава когато сътрудничеството се превърне в норма на хората в екипа, тогава екипната работа е най-полезна за децата. Тогава когато всеки от екипа дава максималното от себе си, тогава училището се превръща в успешно и щастливо място за децата.“

С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова откри обучителния семинар. Събитието е подкрепено от заместник-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, директора на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева, началника на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, и др.

„Благодаря на Държавната агенция за закрила на детето, че отново създаде нещо добро и полезно за българското образование“, отбеляза зам.-министърът на образованието и науката инж. Михайлова. От своя страна председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева подчерта пред аудиторията значимостта на форума, който дава подходящите насоки и модели за изграждане на успешното управление на екипите в образователните институции.

Провеждането на семинарното обучение запознава професионалистите с конкретни примери и стратегии, които експертите на ДАЗД са работили нееднократно в годините при случаи на: даване първа психологическа помощ; разпознаване на риск и рискови групи; предодвратяване на суицид; начини за оцеляване; помощ от колеги и интервизия; търсене и насърчаване на силните страни и подкрепяща среда; правила за работа с деца от семейства на зависими; стратегии за справяне с потенциални проблеми и др.

На финала на обучението участниците от София и страната споделиха, че си тръгват обогатени, по-уверени и по-подготвени за предизвикателствата, свързани с динамичната и постоянно променяща се обстановка, в която живеем, благодарение на организирания от ДАЗД семинар.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови