Quantcast

БСК: Фирмите имат дългове за близо 170 млрд. лв.

OFFNews Последна промяна на 04 март 2014 в 13:46 1342 0

Междуфирмената задлъжнялост е с най-голям дял сред дълговете на компаниите.

Към края на 2012 г. фирмената задлъжнялост надхвърля 168 млрд. лв., съобщиха от Българската спонаска камара (БСК).

Това показват данните от последното проучване на работодателската организация на задлъжнялостта.

То обхваща периода, за който има налични статистически данни - до края на 2012 г. 

Към края на 2012 г. фирмените задължения са с 5.6 млрд. лв. (3.4%) повече спрямо 2011 г. и 2.5 пъти повече спрямо 2005 г.

Свиването на инвестициите с над 4,7 млрд. лв. за периода 2009-2012 г. е съществен фактор и индикатор за лошото здраве на икономиката, коментира Камен Колев от БСК.

Според него по-голямата част от нефинансовите предприятия са декапитализирани и доказателство затова е фактът, че в края на 2012 г. са с 61 % по-големи от собствения им капитал и с 50% по-големи от дълготрайните им материални активи. 

През 2012 г. се запазва негативното съотношение между размера на задълженията на нефинансовите предприятия и приходите им от продажби (намалени с балансовата стойност на продадените активи).

Спрямо началото на икономическата криза, обаче, се забелязва леко подобряване на това съотношение, като през 2009 г. на 1 лев приходи от продажби са се падали 1.58 лв. задължения, а през 2012 г. – 1.26 лв.

Структурата на задълженията се запазва - най-голям е делът на задълженията към финансови предприятия (28.7%), следвани от задълженията към свързани предприятия (24%) и кам доставчици (18.5%).

Данъчно-осигурителните задължения, както и задълженията към персонала са с незначителен дял в общия размер на задълженията, твърдят от работодателската организация.

Задълженията към персонала през 2012 г. са в размер на 2 млрд.лв., което е едва 1% от всички задължения. В сравнение с 2005 г. задълженията към персонала са нараснали със 770 млн. лв. (61.5%), а спрямо 2011 г. – с 88 млн.лв. (4.5%). Средно на едно заето на трудов договор лице неизплатените трудови възнаграждения са 910 лв., като 10% от тях са за период над 1 г. В сравнение с 2009 г. те са повече със 133 лв./зает (17%), а спрямо 2011 г. – с 49 лв./зает (5.7%), вкл. наблюдава се леко увеличение на задълженията над 1 год.

Задълженията за осигуровки са нараснали с 54 млн.лв. (5.3%). Средно на едно наето по трудов договор лице през 2012 г. задълженията за осигуровки са били 483 лв., като 15% от тях са със срок над 1 година. В сравнение с 2009 г. те са нараснали със 109 лв./зает (29%), а спрямо 2011 г. – с 29 лв./зает (6.4%).

Данъчните задължения са 3.8 млрд.лв, което е 300 млн.лв. (8.5%) повече спрямо края на 2011 г.

Най-голямо е увеличението на междуфирмените задължения, които достигнаха 113.3 млрд.лв. и са с 5.6 млрд.лв. (5.2%) повече спрямо 2011 г.

От началото на икономическата криза през 2009 г. се наблюдава застой (дори спад) в темповете на растеж на задълженията към финансови институции.

От 30-50% ежегоден ръст в периода 2005-2008 г. темповете спадат до 1-5% годишно в периода 2009-2012 г., като се наблюдава по-голям спад при дългосрочните (инвестиционните) кредити.

Влошените финансови резултати на предприятията и обезценяването на обезпеченията доведе до затягането на банковите условия за дългосрочно финансиране, а оттам – до спад в инвестициите, обясни Камен Колев.

Паралелно с това е налице и голям дял на проблемните кредити - 25% към края на 2012 г. Точен индикатор за този повишен риск е незначителното намаление на лихвените проценти по кредитите в последните месеци, твърдят от БСК.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !