Безработицата през май се понижи до нивото си от преди 2 години

OFFNews Последна промяна на 15 юни 2021 в 13:50 878 0

Регистрираните безработни през май достигнаха нивата от преди две години, сочат данни на Агенцията по заетостта. Равнището продължава да се понижава, като достигна 5,7%.

Аналогични стойности последно са отчетени около средата на месец май 2019 г. – годината с най-ниско ниво на безработица и с най-високо равнище на заетост преди COVID-пандемията през 2020 г. Намалението на безработицата към края на май спрямо предходния месец е с 0.4%, а спадът на годишна база е с 3.3 процентни пункта – от 9.0% през май 2020 г.

Регистрираните безработни през месеца са 186 047, което е с 14 370 лица по-малко от април и със 109 406 лица или с 37% по-малко в сравнение с 2020 г. В бюрата по труда през май са се регистрирали нови 17 965 безработни лица, като намалението е с 3 959 лица спрямо април и с 13 513 спрямо май 2020 г. Други 512 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През май 22 146 безработни са започнали работа. Агенцията по заетостта отчита намаление на броя им с 2 356 спрямо април и с 25 709 спрямо същия месец на 2020 г., когато започнаха да отпаднат ограничителните мерки. Други 274 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

82.1% от започналите работа през май са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,2%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 15,1%, търговията – 14,5%, строителството – 5,7%, държавното управление – 5,6%, селското, горското и рибното стопанство – 4,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа и административни и спомагателни дейности – с по 3.7%, и др.

3 970 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 758 по програми и мерки за заетост и 3 212 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб”, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 27 685 лица, като само през май са сключени трудови договори с нови 1953 безработни.

За запазване на заетостта и през май продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. През май близо 90 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме” осигури до края на май средства на близо 57 000 души.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 17 312 или с 818 (4.5%) по-малко от предходния месец и с над 2 200 (15.2%) повече спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.3%), следват хотелиерство и ресторантьорство (22.0%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.4%), административните и спомагателните дейности (8.8%), държавното управление (8.6%), и селското, горското и рибното стопанство (4.8%).

Най-търсените професии през месеца са: персонал в персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; персонал осигуряващ сигурност и защита; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови