Без отсъствия в допълнителните седмици на удължената учебна година

Училищата ще могат да приключват по различно време първия срок

Александра Маркарян 01 декември 2020 в 10:41 3324 0

Няма да се пишат отсъствия през допълнителните седмици, с които се удължава учебната година.

Това става ясно от писмо на началника на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Ваня Кастрева до училищните директори. То е изпратено вчера във връзка със заповедта на министъра на образованието, с която той изменя графика на учебното време. Това се наложи заради въведеното обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от 1. до 12. клас до 21 декември във връзка с COVID кризата.

"OPEC е добър поддържащ и компенсаторен механизъм, но не и основен, способен да замести присъственото обучение в училище. Ефективността му е най-голяма при работа с ученици от средната степен и значително намалява при работа с ученици от прогимназиалния етап, а за учениците в началния етап и особено в 1. и във 2. клас OPEC не просто не е ефективно и работещо, но често е и невъзможно поради дигиталните умения на учениците, поради вредата от по-продължителен престой на малките пред електронни устройства, а и поради необходимостта от постоянно сътрудничество и присъствие на родителите вкъщи", пише Кастрева, като се позовава на проведени анкети от пролетта насам.

МОН измести края на учебната година за I-III клас от 7-и на 23 юни 2021 г., а за V и VI клас тя ще приключи на 30 юни. 

Това не значи увеличаване на учебното съдържание. През допълнителните седмици ще се организират компенсиращи мерки в зависимост от възможностите на училището и от нуждите и интересите на учениците - пише д-р Кастрева. Те могат да се използват за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти и т.н.

"Тъй като дните за такива дейности няма да са учебни, на учениците няма да се пишат отсъствия, но те трябва да бъдат мотивирани за участие, защото това, освен че ще поддържа връзката им с учителите и със съучениците им, ще спомогне за по-лесното усвояване на учебния материал в останалите напред часове по учебния план", допълва тя.

Извън предвидените за останалите допълнителни две седмици, нормативната уредба предвижда и една допълнителна седмица за творчески и проектни дейности за учениците 1.-3. клас, с което за тях седмиците с неучебни дни, но за ангажиране на тяхното внимание, стават три - разяснява д-р Кастрева.

Организация

Такива решения са най-ефективни, когато се вземат на училищно равнище, при отчитане на конкретната ситуация, възрастта, възможностите и потребностите на конкретните ученици. Затова със заповед ще бъде дадено право на всяко училище да избере кога да организира посочените по-горе дейностиОт това ще зависи и на коя дата ще приключи първият учебен срок и ще започне вторият за учениците в 1 .-6. клас във всяко училище, пише в писмото.

Така например, ако училище избере да организира трите седмици за 1.-3. клас във времето до началото на коледната ваканция, първият учебен срок за тези ученици ще приключи с 3 седмици по-късно, т.е. на 23 февруари, а вторият ще започне на 25 февруари. Ако същото се приложи за учениците в 4.-6. клас, тъй като те може да ползват само две седмици за допълнителни занимания, първият учебен срок за тях ще приключи с 2 седмици по-късно, т.е. на 16 февруари, а вторият ще започне на 18 февруари.

И обратно, ако училище реши да използва дните до началото на коледната ваканция за OPEC, може да разположи допълнителните седмици по своя преценка – напр. след приключване на коледната ваканция, след приключване на първия учебен срок и т.н., като във всеки конкретен случай ще трябва да прецени кога ще излязат в междусрочна ваканция учениците в съответното училище, отчитайки, че първият учебен срок включва 90 учебни дни (18 седмици).

Учителите

В дните за компенсиращи дейности не е необходимо да се включват всички преподаващи учители. По преценка на директора може да се ангажират учителите от групите за целодневна организация на учебния ден или външни лектори, които водят занимания по интереси.

За осъществени в рамките 5 часа дневно или 25 часа седмично (при 5 дневна работна седмица) дейности, надлежно отразени в съответната училищна документация, на всеки педагогически специалист се заплаща дължимото възнаграждение. 

Тези дейности не може да се припокриват по време с дейности, осъществявани по проекти, обръща внимание д-р Кастрева.

"В съответните дни учителите, които не са ангажирани с работа с учениците, може да се възползват от възможностите по Кодекса на труда", завършва тя.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови