675 свободни места в СУ, допълнителен прием в над 60 специалности

OFFNews Последна промяна на 25 август 2015 в 13:33 13831 4

675 свободни места има в Софийския университет, Алма Матер обяви допълнителен прием в над 60 специалности. 

90 на сто от плана за прием на бакалаври и магистри вече е изпълнен, съобщиха от СУ след приключването на трите класирания в кандидатстудентската кампания за 2015/2016 г. 

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием, са:

„Библиотечно-информационни науки“, „История“, „Археология,“, „Етнология“, „История и география“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“, „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Математика“, „Математика и информатика“ редовна и задочна форма, „Статистика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“ задочна форма, „Химия“ редовна и задочна форма, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Химия и английски език“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „География“, „Геология“, „Право“ задочна форма, „Връзки с обществеността“ задочна форма, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна и задочна форма, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.

За четвърта поредна година Софийският университет обяви и прием на студенти срещу заплащане. Кандидатите ще могат да избират между психология, социология, политология, публична администрация, културология, информатика и туризъм. 

Срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием ще бъде от 10 до 16 септември. Класирането ще бъде обявено на 22 септември, а записването на новоприетите студенти ще бъде от 23 до 25 септември 2015 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови