6 от 10 деца споделят, че са подложени на тормоз

Йоанна Димитрова Последна промяна на 21 юни 2017 в 14:28 1777 0

Снимка Йоанна Димитрова

Около 60% от децата у нас са жертва на някакъв вид насилие - у дома, в училище или другаде, сочат проучвания на средата, в която растат най-малките.

Данните бяха оповестени на кръгла маса за детската агресия и насилието над подрастващите, в която участие взе и омбудсманът Мая Манолова.

"Трябва да се създаде Национална коалиция срещу насилието и телесните наказания над деца, в която да си поставим няколко цели: законодателни промени, създаване на атмосфера на нетърпимост към всички прояви на насилие над деца, мотивиране на политическа воля за предприемане на стимулиращи действия за ограничаване на телесното наказание", коментира омбудсманът.

Екипът на Манолова, заедно с Фондация „П.У.Л.С.“, е провел анкета относно агресията и насилието сред деца, като участие са взели 1220 подрастващи. От тях 766 са отговорили на въпроса "Били ли сте обект на агресия?" по следния начин: 20,63% са отговори, че са малтретирани в училище, 11,62% - вкъщи, 26,63% - на улицата, а 41,38% отговарят, че не са били обект на агресия.

"Въпреки, че 40% от децата не са били малтретирани, другите 58% - са. Това е наистина страшно! Насилието няма работен ден. То не е от 9 до 17 часа. То е нощем, събота и неделя и не спира", коментира Манолова.

Данни на Националния план за превенция на насилието посочват, че 1893 деца годишно са жертви на различни форми на насилие:

-1224 в семейството - 65%;
-183 в училище - 9,95%;
-206 на улицата - 11,22%;
-57 на обществено място - 1,26%;
-89 в резидентна услуга - 4,84%'
-43 при близки и роднини - 2,34%.

На въпроса "Към кого би се обърнал в случай, че станеш жертва на насилие или агресия?", 440 са отговорили така: 43,41% ще се обърнат към родителите си, 3,18% - към учителите, 26,36% - към полицията, само 3,18% - към органите за закрила на детето и 23,86% нямат да кажат на никого.

"Това е само върхът на айсберга. Това са само регистрираните случаи. За голяма част от тях ние не знам. Най-много са случаите на домашно насилие. Децата се притесняват да споделят. Това е обяснимо, защото в случай, че потърсят помощ, но не получат закрила и реакция, те трябват да се върнат обратно при насилника си и да преживеят наказание, заради това, че са сигнализирали за тормоза", заяви Манолова.

"Децата са най-тормозени в защитена среда - в детска градина, в училище, вкъщи. Тук не става въпрос само за лоши практики, а за нагласи и стереотипи. Много често, в нашата държава, боят се приема за възпитателен. Има стари поговорки като "Който жали тоягата, не жали детето", "Бий детето като малко, за да не го биеш като голямо" и т.н. 39% от родителите използват телесното наказание, като средство за наказание. Всеки 6 от 10 деца са подложени на тормоз от хората, които се грижат за тях!", каза още омбудсманът.