550 преподаватели и учени осъдиха 'бруталната военна агресия на диктаторския режим на Владимир Путин' (обновена)

Александра Маркарян Последна промяна на 01 март 2022 в 13:25 6191 0

Снимка БТА/АП, архив

Един от десетките протести срещу война на Русия срещу Украйна, проведени от началото й на 24 февруари досега.

Над 330 университетски преподаватели и учени се присъединиха за по-малко от денонощие към декларация на преподаватели от Софийския университет, която осъжда "бруталната военна агресия на диктаторския режим на Владимир Путин срещу суверенна Украйна и украинския народ". Ден по-късно подписите вече са 550.

В нея се казва дословно:

"Ние, долуподписаните преподаватели и служители от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, категорично осъждаме бруталната военна агресия на диктаторския режим на Владимир Путин срещу суверенна Украйна и украинския народ.

Няма и не може да има никакво оправдание за тази война, която вече разрушава украинските градове и отнема живота на невинни граждани: мъже, жени и деца.

Войната, започната от президента на Руската федерация – защото той носи цялата отговорност за това престъпно деяние – е предизвикателство срещу основните политически принципи и морални ценности на съвременна Европа. Войната срещу Украйна е война срещу Европа и всичко, което европейските общества и държави постигнаха след края на Втората световна война, за да няма никога повече унищожение на нашия континент.

Обръщаме се към нашите колеги от украинските университети и изразяваме безрезервна подкрепа и солидарност с тях и техните семейства в тези ужасни дни. Истинското знание и дълбокото разбиране на цялата сложност на културата и историята на един народ е най-силната противоотрова срещу шовинизма, изповядван от диктатори като Путин.

Солидарни сме и с колегите ни от руските университети, които проявяват смелост да заклеймят престъпната война на Кремълския режим срещу суверенна държава, избрала да принадлежи към европейските демокрации.

Вярваме, че никой не може да сломи един народ, който защитава собствената си родина и не желае нищо друго, освен сам да определя съдбините си. Лъжата и насилието не могат да победят и никога не са побеждавали.

София, 27.02.2022 г."

Към 2 март подписите вече бяха 550. Публикуваме актуализирания списък:

1. Аглая Маврова, гл.ас., Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

2. Адриан Георгиев, проф. д-р, Факултет по науки за образованието и изкуствата

3. Адриана Миткова, доцент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

4. Адриана Тафрова-Григорова, професор, Факултет по химия и фармация, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

5. Адриана Тангъчева, специалист връзки с обществеността, СУ

6. Албена Варсано, Център по компетентност "Clean&Circle"

7. Албена Вачева, проф. дн, Югозападен университет

8. Албена Георгиева, проф. д.ф.н. заместник-директор на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

9. Албена Миланова, доцент, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", СУ "Св. Климент Охридски"

10. Албена Н. Мирчева-Жечкова, доцент, СУ

11. Албена Симова, гл. ас. д-р

12. Албена Стаменова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

13. Албена Танева, доц. д-р, Философски факултет, СУ

14. Алека Стрезова, гл. ас. д-р, Институт за исторически изследвания, БАН

15. Алекс Нушев, Факултет по журналистика и масова комуникация, хоноруван преподавател по звуков монтаж

16. Александра Александрова, д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

17. Александра Соскова, проф. дн

18. Александра Трифонова, гл. ас., Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", СУ "Св. Климент Охридски"

19. Александрия Генджова, доцент, Факултет по химия и фармация

20. Александър Алексиев, Факултет по класически и нови филологии, СУ

21. Александър Кацарски, асистент, Юридически факултет, СУ

22. Александър Кънев, проф. дфн, Философски факултет, СУ

23. Александър Кьосев, проф. д-р, Философски факултет, СУ

24. Александър Петков, студент, Юридически факултет, СУ

25. Александър Сарафов, доцент, Геолого-географски факултет, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

26. Александър Сисак Филисян асистент - демонстратор Факултет по математика и информатика, СУ

27. Александър Харизанов, гл. ас. д-р, Национален археологически институт с музей-БАН

28. Александър Христов, асистент, Филологически факултет, ВТУ

29. Алексей Пампоров, доцент, Философски факултет-СУ и Институт по философия и социология-БАН

30. Алесандро Марки, Медицински факултет, Софийски университет

31. Амелия Личева, проф. дн, Факултет по славянски филологии, СУ

32. Ана Благова, координатор, Културен център

33. Ана Лулева, проф. д-р Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

34. Анастас Пунев, главен асистент д-р, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

35. Ангел Георгиев Ангелов, професор, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

36. Ангел Игов, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

37. Ангел Симеонов Калайджиев, професор, Юридически факултет, Софийски университет

38. Ангелина Вачева, проф. д-р, СУ, Факултет по славянски филологии

39. Aнгелина Марковска, доц.д-р., Философски факултет, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

40. Андрей Бояджиев, проф. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

41. Андрей Лунин, асистент, Исторически факултет, СУ

42. Андрей Нончев, доцент, Общоикономически факултет, УНСС

43. Анелия Касабова, доц. д-р Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - Българска академия на науките

44. Анелия Манова, постдокторант Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

45. Анелия Петкова, Филологически факултет, ВТУ

46. Анелия Стоянова, асистент д-р, Институт за исторически изследвания, БАН

47. Анета Димитрова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

48. Ани Митева, гл. ас. д-р Юридически факултет

49. Анна Алексиева, гл. ас., д-р, Институт за литература – БАН

50. Анна Кочанкова, проф. Исторически факултет, Софийски университет

51. Анна Лазарова, Факултет по класически и нови филологии, СУ

52. Анна-Мария Тотоманова, професор, д.ф.н., СУ

53. Антоанета Ангелова, асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ

54. Антоанета Дончева, доц. д-р, Пловдивски университет „П. Хилендарски“

55. Антоанета Робова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

56. Антония Господинова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

57. Ася Цанова, доцент, Медицински факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

58. Атанас Атанасов, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

59. Атанас Петров, асистент, Юридически факултет на УНСС

60. Атанас Стаматов, проф., Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

61. Атлиана Милева, гл.ас. д-р, Юридически факултет, СУ

62. Ахинора Балтакова, доц. д-р, Геолого-географски факултет, СУ

63. Биляна Михайлова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

64. Биляна Тодорова, доц. д-р, ЮЗУ "Неофит Рилски"

65. Бистра Господинова Философски факултет, СУ Климент Охридски

66. Бистра Мизова, доцент, Факултет по педагогика, СУ

67. Благовесна Йовкова, дод.д-р, Факултет по педагогика, СУ

68. Благой Узунов, доц. д-р, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

69. Божана Филипова, литературен сътрудник, ИЛ–БАН

70. Божил Христов, гл. ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

71. Бойко Пенчев, доцент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

72. Борис Вунчев, доц. дфн, Факултет по класически и нови филологии, СУ

73. Борис Стоянов, гл. ас. д-р, СУ

74. Борислав Борисов, гл. ас. д-р, Филологически факултет, ПУ

75. Борислав Гаврилов Гаврилов, професор, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

76. Борислав Георгиев Ганчев, главен асистент, Юридически факултет на СУ

77. Боряна Антонова-Голева, д-р Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

78. Боряна Кючукова-Петринска, гл. ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ

79. Боряна Михайлова, гл. ас., Филологически факултет, ВТУ

80. Боряна Мусева, доц. д-р, Юридически факултет, СУ

81. Боян Знеполски, професор, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

82. Валентин Маджаров, студент, Медицински факултет към СУ

83. Валентина Васева, доцент, д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН

84. Валентина Георгиева, доц. д-р, Философски факултет, СУ

85. Валентина Кънева, доц. д-р, Философски факултет, СУ

86. Валентина Шарланова, доцент д-р Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

87. Валери Григоров, доц. в Национален археологически институт с музей-БАН

88. Ваня Еленкова, инспектор, Философски факултет, СУ

89. Ваня Лозанова-Станчева, проф., Геолого-географски факултет, СУ

90. Ваня Нушева, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

91. Васил Г. Райнов, д-р, проф. дн

92. Васил Караиванов, ас., Стопански факултет, СУ

93. Васил Крумов Петров, д-р по право, СУ, съдия в СРС

94. Васил Пандов, доц. д-р, Юридически факултет, СУ

95. Васил Самоковлиев, хон. преподавател по чешки език, Пловдивски университет

96. Василка Алексова, проф., Факултет по славянски филологии

97. Велислава Петрова, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

98. Велка Попова, проф. Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет

99. Венера Матеева-Байчева, доц. д-р, СУ "Св. Климент Охридски"

100. Венцислав Данчовски, гл. ас., Физически факултет, СУ

101. Венцислав Каравълчев, гл. ас. д-р, СУ

102. Венцислав Петров, доц. д-р Юридически факултет на СУ

103. Венче Младенова, ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ

104. Вера Георгиева, хоноруван преподавател, СУ "Св. Климент Охридски"

105. Вероника Димитрова, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

106. Весела Генова, проф. дфн, Факултет по класически и нови филологии, СУ

107. Весела Гюрова, проф. д-р, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ

108. Весела Мирчева, гл. ас. д-р

109. Весела Чергова, доц. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св.Климент Охридски"

110. Весела Шушлина, главен асистент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

111. Веселин Будаков, гл. ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

112. Веселин Дафов, професор, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

113. Веселин Карастойчев, главен асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ

114. Веселин Кметов доц. д-р, декан на ХФ, ПУ "Паисий Хилендарски"

115. Веселин Янчев, проф. д-р, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

116. Веселина Георгиева, хон. ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ "св. Климент Охридски"

117. Веселина Вълканова, проф., Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

118. Веска Вардарева, доцент, ЮЗУ "Н. Рилски" , Факултет по педагогика

119. Виктор Новак, ас., “Изобразителни изкуства”, АМТИИ Пловдив

120. Виолета Герджикова, професор, Факултет по класически и нови филологии, СУ

121. Виолета Коцева, гл. ас. д-р, Исторически факултет, СУ

122. Виолета Периклиева, главен асистент, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

123. Вихра Баева, доц. д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

124. Владимир Градев, проф. дфн, Философски Факултет, СУ

125. Владимир Колев, гл. ас. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

126. Владимир Сунгарски, асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Свети Климент Охридски"

127. Владимир Периклиев, Professor, Mathematical Linguistics Dpt, Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences

128. Владислав Господинов, доц. д-р, Факултет по педагогика

129. Вяра Ангелова, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

130. Вяра Калфина, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

131. Галина Гончарова, доц. д-р, Философски Факултет, СУ

132. Галина Меламед, Романска филология, Факултет по класически и нови филологии, СУ

133. Галина Петкова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

134. Георги Бурнаски, СУ "Св. Климент Охридски"

135. Георги Вълчев, доц. д-р, Философски Факултет, СУ

136. Георги Йорданов Ганев, ас. Стопански факултет, СУ

137. Георги Герджиков, гл. ас., Философски факултет, Софийски университет

138. Георги Д. Димитров, професор в специалност Европеистика на СУ

139. Георги Жечев, доцент, ръководител на катедра, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

140. Георги Казаков, гл. ас. д-р, Философски Факултет, СУ

141. Георги Каприев, проф. дфн, Философски факултет, СУ

142. Георги Куманов, главен уредник, Исторически музей Велинград

143. Георги Николаев, гл. ас., Биологически факултет, СУ

144. Георги Няголов, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

145. Георги Проданов, гл.ас. д-р, НБУ, Департамент "Политически науки"

146. Георги Фотев, проф. дсн

147. Георги Червендинев, доцент, Машиностроителен Факултет, Технически университет – София

148. Георги Шопов, професор, Институт за ик. изследвания, БАН; ПУ "Паисий Хилендарски"

149. Георги Яначков, д-р инж., гл. ас., Факултет по транспорта, ТУ София

150. Гергана Боянова, гл. ас. д-р, СУ

151. Гергана Ганева, гл. ас. Факултет по славянски филологии, СУ

152. Гергана Герова, Физически факултет, СУ

153. Гергана Динева, доц. д-р, Философски факултет, СУ

154. Гергана Иванова, преподавател, Филологически факултет, ПУ

155. Гергана Мирчева, хоноруван асистент, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

156. Григор Григоров, Юридически факултет, ПУ

157. Гриша Атанасов, редактор, Факултет по журналистика и масова комуникация

158. Гюлсевер Сали, хоноруван асистент, Юридически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

159. Даниел Вачков, проф. Институт за исторически изследвания при БАН

160. Даниел Йорданов Томов - хоноруван преподавател, Исторически факултет

161. Даниел Смилов, доц. д-р, Философски факултет, СУ

162. Даниела Колева, проф. д-р, Философски факултет, СУ

163. Дария Карапеткова, доц. Факултет по класически и нови филологии, СУ

164. Даяна Килова, асистент, Юридически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

165. Делян Йорданов Недев, гл. асистент, Юридически факултет, УНСС

166. Делян Русев, ас. д-р, СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет

167. Деян Статулов, д-р кинокритик, гост-преподавател

168. Деница Димитрова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

169. Деница Николова, инспектор, СУ "Св. Кл. Охридски"

170. Деница Хинкова, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

171. Десислава Босилкова, Философско-исторически факултет, ПУ

172. Десислава Георгиева, ас. д-р Правно-исторически факултет, ЮЗУ

173. Десислава Данкова, гл. ас. д-р, НБУ

174. Десислава Лилова, доц. д-р, Философски факултет, СУ

175. Десислава Узунова, хон. ас., Факултет по славянски филологии, СУ

176. Диана Атанасова, доцент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

177. Диана Върголомова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

178. Диана Генова, преподавател по немски, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет

179. Диана Иванова, проф. д.ф.н. Филологически, Пловдивски университет

180. Диана Иванова Андрова, студент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

181. Диана Мишкова, доц. д-р директор, Център за академични изследвания

182. Дилян Николчев, проф. дн, СУ

183. Димитър Атанасов, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН, гл. ас. д-р

184. Димитър Байраков, д-р, уредник и археолог, ИМ Велинград

185. Димитър Вацов, проф. д-р, НБУ

186. Димитър Георгиев Топлийски, професор, дгн, Геолого-географски факултет, СУ

187. Димитър Илиев, гл.ас. д-р Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“

188. Димитър Димов, Институт за изследване на близкото минало

189. Димитър Желев, гл. ас. д-р Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

190. Димитър Камбуров, доц. д-р

191. Димитър Кренчев, гл. асистент, Геолого-географски факултет

192. Димитър Родозов, библиотекар, Пловдивски университет

193. Димитър Стоянов, гл. ас. д-р, Юридически факултет, СУ

194. Димитър Топузов, доктор по право, гл. ас. Юридически факултет на ПУ

195. Джем Осман, студент, Философски факултет, СУ

196. Джонатан Маккрийди, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

197. Добрин Тодоров, професор по философия, МТФ, МГУ "Св. Иван Рилски"

198. Добринка Парушева, доцент, ФИФ - ПУ "Паисий Хилендарски" / ИБЦТ- БАН

199. Добринка Пейчева, проф. дн, СУ

200. Добромир Григоров, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

201. Добромир Добрев, отдел "Научна и проектна дейност", СУ

202. Дора Мънчева, гл. ас. д-р, СУ

203. Драгомир Маринов, хоноруван асистент, СУ "Св. Климент Охридски"

204. Драгомира Вълчева, доцент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

205. Евгения Благоева, доц. д-р, НБУ

206. Евгения Сарафова, гл. ас. д-р

207. Eвелина Иванова-Варджийска, гл. асистент, Философски факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"

208. Евелина Хайн, гл. ас. Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

209. Едина Жолчак-Димитрова, главен асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

210. Екатерина Търпоманова, доц.д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

211. Елена Бояджиева Факултет по химия и фармация

212. Елена Витанова, д-р, Исторически факултет, катедра "Етнология"

213. Елена Динева, гл. ас.

214. Елена Калфова доц. д-р, Философски факултет, СУ

215. Елена Метева, доцент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

216. Елена Налбантова, проф д-р, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

217. Елена Петкова, гл. ас. д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

218. Елена Руневска, ас., Факултет по славянски филологии, СУ

219. Елена Стоицева, ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ "СВ. Климент Охридски"

220. Елина Боева, ас., Факултет по химия и фармация

221. Елица Лозанова-Белчева, доцент, д-р, Философски факултет, СУ

222. Елица Петрова, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултетен номер: 18 233

223. Елица Стоилова, доц. Философско-исторически факултет, Пловдивски университет “П. Хилендарски”

224. Елица Тихомирова Тодорова, Исторически факултет, СУ

225. Елка Минчева, историк, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

226. Елка Николова, гл. инсп. администрация, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, СУ "Св. Климент Охридски"

227. Ема Цветанова, студент, Факултет по класически и нови филологии, СУ “Св. Климент Охридски”

228. Емил Георгиев, гл. ас. д-р Философски факултет, СУ

229. Емил Маноах, професор, Институт по механика - БАН

230. Емилия Славова, гл. ас. д-р, СУ

231. Ерам Артинян, доц. деп. "Хидрология", Национален институт по метеорология и хидрология

232. Жана Дамянова, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

233. Жана Кръстева, доц. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

234. Жана Попова, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ "Св. Кл. Охридски"

235. Жана Станчева, гл. ас., Факултет по славянски филологии, СУ

236. Жюстин Томс, Медии и комуникация, НБУ

237. Живка Колева-Златева, проф. дфн, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Филологически факултет

238. Жоржета Чолакова, проф. д.ф.н., Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

239. Захари Торманов, доц. д-р Юридически факултет, УНСС

240. Златина Златанов, гл. ас., Факултет по химия и фармация, СУ

241. Ива Досева, доц. д-р, Институт за изследване на изкуствата, БАН

242. Ива Пушкарова, гл. ас. д-р, Юридически факултет на СУ, доцент, АМВР

243. Ивайла Попова, проф. д-р, Исторически факултет, СУ

244. Ивайло Буров, гл. ас. дфн, Факултет по класически и нови филологии

245. Ивайло Дичев, професор, Философски факултет, СУ

246. Ивайло Знеполски, проф. дфн, Институт за изследване на близкото минало

247. Ивайло Начев, гл. ас. др.

248. Ивайло Прокопов, доц. д-р Департамент за информация и усъвършенстване на учители

249. Ивайло Стоилов Атанасов, гл. ас., Медицински факултет, МУ-София

250. Ивайло Шалафов, доцент, Богословски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

251. Иван Билярски, Професор, Институт за исторически изследвания, БАН

252. Иван Держански, доц. д–р, Институт по математика и информатика—БАН

253. Иван Евтимов, доцент, Философски факултет, пенсионер

254. Иван Еленков, професор, Философски факултет, Софийски университет

255. Иван Иванов, проф. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

256. Иван Илчев, проф., Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

257. Иван Кабаков, проф. дн, Философски факултет, СУ

258. Иван Колев, доц. д-р, Философски факултет, СУ

259. Иван Лазаров, Исторически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

260. Иван Русев, чл.-кор. проф. д.и.н., Икономически университет - Варна, БАН

261. Иван Станев, доц., СУ

262. Ивана Иванова, студент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

263. Ивелина Николова, студент във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет

264. Иво Пиперков, д-р Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

265. Иво Страхилов, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

266. Иглика Иванова, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

267. Илиана Мирчева, проф. д-р, Факултет по науки за образованието и изкуствата

268. Илия Недин, доц. д-р, ЮЗУ “Неофит Рилски”

269. Илияна Божова, асистент, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет

270. Илко Дренков, х. ас. д-р ЮЗУ

271. Илко Пенелов, доц., Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

272. Илонка Колева, началник отдел "Университетски архив", СУ

273. Ина Антонова, студент, Медицински факултет, СУ

274. Ина Димитрова, доцент, ПУ

275. Ина Пачаманова, гл. ас. д-р, Исторически факултет, СУ

276. Ингрид Шикова, проф. д-р, Философски факултет, СУ

277. Ирена Авджиева, гл. ас. д-р Факултет по математика и информатика

278. Ирена Кръстева, проф. дн, Факултет по класически и нови филологии, СУ

279. Ирина Караджова, проф. Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"

280. Ирина Колева, професор, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

281. Ирина Иванова Коларска, гл. ас. д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН

282. Ирина Стрикова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

283. Искра Христова-Шомова, проф., Факултет по славянски филологии, СУ

284. Йоана Галчева, студент, Медицински факултет към СУ

285. Йоана Сиракова, доцент, Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

286. Йоаннис Каминис, ас. д-р, СУ

287. Йордан Ефтимов, доц., департамент “Нова българистика”, НБУ

288. Калин Калинов, гл. ас. д-р, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

289. Калин Янакиев, проф. дфн., Философски факултет, СУ

290. Калина Босева, ас., Медицински факултет

291. Калина Радева, гл. ас. д-р, Геолого-географски факултет, СУ

292. Калоян Ганев, доцент, Стопански факултет, СУ

293. Камен Делчев, професор, д-р, Факултет по математика и информатика, СУ

294. Катя Михайлова, доц. д-р, СУ

295. Кирил Василев, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

296. Кирил Господинов, гл. ас., Исторически факултет, СУ

297. Кольо Коев, проф. дсн, ПУ “Паисий Хилендарски”

298. Константин Голев, гл. ас. д-р Институт за исторически изследвания- БАН

299. Константин Радоев, ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ

300. Константина Меднева, специалист връзки с обществеността, СУ "Св. Климент Охридски"

301. Корнелия Славова, Факултет по класически и нови филологии, СУ

302. Красен Станчев, доцент, философски факултет, СУ

303. Красимир Митев, доцент, Юридически факултет, Пловдивски университет

304. Красимира Даскалова, професор, Философски факултет, СУ

305. Красимира Кръстанова, доцент, доктор, Философско-исторически факултет, ПУ

306. Кремена Маврова, гл. инспектор администрация, Факултет по педагогика, СУ

307. Кристин Димитрова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

308. Кристина Попова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН

309. Кристина Фердинандова, отдел "Научна и проектна дейност", СУ

310. Кристиян Янев, ас., Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

311. Лало Каменов, Д-р хон. преподавател, ИФ, СУ "Св. Кл. Охридски"

312. Ласка Ласкова, гл. ас. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

313. Лаура Димитрова, професор, Факултет по науки за образованието и изкуствата

314. Леа Вайсова, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

315. Леонид Тодоров, гл. асистент, Геолого-географски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

316. Лидия Кондова, главен асистент, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

317. Лиляна Вълчева, председател на синдикат "Висше образование и наука"-КНСБ

318. Лиляна Табакова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

319. Лина Гергова, гл.ас., д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

320. Лора Ненковска, главен асистент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

321. Лора Симеонова, гл. асистент, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

322. Лора Спиридонова, доцент, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ

323. Лъчезар Антонов, доц. д-р, Факултет по изкуствата, ЮЗУ

324. Любомир Кръстев, гл. ас. д-р, Исторически факултет, СУ

325. Любомир Кюмющрджиев, докторант, ИС, СУ "Св. Климент Охридски"

326. Людмил Димитров, проф. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

327. Людмил Цанков, доц., Физически факултет, СУ

328. Людмила Любенова, Гл. ас. д-р Факултет по химия и фармация, СУ " Св. Климент Охридски"

329. М. Димитрова, гл. ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

330. Магдалена Маркова, гл. ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

331. Мадлен Данова, проф. д-р, декан, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

332. Майа Разбойникова-Фратева, проф., Факултет по класически и нови филологии, СУ

333. Майя Грекова, проф. дсн, Философски факултет, СУ

334. Майя Петрова Стойнева, професор дбн, Биологически факултет, СУ

335. Малинка Велинова, гл. ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

336. Маргарет Димитрова, професор, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

337. Маргарита Руски-Вандова, доц. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ

338. Мариана Малинова, доц. Нов български университет

339. Марин Бързаков, НИС при СУ, финансист

340. Марина Пиронкова, доцент, Факултет по науки за образованието и изкуствата Софийски университет

341. Марина Стефанова, гл. ас. д-р, Стопански факултет, СУ

342. Маринела Младенова, Филологически факултет, ЮЗУ

343. Мария Ванева, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

344. Мария Ендрева, доцент, Факултет по класически и нови филологии, Софийския университет

345. Мария Маринова, гл. ас. д-р Факултет по славянски филологии, СУ

346. Мария Петрова-Рейес, инспектор, Факултет по класически и нови филологии, СУ

347. Мария Петрова, гл. асистент, Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"

348. Мария Пипева, доцент, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

349. Мария Стойчева, проф. д-р, Философски факултет, СУ

350. Мария Тодорина-Виденова, инспектор, Факултет по класически и нови филологии, СУ

351. Мария Тодорова, асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ

352. Мария Трифонова, гл.ас. д-р Стопански факултет, СУ

353. Мария Шнитер проф. днк

354. Мария Шушарова, гл. ас., ИБЦТ, БАН

355. Марияна Пискова, доц. д-р Правно-исторически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски"

356. Мариянка Борисова, гл. ас. д-р, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

357. Маркус Вийн, Prof.Dr. , История, АUBG

358. Марта Ивайлова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

359. Мартин Иванов, доц. дсн, Философски факултет, СУ

360. Мартин Илиев, асистент, Геолого-географски факултет, СУ

361. Мартин Канушев, професор, департамент "Философия и социология", НБУ

362. Мартин Осиковски, доц. д-р департамент "История", НБУ

363. Мартин Стефанов, гл. ас. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

364. Меглена Златкова, доцент, катедра "Етнология", Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"

365. Миглена Димова

366. Мила Минева, гл. ас. д-р, Философски факултет, СУ

367. Мила Хаджиева, хон. преподавател, Факултет по класически и нови филологии, СУ

368. Милен Любенов, доц. д-р, СУ

369. Милена Ангелова, Д-р, Югозападен университет

370. Милена Братоева, проф. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

371. Милена Колева-Звънчарова, хоноруван преподавател, Философски факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

372. Милена Маринкова, гл. ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

373. Милена Миланова, доц., Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

374. Милена Миленова, изследовател, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"

375. Милена Петкова, доц. д-р, Исторически факултет, СУ

376. Милена Стефанова, проф. дпн, Философски факултет, СУ

377. Милена Цветкова, доц. д-р, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

378. Милена Якимова, доц. д-р, Философски факултет, СУ

379. Милко Палангурски, професор, исторически факултет, ВТУ

380. Мира Кънева, главен асистент, Юридически факултет, СУ

381. Мира Маркова, доц. д-р Исторически факултет

382. Мирена Легурска, доц. д-р СУ “Св. Климент Охридски”

383. Мирена Митова, секретар на Физико-технологичния факултет, ПУ

384. Мирослав Димитров, доц. д-р, Юридически факултет, УНСС

385. Мирослава Георгиева, гл. ас. д-р Правно-исторически факултет, ЮЗУ

386. Михаела Николаева Хулала

387. Михаил Груев, доц. д-р Исторически факултет, СУ

388. Младен Влашки, доц. д-р Филологически факултет, Пловдивски университет

389. Момчил Методиев, Департамент "История", НБУ

390. Моника Гълъбова, ас. Факултет по класически и нови филологии, СУ

391. Надежда Александрова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

392. Надежда Генова, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

393. Надежда Симеонова, Факултет по класически и нови филологии

394. Надежда Сталянова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

395. Надежда Стоянова, гл.ас.д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

396. Надя Манолова-Николова, проф., ИФ, СУ

397. Наталия Атанасова, Философски факултет, СУ

398. Наталия Рашкова, доцент, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН

399. Наташа Цанова, проф., Богословски факултет, СУ

400. Невена Панова, доц. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

401. Неда Денева-Фаже, "Социология", Университет Бабеш-Бояй, Клуж-Напока

402. Нели Димитрова, доцент, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, СУ "Се. Климент Охридски"

403. Нели Огнянова, професор, Европеистика, Философски факултет, СУ

404. Нели Стоева, главен асистент д-р, Философски факултет, СУ

405. Нели Христова, проф., СУ "Св. Климент Охридски"

406. Никола Ботушаров, зам. декан на Геолого-географски факултет

407. Николай Аретов, проф. д.н., хоноруван преподавател в СУ

408. Николай Беев, инж., ЦЕРН

409. Николай Витанов, професор, Физически факултет, Софийски университет

410. Николай Вуков, доц. д-р, БАН

411. Николай М. Янев, професор, доктор хонорис кауза на СУ

412. Николай Нетов доц. д-р, СУ

413. Николай Николов СУ

414. Николай Павлов, докторант, Философски Факултет, СУ

415. Николай Папучиев, проф. дн, Факултет по славянски филологии, СУ

416. Николай Чернокожев, проф. дфн, Факултет по славянски филологии, СУ "Свети Климент Охридски"

417. Николай Янков, гл. ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ

418. Николина Гаврилова, хон.ас., Факултет по науки за образованието и изкуствата СУ

419. Нина Димитрова, Институт по философия и социология, БАН

420. Нина Толева, докт., УАСГ, Архитектурен факултет

421. Нурие Муратова, доцент, Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

422. Огнян Касабов, доц. д-р, Философски факултет, СУ

423. Огнян Ковачев, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

424. Олга Симова, доцент, ФИФ, ПУ “Паисий Хилендарски”

425. Олег Константинов, гл. асистент, Факултет по математика и информатика, СУ

426. Орсат Лигорио, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

427. Павел Павлович, проф. дфн, СУ "Св. Климент Охридски"

428. Павлина Благоева Мартинова-Иванова, главен асистент, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

429. Пенка Василева, доцент, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"

430. Пенчо Д. Пенчев, професор, дн, Общоикономически факултет, УНСС

431. Пепка Бояджиева, професор, Философски факултет, СУ

432. Петко Димитров Янгьозов, главен асистент, Факултет по обществени науки, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

433. Петко Петков доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

434. Петко Христов, доц. д-р Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

435. Петранка Филева, проф., Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

436. Петър Воденчаров, доцент, Филологически факултет, Югозападен университет

437. Петър Георгиев, доцент, Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

438. Петър Добрев, гл.асистент, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

439. Петър Рогалски, гл. ас. Факултет по класически и нови филологии, СУ

440. Петър Стоянов, проф. Геолого-географски факултет, СУ

441. Петя Банкова, инспектор “Информационни дейности”, Стопански факултет, СУ

442. Петя Василева-Груева, гл. ас. д-р, Исторически факултет

443. Петя Кабакчиева, проф. д-р, Философски факултет, СУ

444. Петя Осенова, проф. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

445. Петя Славова, доц. д-р, Философски факултет, СУ

446. Пламен Петков, доцент, Физически факултет, Софийски университет

447. Полина Александрова Заркова, д-р инспектор учебна дейност, Факултет по славянски филологии

448. Рада Станева, гл. ас. Медицински факултет, Медицински университет - София

449. Раденка Митова, главен асистент, Геолого-географски факултет, СУ

450. Радка Василева проф. д-р Факултет по педагогика СУ "Св. Кл. Охридски"

451. Радосвет Горнев, доц. д-р, Медицински факултет

452. Радостина Стоянова, проф. д-р директор, ИОНХ-БАН

453. Райна Борисова Бенева, гл.ас. д-р Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

454. Райна Гаврилова, проф. д-р, Философски факултет, СУ

455. Райна Камберова, главен асистент, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

456. Ралица Симеонова-Ганева, доцент, Стопански факултет, СУ

457. Рая Живкова-Крулева, Факултет по класически и нови филологии, СУ

458. Рени Бунева, старши преподавател, Факултет по математика и информатика, СУ

459. Роксана Трифонова, д-р, хоноруван преподавател, Философски факултет, СУ 'Св. Климент Охридски"

460. Роман Хаджикосев, доц. д-р, Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

461. Росен Стоянов, изследовател, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

462. Росица Кендерова, проф., Геолого-географски факултет, СУ

463. Румен Аврамов, Център за академични изследвания

464. Румен Петров, доц., департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ

465. Румяна Л. Станчева, проф. Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

466. Румяна Парашкевова, доцент, Факултет по славянски филологии, СУ ,,Св. Климент Охридски"

467. Светлана Божилова, гл. ас. д-р, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ

468. Светла Казаларска, гл. ас., Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

469. Светла Колева, професор, Институт по философия и социология-БАН

470. Светла Къртева-Данчева проф. д-р

471. Светла Ракшиева, доц. д-р в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

472. Светла Янева, доц. д-р, Департамент "История", НБУ

473. Светлана Антова, главен асистент, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН

474. Светлин Митев, факултет "Славянски филологии", СУ

475. Светлозар Желев, преподавател, Факултет по славянски филологии, СУ

476. Светослав Георгиев Димов, доцент, Биологически ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

477. Светослав Живков, гл. асистент, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

478. Светослав Риболов, доц. д-р, Богословски факултет, СУ

479. Светослав Славов, PU “Paisii Hilendarski”

480. Свилен Станчев, доц. д-р ВТУ

481. Сийка Касабова, управител на ОНИСПЦ "Родопи", с. Славейно

482. Сийка Ковачева, доцент, Философско-исторически факултет, ПУ

483. Силвия Петрова, гл. ас. д-р

484. Силвия Христова, Медицински факултет към СУ

485. Симеон Кайнакчиев, хоноруван преподавател, Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски"

486. Симеон Матев гл. ас. д-р

487. Сирма Данова, гл. ас. Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

488. Слава Янакиева, д-р, Философски факултет, СУ

489. Славка Грънчарова, гл. ас. д-р Философски факултет, Пловдивски университет

490. Славка Чолакова, професор, Факултет по химия и фармация, СУ

491. Смилен Марков, гл. ас. д-р, ВТУ, Православен богословски факултет

492. Снежа Цонева-Матюсън, доц. д-р, Филологически факултет, ПУ

493. Снежана Попова, професор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ "Св. Климент Охридски"

494. Соня Александрова-Колева, гл. ас. д-р, ПУ "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

495. София Искренова, инспектор УД, Физически факултет, СУ

496. Стамен Кънев, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН

497. Станислав Василев, професор, Геодезически факултет, УАСГ

498. Стела Бехар, хоноруван преподавател

499. Стелиян Димитров, доц. д-р Геолого-географски факултет, СУ "Св.Климент Охридски"

500. Стефан Иванчев, ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ

501. Стефан Русинов, хон. преподавател, Факултет по класически и нови филологии, СУ

502. Стефка Фетваджиева, доц. д-р Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

503. Стилиян Йотов, професор, Философски факултет на СУ в. Кл. Охридски

504. Стилияна Перева, гл.ас, д-р, Факултет по химия и фармация, СУ

505. Стоян Антонов, гл. ас. д-р ФИФ, ПУ "Паисий Хилендарски"

506. Стоян Гуцов, професор, Факултет по химия и фармация

507. Таня Монова, гл. ас., Медицински факултет, МУ-София

508. Таня Топузова, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

509. Таня Янкова, гл. ас., д-р, Филологически, Пловдивски университет

510. Татяна Ангелова, проф. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

511. Татяна Дронзина, проф. дпн, Философски факултет, СУ

512. Татяна Иванова, гл. ас. д-р, Богословски факултет, СУ

513. Татяна Пантева, доц. Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

514. Татяна Славова, проф., Факултет по славянски филологии, СУ

515. Теодора Димитрова, докторант Исторически факултет, СУ "Климент Охридски"

516. Теодора Карамелска, гл. асистент, департамент "Философия и социология", НБУ

517. Теодора Куцарова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

518. Теодора Цанкова, гл. ас. д-р, Факултет по класически и нови филологии, СУ

519. Тиха Бончева, асистент, Славянски филологии, СУ Св. Климент Охридски"

520. Тихомир Рангелов, Факултет по класически и нови филологии

521. Тотка Монова, професор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ "Свети Кримент Охридски"

522. Тодор Велчев, доцент, Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

523. Трейси Спийд, асистент, Факултет по класически и нови филологии, СУ

524. Филип Джинджич, IEFEM BAN,PhD student

525. Христиан Даскалов, Стопански факултет ТУ - София - хоноруван преподавател

526. Христина Радкова Георгиева, Адв. д-р УНСС

527. Христина Чобанова, гл. ас. д-р, СУ

528. Христо Матанов, проф. дин, Исторически факултет, Софийски университет

529. Христо Тодоров, проф. д-р, департамент “Философия и социология”, НБУ

530. Христо Христев, доц. д-р, Юридически факултет, СУ

531. Цвета Петрова, гл. ас. Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ "Св. Климент Охридски"

532. Цвета Попова, гл. ас., д-р, Юридически факултет

533. Цветан Богданов, оперативен координатор по Еразъм+, Международен отдел, СУ

534. Цветан Ракьовски, Филологически факултет, ЮЗУ "Н. Рилски"

535. Цветан Теофанов, проф. дфн, СУ

536. Цветана Димитрова, главен асистент, Институт за български език при БАН

537. Цветана Стоянова, главен асистент, Факултет по математика и информатика, СУ

538. Цветанка Аврамова, доц. д-р, Факултет по славянски филологии, СУ

539. Цветанка Дилкова, гл. ас., Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

540. Цветелин Степанов, проф., д.н., Философски факултет, СУ

541. Цветина Лунгарова, хоноруван преподавател, Стопански факултет, СУ

542. Цветомира Пашова, доц. д-р, СУ

543. Цветомира Стоянова, хон. асистент, ПУ

544. Цочо Бояджиев, проф. дфн, Философски факултет, СУ

545. Шабан Даракчи, гл. ас., Институт по философия и социология, БАН

546. Юлия Златкова, гл. ас. д-р, Институт по балканистика с център по тракология – БАН

547. Юлия Йорданова-Панчева, главен асистент, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ "Св. Климент Охридски"

548. Явор Иванов, докторант, Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

549. Ясен Вакашински, продуцент Новини, УР "Алма Матер", СУ

550. Ясен Захариев, доц., департамент “Философия и социология”, НБУ

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови