15.8 хил. напуснали българските училища за година, 7 хил. от тях са заминали за чужбина

Чуждите студенти са се увеличили с 5.5% за година и с 43% спрямо 2015/2016 г. по данни на Националния статистически институт

OFFNews Последна промяна на 24 април 2020 в 20:56 4056 0

Снимка Pixabay

15.8 хил. ученици са напуснали общообразователните училища в България през учебната 2019/2020 година. Причината за 44.4%, или 7.0 хил., от тях е, че са заминали за чужбина. Останалите са отпаднали по семейни причини (40.7% или 6.4 хил.) и поради нежелание да учат (1,6 хил. или 10.2%). Това показват данните на Националния статистически институт за образованието, публикувани днес. 

Делът на учителите в предпенсионна възраст остава тревожно висок, децата в детските градини продължават да намаляват.

През 2019/2020 г. в детски градини са записани 217.9 хил. деца - с 0.4% по-малко от 2018/2019 г. Средното си образование са завършили 47.4 хил. души (25.8 хил. от тях са учили в общообразователни, 21.6 хил. - в професионални гимназии). Учещите висше образование са 220.2 хил. Докторантите са 6 440.

Детски градини

Детските ни градини са 1 840 с 217.9 хил. деца (те намаляват с 0.4% за година). 112.6 хил. (51.7%) са момчета. Обхватът на децата, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2019/2020 г.*, е 78.7%. Увеличава се за 1 г. с 0.3 процентни пункта. В една детска градина има средно за страната 118 деца - 153 в градовете, 61 в селата. В група има средно по 23 деца (25 в градовете и 19 в селата).

Броят на децата в градините по години:

С 251 души (1.3%) се увеличава педагогическият персонал в градините. Общо той наброява 20.1 хил. души. От тях детските учители са 18.8 хил. (93.8%).

Лицензираните частни детски градини са 106 - с 5 повече от предходната година. В тях са записани 4 982 деца (2.3% от всички записани).

Общообразователни училища

Към 1 октомври 2019 г. общообразователните училища са 1 963 (133 начални, 1 162 основни, 70 обединени, 114 гимназии и 484 средни училища) и се увеличават с 8. Учениците в тях са 572.5 хил. (82.5 хил. са в селата). В паралелка учат средно по 21 ученика.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 58.8 хил., а средно образование - 25.8 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 92.4%.

Учителите

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) през 2019/2020 г. са 53.1 хил., 85.6% са жени.

Най-голяма е групата на учителите в предпенсионна възраст, най-малка - на младите между 25 и 29 години:

Частните училища са 86 (7 начални, 30 основни, 21 гимназии и 28 средни). В тях са записани 10 907 ученици (1.9% от общия брой).

Професионално образование

21 са училищата по изкуствата, 25 са спортните училища, 358 - професионалните гимназии, 23 - професионалните колежа с прием след средно образование. Общо в тях учат 135.1 хиляди. Сред учениците преобладават момчетата - 60.2%.

През 2019 г. тези училища са завършили 21.6 хил. души. 

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на изучавалите технически науки и технически професии - 24.3%, следвани от учениците в „Стопански науки и администрация“ - 19.2%. При придобилите четвърта степен професионална квалификация водещи са областите „Сигурност и безопасност“ - 63.2%, и „Стопански науки и администрация“ - 17.5%.

През 2019/2020 г. 1 040 ученици са учили в 31 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование, което е 0.8% от всички ученици в професионалното образование.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 12.3 хил.

Висше образование

През учебната 2019/2020 г. студентите в България са 226.6 хил. - с 2.9 хил. (1.2% ) по-малко от предходната учебна година.

В колежи за професионални бакалаври учат 8 233 студенти, от които 1 597 (19.4%) са записани в частни колежи. Преподавателите там са 676, от които 307 (45.4%) са на основен трудов договор. През 2019 г. са се дипломирали 1 843 студенти, от които жените са 60.9%. Най-много са завършили специалности в областта на здравеопазването - 674 души.

В университети и специализирани висши училища по бакалавърски и магистърски програми учат 211.9 хил. души - с 2.9 хил. (1.3%) по-малко в сравнение с предходната година. В частни учебни институции се обучават 26.7 хил. студенти, или 12.6% общо записаните.

Студентите български граждани са 195.7 хил. (92.3%) и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 3.7 хил., или с 1.9%. Чуждестранните са 16.3 хил., с 5.5% повече от миналата учебна година и с 43.0% повече спрямо учебната 2015/2016 г. Най-много са чуждите студенти от Гърция - 23.7%, следват тези от Обединеното кралство - 16.1%, Германия - 8.8%, Украйна - 6.3%, и Турция - 6.0%.

През 2019 г. са се дипломирали 48.3 хил. души - 25.8 хил. бакалаври и 22.5 хил. магистри. Най-много - 13 595 са завършили специалност от областта „Бизнес и администрация“. Следват „Науки за обществото и човешкото поведение“ (5 715 души) и „Образование“ (5 063 души).

Преподавателите са 20.2 хил. души, от които жените са 50.3%. На основна работа са 12.7 хил., или 63.0%.

Докторанти

Към 31.12.2019 г. у нас се обучават общо 6 440 докторанти, с 27 по-малко от 2018 г., или с 0.4%. Чужденците са 558, или 8.7%. Най-висок е делът на тези от Гърция - 19.2%, следвани от докторантите от Република Северна Македония (9.5%) и Албания (9.0%). В частни институции са зачислени 4.1% от докторантите, като от тях 103-ма души, или 39.0%, са чужденци.

През 2019 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 1 285 души, от които 721, или 56.1%, са жени.

* Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови