15 000 фиданки цер, благун и космат дъб ще възстановят 30 дка опожарени гори в Стамболово с подкрепата на Нестле България

OFFNews 30 ноември 2023 в 15:04 3487 1

Залесяване

Снимка Настле

Използваните фиданки ще са с максимално широк местен генетичен материал, създадени от резници или семена от много дървета.

15 000 новозасадени фиданки от видовете цер, благун и космат дъб ще възстановят 30 декара опожарени гори в Стамболово с подкрепата на Нестле България.

Изготвената оценка от експертите на каузата “SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарените гори на Стамболово” указва необходимия брой дръвчета за успешното възстановяване на горския терен, както и точните дървесни видове, съобразени с климатичните особености и местната почва, така че да се гарантира над 80% прихващане и висока устойчивост срещу пожари.

Целевото залесяване на опожарените територии в Стамболово се базира на комплексен подход, отчитащ съобразяване с климатичните особености, локалните почвени характеристики, естествената растителност на района, както и местното биоразнообразие и нуждите от опазването и възстановяването му.

Районът на Стамболово се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и е обявен за орнитологично важно място от световно значение. Тук се среща разнообразна растителност, сухолюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris).

Подборът на 15 000 фиданки е разпределен между тези три основни вида, които са типични за местността, и естествено подходящи и устойчиви на сухите климатични условия.
Фиданките ще бъдат доставени от разсадници в близост до региона на Стамболово, защото, поради значителната вътревидова изменчивост в повечето български дървесни видове, е недопустимо да се използват такива, които не са от района на залесяването.

Използваните фиданки ще са с максимално широк местен генетичен материал, създадени от резници или семена от много дървета, а не от едно или няколко дървета, за да се гарантира устойчивостта им.

Почвоподготовката и ограждането на терена са задължителни за успешното залесяване.

Поради изключително сухия период през септември и октомври, процесът на почвообработка и ограждане бяха изместени спрямо първоначалните планове за края на ноември, когато има влагонасищане на почвата, а активното залесяване ще се случи през пролетта на 2024 година.

“SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово” на Нестле България е с продължителност от три години и включва освен експертна оценка, подготовката на почвата, ограждането и залесяването с 15 000 фиданки и тригодишен период на ефективно отглеждане на новосъздадената гора с напояване, прекопаване и презасаждане, за да бъде гарантиран крайният резултат - успешно прихващане на над 80% от дръвчетата и реално възстановяване на опожарената гора на Стамболово.

Каузата „SOS Залесяване" е част от глобалния ангажимент на Нестле към опазване на околната среда. Компанията има за цел да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., да засади 200 милиона дръвчета в държави, в които добива суровини и си е поставила за цел да използва 100% възобновяема електроенергия в своите операции до 2025 г. „SOS Залесяване“ е продължение на инициативата „Залесяваме Активно“ от 2022 г., в рамките на която с помощта на доброволци бяха засадени над 10 000 дъбови фиданки, подкрепяйки проекта на Столична община „Новата гора на София 2“. С „SOS Залесяване“ Нестле България прави следващата крачка като от доброволчески акции по залесяване преминава на професионална и дългосрочна грижа в рамките на 3 години за гори, засегнати от природни бедствия.

Съвместно с общинската администрация и с подкрепата на Министерство на земеделието „Нестле България“ e разработен прецизен план от няколко фази за постигане на поставените цели по един устойчив и съобразен със спецификата на района начин. „SOS Залесяване“ е кауза, която ще създаде добри практики за подобни процеси и ще насърчи подкрепата за подобни инициативи в мисията за по-добра и зелена околна среда.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови