14 НПО призоваха за гражданско участие в заседанията на Националния съвет по наркотични вещества

OFFNews Последна промяна на 01 август 2018 в 15:55 1508 0

Четиринадесет неправителствени организации внасят днес предложение в Министерство на здравеопазването и в Националния съвет по наркотични веществa, в което предлагат конкретни юридически възможности за влизането на представители на гражданското общество и експерти в заседанията на Съвета.

Представителите на неправителствени организации, работещи в тази област, считат, че ангажирането на обществеността в проблемите на формирането на националната политика по отношение на наркотичните вещества може значително да се подобри без инвестирането на допълнителни ресурси.

Внесените предложения са за два варианта на нормативни промени, които да дадат възможност за участие на неправителствени организации, лечебни заведения или други структури в работата на НСНВ.

"Това се налага, защото практически липсва информация за обсъжданите от него теми, взетите решения, проведените дискусии и позициите на неговите членове по актуалните теми, свързани с наркотичните вещества. Така се ограничава взаимодействието на този орган с гражданското общество, професионалната общност и законодателната власт, при което той често бива „прескачан“ при вземането на решения от неговата компетентност. Тази затвореност на НСНВ не допринася за ефективна национална политика по отношение на борбата със злоупотребата с наркотични вещества. За постигането на по-добра политика, участието на гражданското общество е силно застъпено в дневния ред на институциите на Европейския съюз." - коментираха от Фондация „Инициатива за здраве“.

В рамките на международна инициатива за повишаване на гражданското участие в политиката по наркотиците в страните от ЕС Фондация „Инициатива за здраве“ и Движение „Промена“ са провели проучване сред НПО, работещи в сферата на наркотичните вещества, за опита им на взаимодействие с Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ), както и техните нужди и нагласи за по-активно гражданско участие в работата му.

Проучването е проведено в периода 1-30 март 2018 г. Въпросникът е разпространен до 27 организации, като 20 са се включили в проучването. 14 от организациите определят обхвата на дейността си като национален, три работят на ниво София, а четири са с обхват областен град.

30% споделят, че са проучвали дейностите на Националния съвет по наркотични вещества в областта на противодействието на разпространението на наркотици и наказателната политика в сферата на наркотиците, като това са предимно гражданските организации, работещи в сферата на демокрацията и гражданското участие.

Останалите 70% от анкетираните споделят, че имат само най-обща представа за дейностите на НСНВ.

14 от 20 организации се затрудняват да посочат конкретни решения на НСНВ, взети в последните две години. Цитираните решения се отнасят до създаване на работни групи по конкретни проблеми.

100% от организациите, участвали в проучването, са на мнение, че взаимодействието с НСНВ е трудно и тромаво (понякога чрез открити писма и говорене през медиите) и липсва обратна връзка за това какво се случва с предоставените становища и искания.

Въпреки това гражданският сектор остава активен и продължава да търси възможности за конструктивен диалог с институцията. Това са заявили 100% от интервюираните представители на гражданските организации.

Нито една от организациите не е взела участие в разписването и оценката на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. Две от гражданските организации са изпратили становища по проекта на стратегията в периода на нейното публично обсъждане, но те не са взети предвид.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови