1 г. безплатно обучение по математика и статистика в СУ. Ето таксите за новата учебна година

Александра Маркарян Последна промяна на 26 февруари 2019 в 15:43 4045 0

Снимка СУ

Софийският университет е готов с предложението си за такси за кандидатстване и обучение на студенти, докторанти и специализанти през учебната 2019/2020 година. То предстои да бъде обсъдено и гласувано от Академичния съвет на заседанието му на 27 февруари.

Таксите за кандидатстване да останат, както досега: по 30 лв. на изпит, предлага зам.-ректорът по учебната дейност проф. дфн Ренета Божанкова на база постъпилите предложения от факултетите и приемането им от Съвета на деканите. Кандидатстващите само с оценки от матури ще плащат също по 30 лв. за признаване на съответния държавен зрелостен изпит.

Не се променя размерът на таксата за конкурсен изпит на кандидат-докторанти - 50 лв.

Същите остават и таксите на действащите студенти, докторанти и спецализанти (приети преди 2019 г.).

Новоприетите студенти с максимален бал в специалностите "Математика" и "Статистика" (бакалавърска степен), се освобождават от годишната такса за обучение за първата година. Облекчението важи за българските граждани и идващите от друга държава в ЕС.

Учещите дистанционно да плащат колкото колегите им в редовна форма на обучение, предлага от СУ.