Издаваме повече книги, но в по-малко бройки

ОFFNews Последна промяна на 19 юни 2015 в 14:58 3845 1

Националният статистически институт публикува данните си за издадените книги, брошури и продължаващите издания за 2014 г.

През миналата година у нас са публикувани 6 443 книги с тираж 2 982 280 бройки.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 662 (9.7%), докато средният тираж намалява от 649 през 2013 г. на 536 през 2014 г., или със 17.4%.

С най-голям брой през 2014 г. са изданията в разделите художествена литература за възрастни - 2 607 заглавия (34.7%), научна литература - 1 403 (18.7%), и учебна литература - 1 345 (17.9%).

Графика: НСИ.

Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни е 27.6%, на популярната литература - 16.7%, на учебната литература - 12.7%, от цялата издадена продукция. Тиражът на научната литература е 373 хил., което представлява 9.3% от общия тираж.

Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 671 с тираж 1 228 хиляди. От тях детската художествена литература включва 484 заглавия с тираж 886 хил. екземпляра, или 6.4% от цялата издадена продукция и 22.0% от общия тираж.

През 2014 г. заглавията на оригиналната литература (български издания) са 5 726, или 76.2% от общо издадените книги и брошури, като делът на тиража е 49.5%. Преводните заглавия са 1 789 с тираж 2 034 хиляди. Над половината от тях са заглавия, преведени от английски език (56.4%), следват преведените от немски - 8.0%, от руски - 6.8%, и от френски език - 5.1%.

Графика: НСИ.

През 2014 г. са издадени 295 вестника с годишен тираж 315 712 хил., или по 44 броя годишно на човек от населението. Спрямо предходната година изданията и тиражът намаляват с 3%.

През 2014 г. най-голям брой вестници са издавани в област София - 160 заглавия, или 54.2% от всички издадени вестници в страната.

Брой издавани вестници по области. Графика: НСИ.

През 2014 г. са издадени и 98 броя периодични сборника с тираж 32 хил., като в сравнение с 2013 г. се намаляват с един брой, докато тиражът намалява с 13.7%.Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови