Как ще гласуват хората в инвалидни колички

Нели Чолашка 16 май 2014 в 13:54 21590 0

Избирателните секции трябва да осигурят достъпни стаи за хората в инвалидни колички.

За хората в инвалидни колички, които имат възможност да се придвижат до изборната секция по постоянен адрес, трябва да бъде осигурена стая на партерен етаж, близо до входа на сградата.

Те имат право и на придружител в стаята за гласуване, ако не могат да упражнят сами правото си на вот. Хората с увреждания трябва сами да изберат своя придружител (един човек може да е придружител най-много на двама избиратели).

Хората със затруднения в придвижването не представят ТЕЛК, ако гласуват в специалната стая, определена за хора с увреждания. Секционната избирателна комисия (СИК) не бива да изисква от тях документ за здравословното им състояние.

Те трябва само да се легитимират с лична карта и да попълнят декларация, която ще им дадат от СИК, с която удостоверяват, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Някои общини организират и транспорт за хората в инвалидни колички до избирателните секции.

Хората с увреждания, които не могат да излизат от дома си, могат да се възползват от услугата подвижна избирателна кутия.

Срокът за подаване на заявления за гласуване по този начин беше до 4 май, но там където вече има създадени подвижни избирателни секции, хората с увреждания могат да заявят гласуване в къщи до 19 май.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако човекът вече е включен в списъците по настоящ адрес.

За гласуване с подвижна кутия към заявлението се прилага и копие от ТЕЛК.

Хората, които ще се възползват от тази услуга, ще бъдат посетени в изборния ден в дома им от членове на СИК, които трябва да осигурят и тайна на вота.

Конкретните действия за отбелязване на вота са същите като за всички останали избиратели, а те са:

Член от комисията откъсва бюлетината от кочан и поставя печат на гърба ѝ.

В кабината с химикал, пишещ със син цвят, поставяте Х или V в квадратчето пред избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не го направите, гласът ви ще бъде недействителен.

Ако предпочитате някой от кандидатите от избраната от вас листа, поставете X или V в кръгчето с неговия номер.

Сгъвате бюлетината така, че да се вижда номерът в долния ѝ край.

Член на комисията откъсва този номер пред вас.

Пускате бюлетината, едва след като поставят и втори печат на нея.

-----------

Сигнали, мнения и коментари по проблемите на хората с увреждания можете да пускате във форума baris.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови