Как ще гласуват хората с увредено зрение

Нели Чолашка 16 май 2014 в 12:38 20806 0

За хората с увредено зрение, които имат възможност да се придвижат до изборната секция по постоянен адрес, трябва да бъде осигурена стая на партерен етаж, близо до входа на сградата.

Бюлетината не е пригодена за разчитане от хората с увредено зрение и те имат право на придружител, който да им помогне с гласуването.

Хората с увреждания, които имат нужда от помощ, сами избират своя придружител. Ограничение има само в това, че един човек може да е придружител най-много на двама души.

Гласоподавателите с увредено зрение не представят ТЕЛК, ако гласуват в специалната стая, определена за хора с увреждания. Секционната избирателна комисия (СИК) не бива да изисква от тях документ за здравословното им състояние.

Те трябва само да се легитимират с лична карта и да попълнят декларация, която ще им дадат от СИК, с която удостоверяват, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Незрящите, които не могат да излизат от дома си, могат да се възползват от услугата подвижна избирателна кутия.

Срокът за подаване на заявления за гласуване по този начин беше до 4 май, но там където вече има създадени подвижни избирателни секции, хората с увреждания могат да заявят гласуване в къщи до 19 май.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако човекът вече е включен в списъците по настоящ адрес.

За гласуване с подвижна кутия към заявлението се прилага и копие от ТЕЛК.

Хората, които ще се възползват от тази услуга, ще бъдат посетени в изборния ден в дома им от членове на СИК, които трябва да осигурят и тайна на вота.

Конкретните действия за отбелязване на вота са същите като за всички останали избиратели, а те са:

Член от комисията откъсва бюлетината от кочан и поставя печат на гърба ѝ.

В кабината с химикал, пишещ със син цвят, поставяте Х или V в квадратчето пред избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не го направите, гласът ви ще бъде недействителен.

Ако предпочитате някой от кандидатите от избраната от вас листа, поставете X или V в кръгчето с неговия номер.

Сгъвате бюлетината така, че да се вижда номерът в долния ѝ край.

Член на комисията откъсва този номер пред вас.

Пускате бюлетината, едва след като поставят и втори печат на нея.

-----------

Сигнали, мнения и коментари по проблемите на хората с увреждания можете да пускате във форума baris.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието