Ексклузивно Загиналото бебе в прегръдките на майка си в Одеса е българче

За какво ще се дават парите по РЧР - първата одобрена българска програма

OFFNews 29 ноември 2014 в 14:27 1913 1

"Развитие на човешките ресурси" стана първата одобрена българска програма за новия програмен период, в който ще се отпускат средства за европрограми през 2014-2020 година.

Одобрението на Европейската комисия беше получено вчера, 28 ноември. С него на практика се отпушва европейското финансиране за следващия период по тази програма. Досега по РЧР също можеха да се подават проекти, но под условие, което криеше рискове.

Размерът на програмата е 1 092 милиона евро (или 2,135 милиарда лева), като в тях се включват и 55-те милиона евро по Инициативата за младежка заетост.

Програмата има две общи цели: увеличаване на заетостта и намаляване на социалното изключване и равнището на бедността.

За какво ще се дават парите?

Приоритетните области са 3:

1. Увеличаване на заетостта, за което са предвидени 550 милиона евро. Те са за проекти, насочени към подобряване на достъпа до работни места, като приоритет имат проектите, подпомагащи трайно безработните и младите хора (до 29 г.), особено тези които не работят, не учат и не посещават курсове за обучение. В този приоритет се предвижда и да се създадат повече служби за намиране работа на безработните. Също така ще се финансират проекти, които насърчават самостоятелната заетост и способността за бърза адаптация към промени. Освен това, на всички категории и възрастови групи безработни ще бъдат предложени възможности за обучение през целия живот.

2. Социално включване - 286 милиона. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания и малцинствата, като например ромската общност. Ще се насърчава достъпът до професионално обучение, както и подобряването на достъпа до здравно обслужване и социални грижи.

3. По оперативната програма ще се финансират също и подобрения на обществените услуги в областта на заетостта, социалните въпроси и здравното обслужване. 

Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови