Спорният закон за концесиите мина, няма да са вечни

Последна промяна на 16 ноември 2017 в 15:14 4213 0

Снимка Pixabay

Народните представители приеха окончателни промени в Закона за концесиите. Спорният закон бе приет от 43-тото Народно събрание, като през февруари т.г. президентът Румен Радев му наложи вето с мотива, че "законът въвежда широки граници на субективизъм, възможности за корупционни практики и вземане на решения, ощетяващи обществения интерес". 

Промените в приетия вече закон бяха гласувани в две пленарни заседания. Вчера депутатите решиха срокът на концесиите да не е по-дълъг от 35 години. Според приетите промени днес, когато възникне непредвидено обстоятелство, концесионният договор може да се измени, ако това не води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50% и до удължаване на срока с повече от 1/3 от определения.

При необходимост от допълнително строителство от концесионера договорът също ще може да се измени.

Допълнително възложеното строителство не може да води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50%.

Според промените недействителен е концесионен договор, сключен без проведена процедура за определяне на концесионер и когато въпреки наложено спиране на процедурата са извършени действия по нея.

Депутатите направиха изменения и в Закона за защитените територии. Те решиха при концесия на защитена територия - изключителна държавна собственост, 50% от паричните постъпления от концесионни възнаграждения да се превеждат на съответното министерство или на общината.

Когато концесионната територия е в повече от една община, сумата се разпределя пропорционално. Според окончателните промени широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия за морски плаж, не може да бъде повече
от 200 м.

Срокът на концесията за морски плаж, независимо дали е със или без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, е до 20 години. Когато възлагането, съответно предоставянето на концесия за морски плаж приключи след 30 април на съответната година, концесионният договор влиза в сила на първи януари следващата година.

С измененията на концесионера на морски плаж се възлага да осигурява водното спасяване, обезопасяването на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж. Той е задължен и да предоставя плажни услуги при условията на концесионния договор.

Концесионерът трябва осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.

Депутатите решиха, че морските плажове в защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, да не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем.

Законът влиза в сила до 1 месец след обнародването му в Държавен вестник. Сключените до влизането в сила на закона концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените условия.