Ревизия: Бюджетният дефицит за 2014 г. е скочил до 5.8% заради КТБ

OFFNews 21 октомври 2015 в 16:30 3528 8

Снимка Росица Георгиева/Flickr.com

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2014 година сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 5.8% от Брутния вътрешен продукт (4.826 млрд. лв.), обяви НСИ днес.

"Разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита в размер на 2.489 млрд. лв., или 3.0% от БВП, се дължи основно на включването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките към сектор „Държавно управление“, пишат от НСИ.

Данните за БВП са ревизирани на базата на разработени и внедрени промени в данните на националните сметки, свързани с включването на общи препоръки на ЕК. Другите промени са незначителни и се дължат на окончателните данни за постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление“, и окончателните данни от годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители с бюджети.

Промяната в секторната класификация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките увеличи дефицита в подсектор „Централно управление” с 3.1% от БВП, като той достигна 4.867 млрд. лв. - 5.8% от БВП.

Подсектор „Местно управление” е с дефицит от 26.0 млн. лв. (0.03% от БВП), като подсектор „Социалноосигурителни фондове” реализира излишък от 67 млн. лева (0.1% от БВП).

Дългът на България за 2014 г. е в размер на 22.560 млрд. лв., или 27.0% от БВП.

Данни: НСИ

"Въпреки ревизията на данните за дефицита на България за 2014 г. не се очаква стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни, тъй като поетите от ФГВБ задължения през 2014 г. са с временен характер и няма да имат отражение върху дефицита за следващи години. В недалечното минало е имало подобни случаи, когато държави членки са регистрирали дефицит над референтната стойност, но поради отчитането на фактори с временен характер, Комисията не е откривала процедура по прекомерен дефицит", се казва в прессъобщение на Министерството на финансите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков